Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
137/2012гражданско
140/2012гражданско
145/2012търговско
150/2012търговско
94/2012търговско
116/2012ВНОХД
181/2012частно гражданско
129/2012гражданско
144/2012търговско
141/2012ВНОХД
99/2012гражданско
134/2012гражданско
126/2012гражданско
125/2012ВНОХД
159/2011търговско
174/2012частно търговско
150/2012ВЧНД
144/2012гражданско
127/2012ВНАХД
169/2012гражданско
195/2012частно гражданско
155/2012гражданско
201/2012частно гражданско
147/2012гражданско
132/2012ВНАХД
172/2012гражданско
143/2012ВНОХД
177/2012частно търговско
189/2012частно търговско
200/2012частно гражданско
149/2012търговско
№ на делото Вид
151/2012търговско
142/2012ВНОХД
168/2012търговско
26/2012ВНОХД
153/2012гражданско
158/2012търговско
164/2012ВЧНД
26/2012гражданско
139/2012ВНОХД
147/2012ВНОХД
204/2012частно гражданско
195/2012частно търговско
198/2012частно търговско
153/2012търговско
184/2012гражданско
149/2012ВЧНД
130/2012ВНОХД
157/2012гражданско
158/2012гражданско
177/2012гражданско
144/2012ВНОХД
199/2012частно гражданско
103/2012ВНОХД
189/2012гражданско
182/2012гражданско
192/2012гражданско
115/2012ВНОХД
151/2012ВНОХД
182/2012частно търговско
171/2012търговско