Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
207/2012гражданско
225/2012частно гражданско
152/2012ВНОХД
233/2012гражданско
266/2012частно гражданско
259/2012частно търговско
188/2012търговско
190/2012търговско
160/2012ВНОХД
193/2012търговско
135/2012ВНОХД
168/2012ВНОХД
185/2012ВНАХД
187/2012търговско
203/2012търговско
189/2012ВЧНД
№ на делото Вид
272/2012частно гражданско
131/2012ВНОХД
170/2012гражданско
173/2012търговско
199/2012търговско
176/2012ВНОХД
207/2012търговско
202/2012ВЧНД
275/2012частно гражданско
209/2012търговско
185/2012търговско
192/2012ВНОХД
191/2012търговско
214/2012гражданско
190/2012ВНОХД