Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
5/2011търговско
15/2011ВНОХД
113/2011частно търговско
85/2011търговско
100/2011ВЧНД
68/2011търговско
98/2011ВНОХД
101/2011ВНОХД
76/2011ВЧНД
107/2011гражданско
112/2011гражданско
103/2011ВЧНД
141/2011частно гражданско
149/2011частно търговско
115/2011търговско
109/2011гражданско
119/2011гражданско
111/2011търговско
№ на делото Вид
11/2011търговско
124/2011търговско
100/2011гражданско
118/2011гражданско
131/2011търговско
122/2011търговско
165/2011частно търговско
63/2011ВНОХД
76/2010гражданско
159/2011частно гражданско
123/2011гражданско
128/2011гражданско
115/2011ВНАХД
129/2011ВНАХД
131/2011ВНОХД
156/2011частно гражданско
119/2011ВНОХД
132/2011гражданско