Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
72/2013ВНОХД
86/2013ВНОХД
261/2013частно гражданско
263/2013частно гражданско
257/2013частно гражданско
254/2013частно гражданско
192/2013гражданско
250/2013частно гражданско
262/2013частно гражданско
265/2013гражданско
273/2013частно търговско
113/2013ВНОХД
211/2013гражданско
132/2013ВНОХД
194/2013търговско
195/2013търговско
№ на делото Вид
201/2013търговско
185/2013гражданско
128/2013ВНОХД
136/2013ВНОХД
196/2013търговско
208/2013търговско
217/2013търговско
220/2013търговско
138/2013ВНОХД
200/2013търговско
203/2013търговско
214/2013търговско
221/2013търговско
266/2013частно търговско
281/2013частно търговско
290/2013частно търговско