Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
264/2012търговско
235/2012гражданско
271/2012гражданско
173/2012ВНОХД
307/2012частно гражданско
321/2012частно гражданско
312/2012частно търговско
244/2012гражданско
245/2012гражданско
285/2012търговско
292/2012търговско
216/2012търговско
239/2012гражданско
304/2012частно търговско
248/2012гражданско
293/2012търговско
327/2012частно гражданско
217/2012ВНОХД
169/2012ВНОХД
282/2012гражданско
285/2012гражданско
338/2012частно гражданско
230/2012ВНОХД
№ на делото Вид
263/2012гражданско
283/2012гражданско
325/2012частно гражданско
339/2012частно гражданско
296/2012гражданско
155/2012ВНАХД
191/2012ВНОХД
274/2012гражданско
289/2012гражданско
301/2012търговско
208/2012гражданско
213/2012ВНОХД
300/2012гражданско
304/2012гражданско
309/2012гражданско
343/2012частно гражданско
268/2012търговско
289/2012търговско
310/2012търговско
295/2012частно търговско
340/2012частно гражданско
345/2012частно гражданско