Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
161/2011гражданско
170/2011гражданско
194/2011ВНОХД
179/2011гражданско
166/2011ВНОХД
173/2011ВНОХД
175/2011гражданско
212/2011ВНОХД
238/2011частно гражданско
85/2011ВНОХД
177/2011гражданско
204/2011ВНОХД
209/2011гражданско
217/2011търговско
225/2011търговско
180/2011търговско
190/2011ВНОХД
193/2011ВНАХД
239/2011ВНАХД
137/2011ВНОХД
193/2011гражданско
204/2011гражданско
208/2011гражданско
208/2011търговско
213/2011търговско
№ на делото Вид
216/2011гражданско
196/2011гражданско
219/2011ВНОХД
251/2011частно гражданско
133/2011ВНОХД
225/2011гражданско
228/2011ВНОХД
230/2011търговско
136/2011ВНОХД
218/2011търговско
262/2011частно гражданско
191/2011търговско
222/2011гражданско
223/2011гражданско
233/2011търговско
258/2011частно гражданско
188/2011ВНОХД
214/2011ВНОХД
221/2011гражданско
177/2011ВНОХД
191/2011ВНОХД
198/2011търговско
137/2011гражданско
219/2011търговско