Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
65/2011гражданско
45/2011ВНОХД
120/2011частно гражданско
77/2011ВНАХД
51/2011ВНАХД
40/2011гражданско
43/2011търговско
70/2011гражданско
82/2011търговско
89/2011частно търговско
114/2011частно търговско
76/2011гражданско
66/2011ВНАХД
65/2011търговско
56/2011ВНОХД
74/2011ВЧНД
81/2011ВНАХД
84/2011гражданско
110/2011частно търговско
92/2011търговско
104/2011частно търговско
50/2011гражданско
85/2011гражданско
131/2011частно гражданско
126/2011частно търговско
№ на делото Вид
88/2011гражданско
78/2011ВНОХД
89/2011ВНОХД
46/2011ВНОХД
80/2011гражданско
64/2011ВНОХД
86/2011търговско
91/2011гражданско
93/2011търговско
95/2011търговско
105/2011търговско
75/2011търговско
70/2011ВНАХД
96/2011гражданско
87/2011търговско
108/2011гражданско
87/2011ВЧНД
57/2011гражданско
82/2011гражданско
127/2011частно търговско
83/2011ВНОХД
75/2011ВНОХД
96/2011ВНАХД
120/2011търговско