Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
58/2013търговско
254/2012ВНОХД
265/2012ВНОХД
101/2013частно търговско
62/2013търговско
60/2013частно гражданско
68/2013търговско
98/2013частно търговско
5/2013ВНОХД
45/2013гражданско
66/2013търговско
71/2013търговско
104/2013частно търговско
42/2013гражданско
63/2013търговско
26/2013ВНОХД
40/2013ВНОХД
42/2013ВНОХД
43/2013ВНОХД
89/2013частно гражданско
39/2013гражданско
93/2013частно гражданско
246/2012ВНОХД
263/2012ВНОХД
№ на делото Вид
80/2013търговско
24/2013ВНОХД
48/2013гражданско
72/2013търговско
73/2013търговско
83/2013търговско
103/2013частно търговско
100/2013частно гражданско
94/2013търговско
133/2013частно търговско
56/2013гражданско
88/2013търговско
116/2013частно търговско
33/2013ВНОХД
86/2013частно гражданско
87/2013търговско
107/2013частно гражданско
117/2013частно гражданско
44/2013ВНОХД
61/2013гражданско
104/2013частно гражданско
112/2013частно гражданско
71/2013гражданско