Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
194/2013частно гражданско
198/2013гражданско
213/2013търговско
231/2013частно гражданско
232/2013частно гражданско
234/2013частно гражданско
243/2013частно гражданско
179/2013гражданско
239/2013частно гражданско
№ на делото Вид
242/2013частно гражданско
240/2013частно гражданско
245/2013частно гражданско
246/2013частно гражданско
246/2013частно търговско
249/2013частно търговско
166/2013ВЧНД
167/2013ВЧНД
255/2013частно гражданско