Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
26/2013търговско
17/2013гражданско
16/2013ВНАХД
10/2013търговско
18/2013ВНАХД
43/2013търговско
5/2013гражданско
16/2013гражданско
50/2013частно гражданско
302/2012гражданско
31/2013търговско
33/2013търговско
378/2012гражданско
2/2013ВНОХД
9/2013гражданско
10/2013ВНОХД
11/2013ВНОХД
43/2013частно гражданско
55/2013частно търговско
380/2012гражданско
10/2013гражданско
30/2013търговско
44/2013търговско
41/2013частно гражданско
2/2013гражданско
44/2012ВНОХД
53/2012ВНОХД
11/2013частно гражданско
37/2013търговско
35/2013ВЧНД
№ на делото Вид
12/2013ВНОХД
36/2013гражданско
60/2013частно търговско
31/2013ВНОХД
52/2013частно гражданско
30/2013гражданско
27/2013търговско
54/2013търговско
55/2013частно гражданско
74/2013частно търговско
77/2013частно търговско
33/2013гражданско
42/2013търговско
27/2013ВЧНД
57/2013частно гражданско
8/2013ВНОХД
19/2013търговско
20/2013ВНОХД
32/2013ВНОХД
72/2013частно гражданско
25/2013гражданско
51/2013частно гражданско
73/2013частно гражданско
6/2013ВНОХД
51/2013търговско
69/2013частно търговско
76/2013частно гражданско
89/2013частно търговско
31/2013гражданско
257/2012ВНОХД