Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
304/2010търговско
293/2010търговско
302/2010ВНОХД
3/2011търговско
4/2011търговско
303/2010ВНОХД
296/2010търговско
286/2010търговско
14/2011ВЧНД
32/2011частно гражданско
290/2010ВНАХД
281/2010търговско
3/2011ВНОХД
177/2010гражданско
270/2010търговско
36/2011частно търговско
39/2011частно гражданско
22/2011търговско
11/2011ВЧНД
№ на делото Вид
126/2010гражданско
8/2011ВНОХД
47/2011частно гражданско
26/2011ВЧНД
10/2011търговско
6/2011търговско
8/2011търговско
47/2011частно търговско
108/2010гражданско
42/2011частно търговско
6/2011гражданско
12/2011търговско
21/2011търговско
49/2011частно търговско
50/2011частно търговско
181/2010гражданско
6/2011ВНАХД
293/2010ВНОХД