Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
222/2011търговско
230/2011гражданско
236/2011търговско
99/2011ВНОХД
234/2011търговско
268/2011частно гражданско
132/2011ВНОХД
185/2011гражданско
232/2011гражданско
240/2011търговско
243/2011търговско
257/2011търговско
232/2011търговско
251/2011търговско
269/2011частно гражданско
280/2011частно гражданско
231/2011ВНОХД
228/2011гражданско
252/2011ВНАХД
189/2011търговско
210/2011гражданско
234/2011гражданско
№ на делото Вид
249/2011ВНОХД
259/2011търговско
289/2011частно гражданско
244/2011търговско
262/2011търговско
218/2011ВНОХД
238/2011ВНОХД
242/2011гражданско
241/2011гражданско
207/2011гражданско
231/2011гражданско
283/2011частно търговско
201/2011ВНОХД
263/2011търговско
288/2011частно търговско
258/2011търговско
241/2011ВНОХД
273/2011търговско
277/2011търговско
204/2011търговско
243/2011гражданско
253/2011гражданско