Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
124/2011ВНОХД
134/2011гражданско
151/2011ВНОХД
135/2011търговско
134/2011търговско
113/2011ВНОХД
138/2011гражданско
151/2011търговско
74/2011гражданско
114/2011ВНАХД
142/2011гражданско
154/2011гражданско
133/2011гражданско
142/2011търговско
27/2011гражданско
135/2011гражданско
144/2011търговско
№ на делото Вид
149/2011гражданско
145/2011ВНОХД
146/2011гражданско
152/2011търговско
172/2011ВЧНД
126/2011гражданско
118/2011ВНОХД
160/2011гражданско
128/2011ВНОХД
122/2011ВНАХД
158/2011гражданско
159/2011ВНОХД
148/2011гражданско
157/2011търговско
164/2011търговско
187/2011частно гражданско