Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
4/2010гражданско
73/2009гражданско
127/2009търговско
44/2010частно гражданско
7/2009гражданско
49/2010частно гражданско
44/2010частно търговско
53/2010частно гражданско
15/2010гражданско
22/2010гражданско
29/2010търговско
56/2010частно гражданско
7/2010гражданско
27/2010търговско
238/2009гражданско
245/2009гражданско
32/2010търговско
208/2009ВНОХД
56/2010частно търговско
5/2010ВНОХД
21/2010гражданско
40/2010ВДЧНД
№ на делото Вид
61/2010частно търговско
3/2010ВНОХД
8/2010гражданско
42/2010ВЧНД
34/2010гражданско
47/2010частно гражданско
33/2010гражданско
206/2009гражданско
25/2010гражданско
27/2010гражданско
29/2010гражданско
35/2010ВНОХД
276/2009търговско
31/2010ВНОХД
73/2010частно търговско
70/2010частно гражданско
34/2010търговско
38/2010ВНОХД
79/2010частно гражданско
15/2010търговско
33/2010търговско
43/2010гражданско