Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
1/2010търговско
4/2010търговско
252/2009гражданско
222/2009гражданско
1/2010ВНОХД
21/2010частно търговско
261/2009търговско
8/2010ВНОХД
232/2009гражданско
22/2010частно търговско
254/2009ВНОХД
242/2009гражданско
268/2009търговско
259/2009гражданско
241/2009гражданско
271/2009ВНОХД
5/2010търговско
278/2009ВНОХД
233/2009гражданско
10/2010търговско
37/2010частно гражданско
9/2010ВНАХД
203/2009ВНОХД
№ на делото Вид
31/2010частно търговско
257/2009гражданско
243/2009гражданско
266/2009ВНАХД
272/2009ВНОХД
41/2010частно гражданско
77/2009гражданско
245/2009ВЧНД
19/2010търговско
255/2009гражданско
273/2009ВНОХД
258/2009гражданско
276/2009ВНОХД
7/2010ВНАХД
29/2010ВЧНД
3/2010гражданско
10/2010ВНОХД
275/2009ВНОХД
39/2010частно търговско
8/2010търговско
253/2009гражданско
254/2009гражданско