Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
159/2010търговско
179/2010търговско
148/2010търговско
151/2010ВНОХД
214/2010частно търговско
219/2010частно търговско
134/2010ВНОХД
199/2010частно гражданско
168/2010ВНАХД
195/2010частно гражданско
№ на делото Вид
200/2010частно гражданско
201/2010частно гражданско
202/2010частно гражданско
151/2010търговско
157/2010търговско
171/2010търговско
147/2010ВНОХД
146/2010гражданско
187/2010търговско