Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
96/2013гражданско
36/2013ВНОХД
92/2013търговско
52/2013ВНОХД
99/2013търговско
85/2013търговско
83/2013гражданско
74/2013гражданско
91/2013търговско
120/2013търговско
93/2013търговско
82/2013гражданско
130/2013частно гражданско
150/2013частно търговско
95/2013търговско
107/2013търговско
106/2013търговско
143/2013частно търговско
37/2013ВНОХД
№ на делото Вид
62/2013гражданско
75/2013гражданско
111/2013търговско
137/2013частно гражданско
57/2013ВНОХД
78/2013гражданско
112/2013търговско
141/2013частно гражданско
55/2013ВНОХД
100/2013търговско
96/2013търговско
113/2013търговско
129/2013частно гражданско
65/2013ВНОХД
108/2013търговско
97/2013гражданско
118/2013търговско
126/2013търговско
134/2013търговско