Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
204/2013търговско
209/2013търговско
204/2013гражданско
233/2013търговско
253/2013търговско
297/2013частно търговско
135/2013ВНОХД
141/2013ВНОХД
226/2013гражданско
228/2013гражданско
221/2013гражданско
208/2013гражданско
223/2013търговско
228/2013търговско
191/2013гражданско
233/2013гражданско
198/2013търговско
143/2013ВНОХД
235/2013търговско
241/2013търговско
171/2013ВЧНД
190/2013гражданско
212/2013търговско
217/2013гражданско
230/2013търговско
232/2013търговско
203/2013гражданско
227/2013гражданско
245/2013търговско
251/2013търговско
302/2013частно гражданско
215/2013гражданско
223/2013гражданско
156/2013ВНОХД
127/2003гражданско
139/2013ВНОХД
№ на делото Вид
259/2013търговско
220/2013гражданско
298/2013търговско
270/2013търговско
298/2013частно гражданско
304/2013частно гражданско
199/2013гражданско
152/2013ВНОХД
267/2013търговско
260/2013търговско
275/2013търговско
161/2013ВНОХД
261/2013търговско
311/2013частно гражданско
317/2013частно търговско
315/2013частно гражданско
236/2013гражданско
158/2013ВНОХД
162/2013ВНОХД
291/2013търговско
230/2013гражданско
153/2013ВНОХД
266/2013гражданско
321/2013частно търговско
325/2013частно търговско
312/2013частно гражданско
326/2013частно търговско
325/2013частно гражданско
206/2013гражданско
258/2013гражданско
267/2013гражданско
133/2013ВНОХД
249/2013гражданско
251/2013гражданско
330/2013частно търговско