Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
59/2012ВЧНД
66/2012гражданско
68/2012гражданско
100/2012търговско
71/2012гражданско
81/2012ВЧНД
101/2012частно търговско
100/2012ВДЧНД
109/2012частно търговско
116/2012частно търговско
59/2012ВЧНД
84/2012търговско
99/2012ВДЧНД
118/2012частно гражданско
79/2012гражданско
101/2012частно гражданско
109/2012частно гражданско
124/2012частно гражданско
308/2011гражданско
19/2012ВНОХД
114/2012частно гражданско
105/2012ВЧНД
№ на делото Вид
120/2012частно гражданско
128/2012частно гражданско
83/2012гражданско
111/2012частно гражданско
119/2012частно гражданско
78/2012ВНАХД
132/2012частно гражданско
76/2012ВНОХД
78/2012гражданско
97/2012търговско
122/2012частно гражданско
88/2012гражданско
310/2011търговско
118/2012търговско
102/2012търговско
107/2012търговско
130/2012частно гражданско
145/2012частно гражданско
141/2012частно търговско
110/2012гражданско
135/2012частно гражданско