Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
50/2012гражданско
45/2012търговско
33/2012ВНОХД
63/2012търговско
67/2012частно гражданско
85/2012частно гражданско
41/2012гражданско
46/2012гражданско
65/2012търговско
19/2012гражданско
40/2012гражданско
51/2012гражданско
45/2012гражданско
92/2012частно гражданско
43/2012гражданско
47/2012гражданско
50/2012ВНОХД
52/2012ВНОХД
32/2012гражданско
104/2012частно търговско
№ на делото Вид
22/2012ВНОХД
56/2012гражданско
51/2012ВНОХД
61/2012гражданско
53/2012гражданско
54/2012гражданско
86/2012търговско
13/2012гражданско
82/2012търговско
87/2012търговско
318/2011гражданско
93/2012търговско
55/2012гражданско
63/2012ВНОХД
66/2012ВНОХД
69/2012ВНОХД
105/2012частно търговско
72/2012ВНОХД
83/2012търговско
63/2012гражданско