Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
270/2011търговско
214/2011търговско
292/2011търговско
124/2011гражданско
256/2011гражданско
264/2011търговско
279/2011търговско
285/2010търговско
222/2011ВНОХД
236/2011гражданско
264/2011ВНОХД
293/2011търговско
260/2011ВНОХД
270/2011ВНОХД
275/2011гражданско
319/2011частно гражданско
249/2011търговско
263/2011гражданско
265/2011гражданско
279/2011ВНОХД
282/2011ВНОХД
№ на делото Вид
284/2011търговско
292/2011гражданско
295/2011ВНАХД
278/2011гражданско
283/2011гражданско
298/2011ВНАХД
299/2011търговско
286/2011гражданско
230/2011ВНОХД
282/2011гражданско
287/2011търговско
267/2011гражданско
300/2011ВНОХД
310/2011ВНОХД
240/2011гражданско
293/2011гражданско
308/2011ВЧНД
111/2011ВНОХД
280/2011търговско
291/2011ВНАХД