Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
323/2011гражданско
307/2011търговско
3/2012ВНОХД
323/2011ВНОХД
15/2012частно гражданско
316/2011ВНАХД
2/2012търговско
6/2012търговско
321/2011гражданско
325/2011гражданско
24/2012търговско
30/2012частно гражданско
34/2012частно гражданско
262/2011ВНОХД
304/2011гражданско
13/2012ВНОХД
42/2012частно гражданско
16/2012ВНОХД
№ на делото Вид
21/2012частно гражданско
38/2012частно гражданско
288/2011гражданско
327/2011ВНОХД
6/2012гражданско
2/2012ВНОХД
7/2012ВНОХД
10/2012гражданско
29/2012частно гражданско
44/2012частно гражданско
150/2011ВНОХД
13/2012търговско
49/2012частно гражданско
121/2011търговско
41/2012частно търговско
10/2012ВНОХД
20/2012търговско