Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
200/2012търговско
336/2012търговско
352/2012търговско
29/2013частно гражданско
354/2012търговско
267/2012ВНОХД
11/2013частно търговско
356/2012търговско
250/2012ВНОХД
341/2012търговско
370/2012гражданско
14/2013ВНОХД
26/2013частно гражданско
326/2012търговско
339/2012търговско
35/2013частно търговско
316/2012гражданско
355/2012търговско
361/2012търговско
57/2012гражданско
377/2012гражданско
364/2012гражданско
269/2012ВНАХД
№ на делото Вид
3/2013търговско
311/2012гражданско
5/2013търговско
38/2013частно гражданско
200/2012търговско
331/2012гражданско
243/2012ВНОХД
18/2013търговско
19/2013ВНОХД
343/2012търговско
39/2013частно търговско
40/2013частно гражданско
48/2013частно търговско
4/2013търговско
53/2013частно търговско
332/2011гражданско
379/2012гражданско
268/2012ВНОХД
236/2012ВНОХД
7/2013търговско
13/2013гражданско
47/2013частно гражданско