Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
43/2011гражданско
337/2012гражданско
249/2012ВНОХД
342/2012гражданско
256/2012ВЧНД
244/2012ВНОХД
245/2012ВНОХД
383/2012частно гражданско
247/2012ВНОХД
3/2013частно гражданско
318/2012търговско
335/2012гражданско
6/2013частно гражданско
12/2013частно гражданско
351/2012гражданско
252/2012ВНОХД
382/2012частно гражданско
№ на делото Вид
355/2012гражданско
8/2013гражданско
321/2012търговско
330/2012търговско
19/2013частно гражданско
4/2013частно гражданско
366/2012частно гражданско
349/2012търговско
15/2013частно гражданско
367/2012гражданско
352/2012гражданско
24/2013частно гражданско
28/2013частно гражданско
43/2011гражданско
357/2012търговско
367/2012гражданско