Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
133/2012частно гражданско
146/2012частно гражданско
154/2012частно гражданско
94/2012гражданско
136/2012частно гражданско
106/2012търговско
141/2012частно гражданско
98/2012гражданско
149/2012частно гражданско
143/2012частно търговско
161/2012частно гражданско
90/2012ВНАХД
126/2012търговско
131/2012търговско
91/2012ВНОХД
93/2012гражданско
125/2012гражданско
89/2012ВНОХД
123/2012гражданско
166/2012частно гражданско
105/2012гражданско
108/2012ВНОХД
162/2012частно гражданско
80/2012ВНОХД
97/2012гражданско
№ на делото Вид
97/2012ВНОХД
102/2012ВНОХД
174/2012частно гражданско
285/2008търговско
80/2012търговско
109/2012ВНОХД
111/2012ВНОХД
142/2012гражданско
138/2012търговско
99/2012търговско
113/2012ВНОХД
118/2012ВНОХД
167/2012частно гражданско
145/2012ВЧНД
98/2012ВНОХД
155/2012частно търговско
132/2012търговско
156/2012частно търговско
77/2012ВНОХД
98/2012търговско
112/2012гражданско
148/2012ВЧНД
167/2012частно търговско
187/2012частно гражданско