Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
254/2010частно търговско
260/2010ВНОХД
168/2010гражданско
212/2010гражданско
216/2010гражданско
277/2010частно гражданско
221/2010гражданско
261/2010ВНОХД
234/2010гражданско
261/2010търговско
219/2010гражданско
236/2010гражданско
166/2010търговско
230/2010търговско
222/2010гражданско
283/2010частно гражданско
227/2010търговско
264/2010търговско
223/2010търговско
223/2010гражданско
255/2010ВНОХД
№ на делото Вид
266/2010ВЧНД
286/2010частно гражданско
268/2010търговско
291/2010частно търговско
253/2010търговско
259/2010търговско
264/2010ВНОХД
58/2010гражданско
243/2010гражданско
244/2010гражданско
245/2010гражданско
255/2010гражданско
280/2010ВЧНД
283/2010ВЧНД
296/2010ВДЧНД
291/2010частно гражданско
232/2010гражданско
262/2010ВНОХД
242/2010гражданско
253/2010гражданско