Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
259/2013гражданско
317/2013частно гражданско
329/2013частно търговско
151/2013ВНОХД
304/2013търговско
329/2013частно гражданско
146/2013ВНОХД
264/2013гражданско
320/2013частно търговско
335/2013частно търговско
265/2013търговско
292/2013търговско
306/2013търговско
271/2013търговско
176/2013ВНОХД
299/2013търговско
345/2013частно търговско
283/2013гражданско
331/2013частно гражданско
256/2013гражданско
274/2013гражданско
285/2013търговско
316/2013търговско
165/2013ВНОХД
286/2013гражданско
308/2013търговско
336/2013частно търговско
247/2013гражданско
290/2013гражданско
195/2013ВНОХД
314/2013частно гражданско
303/2013търговско
№ на делото Вид
108/2013ВНОХД
229/2013търговско
252/2013гражданско
354/2013частно търговско
276/2013гражданско
314/2013търговско
328/2013частно гражданско
348/2013частно гражданско
135/2013гражданско
277/2013гражданско
281/2013гражданско
289/2013гражданско
326/2013частно гражданско
219/2013ВЧНД
270/2013гражданско
275/2013гражданско
323/2013търговско
347/2013частно гражданско
360/2013частно търговско
296/2013гражданско
313/2013търговско
332/2013частно гражданско
340/2013частно гражданско
343/2013частно гражданско
356/2013частно гражданско
360/2013частно гражданско
358/2013частно търговско
367/2013частно гражданско
284/2013гражданско
303/2013частно гражданско
346/2013частно гражданско