Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
11/2012ВНОХД
31/2012търговско
226/2011гражданско
29/2012ВНОХД
59/2012частно гражданско
329/2011гражданско
17/2012ВНОХД
8/2012ВНОХД
25/2012търговско
58/2012частно търговско
25/2012гражданско
27/2012търговско
30/2012търговско
65/2012частно гражданско
70/2012частно гражданско
330/2011гражданско
67/2012частно търговско
29/2012търговско
69/2012частно търговско
292/2011ВНОХД
№ на делото Вид
28/2012търговско
20/2012гражданско
7/2012гражданско
38/2012търговско
40/2012търговско
45/2012ВЧНД
9/2012гражданско
47/2012търговско
51/2012търговско
46/2012търговско
60/2012частно гражданско
50/2012търговско
62/2012частно гражданско
69/2012частно гражданско
77/2012частно гражданско
76/2012частно гражданско
81/2012частно гражданско
40/2012ВНОХД
55/2012търговско
84/2012частно гражданско