Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
173/2012гражданско
162/2012ВНОХД
170/2012търговско
147/2012търговско
152/2012търговско
172/2012търговско
325/2011ВНОХД
211/2012частно търговско
№ на делото Вид
158/2012ВНОХД
234/2012частно гражданско
171/2012гражданско
206/2012частно търговско
163/2012ВНОХД
172/2012ВЧНД
238/2012частно търговско
250/2012частно гражданско