Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
312/2012гражданско
306/2012търговско
337/2012частно търговско
117/2012ВНОХД
212/2012ВНОХД
246/2012гражданско
291/2012търговско
308/2012гражданско
327/2012частно търговско
296/2012търговско
231/2012ВНОХД
323/2012гражданско
357/2012частно гражданско
311/2012търговско
359/2012частно гражданско
360/2012частно гражданско
229/2012ВНОХД
222/2012ВНОХД
318/2012гражданско
317/2012гражданско
332/2012гражданско
№ на делото Вид
340/2012частно търговско
254/2012гражданско
208/2012ВНОХД
314/2012гражданско
302/2012търговско
237/2012ВНОХД
240/2012ВНОХД
333/2012гражданско
317/2012търговско
347/2012гражданско
336/2012гражданско
350/2012гражданско
369/2012частно гражданско
373/2012частно гражданско
326/2012гражданско
309/2012търговско
241/2012ВНОХД
375/2012частно гражданско
285/2011гражданско
260/2012ВЧНД
348/2012частно търговско