Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
30/2011търговско
268/2010гражданско
268/2010ВНОХД
5/2011гражданско
51/2011частно гражданско
54/2011частно гражданско
14/2011гражданско
22/2011частно гражданско
55/2011частно гражданско
42/2011частно гражданско
24/2011ВНОХД
59/2011частно гражданско
35/2011ВНАХД
63/2011частно гражданско
71/2011частно гражданско
56/2011частно гражданско
278/2010търговско
9/2011ВНОХД
37/2011търговско
48/2011ВДЧНД
31/2011търговско
№ на делото Вид
70/2011частно търговско
71/2011частно търговско
62/2011частно гражданско
75/2011частно гражданско
73/2011частно търговско
28/2011търговско
40/2011търговско
48/2010гражданско
31/2011гражданско
38/2011гражданско
72/2011частно търговско
26/2011гражданско
67/2011частно гражданско
298/2010търговско
48/2011търговско
59/2011частно търговско
281/2010гражданско
8/2011гражданско
44/2011търговско
27/2011ВНОХД