Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
333/2013гражданско
336/2013гражданско
396/2013частно гражданско
337/2013гражданско
338/2013гражданско
371/2013търговско
350/2013гражданско
324/2013гражданско
4/2014частно търговско
344/2013гражданско
217/2013ВНОХД
7/2014частно търговско
370/2013търговско
339/2013гражданско
345/2013гражданско
4/2014частно гражданско
2/2014частно гражданско
№ на делото Вид
15/2014частно търговско
388/2013търговско
13/2014частно търговско
363/2013търговско
207/2013гражданско
321/2013гражданско
355/2013гражданско
6/2014частно гражданско
385/2013търговско
164/2013ВНОХД
199/2013ВНОХД
7/2014частно гражданско
369/2013търговско
213/2013ВНОХД
378/2013търговско
18/2014частно гражданско
24/2014частно търговско