Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
116/2010ВНОХД
117/2010гражданско
114/2010ВНОХД
115/2010ВНОХД
107/2010гражданско
64/2010ВНОХД
145/2010търговско
119/2010гражданско
56/2010ВНОХД
87/2010ВНОХД
118/2010ВНАХД
129/2010ВНОХД
№ на делото Вид
78/2010ВНОХД
120/2010гражданско
114/2010гражданско
98/2010ВНОХД
120/2010ВНОХД
20/2010ВНОХД
248/2009ВНОХД
126/2010ВНОХД
41/2010ВНОХД
79/2010ВНОХД
109/2010ВНОХД
176/2010частно търговско