Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
161/2010ВНОХД
185/2010търговско
134/2010гражданско
208/2010частно гражданско
89/2010гражданско
180/2010търговско
224/2010частно търговско
146/2010търговско
140/2010гражданско
188/2010търговско
193/2010гражданско
172/2010ВНОХД
201/2010ВНАХД
143/2010гражданско
159/2010ВНОХД
167/2010ВНАХД
173/2010ВНОХД
183/2010ВНОХД
174/2010търговско
189/2010търговско
162/2010ВНОХД
173/2010гражданско
195/2010търговско
№ на делото Вид
197/2010търговско
131/2010гражданско
194/2010търговско
178/2010гражданско
220/2010търговско
182/2010ВНОХД
97/2010ВНОХД
199/2010търговско
159/2010гражданско
139/2010гражданско
193/2010търговско
175/2010ВНОХД
195/2010ВНОХД
152/2010търговско
215/2010търговско
123/2010гражданско
172/2010гражданско
181/2010ВНОХД
198/2010търговско
196/2010ВНОХД
133/2010ВНОХД
160/2010гражданско
166/2010гражданско