Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
313/2011ВНОХД
301/2011гражданско
298/2011гражданско
1/2012частно гражданско
297/2011гражданско
3/2012частно гражданско
290/2011гражданско
145/2011гражданско
254/2011ВНОХД
315/2011ВЧНД
12/2012частно гражданско
№ на делото Вид
302/2011гражданско
289/2011ВНОХД
304/2011ВНОХД
239/2011гражданско
306/2011гражданско
312/2011гражданско
5/2012частно гражданско
314/2011ВНАХД
309/2011търговско
321/2011търговско
14/2012частно търговско