Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
64/2010търговско
59/2010гражданско
50/2010ВНОХД
60/2010гражданско
53/2010ВНОХД
77/2010гражданско
65/2010гражданско
265/2009ВНОХД
52/2010гражданско
93/2010частно гражданско
207/2009гражданско
58/2010ВНОХД
74/2010търговско
№ на делото Вид
72/2010ВНОХД
63/2010гражданско
62/2009ВНОХД
57/2010ВНОХД
73/2010ВНОХД
91/2010търговско
111/2010частно гражданско
57/2010гражданско
96/2010търговско
72/2010гражданско
61/2010ВНОХД
83/2010ВНОХД