Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
29/2013ВНОХД
95/2013гражданско
127/2013частно гражданско
138/2013частно гражданско
157/2013частно гражданско
46/2013ВНОХД
125/2013търговско
136/2013търговско
152/2013търговско
102/2013гражданско
78/2013ВНОХД
152/2013частно гражданско
137/2013търговско
143/2013частно гражданско
151/2013частно гражданско
215/2012ВНОХД
59/2013ВНОХД
63/2013ВНОХД
76/2013ВНОХД
141/2013търговско
151/2013търговско
158/2013частно гражданско
173/2013частно гражданско
132/2013търговско
144/2013търговско
87/2013гражданско
75/2013ВНОХД
106/2013гражданско
129/2013търговско
157/2013търговско
166/2013частно гражданско
№ на делото Вид
160/2013частно търговско
58/2013ВНОХД
80/2013ВНОХД
81/2013ВНОХД
145/2013търговско
90/2013гражданско
172/2013частно търговско
101/2013гражданско
116/2013гражданско
148/2013търговско
85/2013ВНОХД
159/2013търговско
179/2013частно търговско
66/2013ВНОХД
82/2013ВНОХД
162/2013търговско
163/2013търговско
170/2013частно гражданско
119/2013гражданско
115/2013гражданско
180/2013частно гражданско
87/2013ВНАХД
187/2013частно търговско
189/2013търговско
54/2013ВНОХД
121/2013гражданско
146/2013търговско
149/2013търговско
153/2013търговско
168/2013търговско
171/2013търговско