Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
232/2009ВНОХД
234/2009ВНОХД
255/2009търговско
2/2010частно търговско
118/2009ВНОХД
194/2009гражданско
235/2009ВНОХД
2/2010частно гражданско
195/2009гражданско
6/2010частно гражданско
262/2009ВНОХД
7/2010частно търговско
№ на делото Вид
218/2009гражданско
241/2009ВНОХД
216/2009ВНОХД
11/2010частно гражданско
14/2010частно гражданско
226/2009търговско
12/2010ВЧНД
242/2003търговско
233/2009търговско
269/2009търговско
236/2009гражданско