Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
148/2009частно търговско
148/2009частно търговско
154/2009частно гражданско
159/2009частно гражданско
160/2009частно гражданско
169/2009ВЧНД
175/2009ВДЧНД
198/2009частно търговско
171/2009ВЧНД
174/2009ВДЧНД
202/2009частно търговско
179/2009ВДЧНД
204/2009частно търговско
171/2009частно гражданско
170/2009частно гражданско
180/2009ВДЧНД
181/2009ВДЧНД
183/2009ВДЧНД
205/2009частно търговско
182/2009ВДЧНД
162/2009частно гражданско
№ на делото Вид
164/2009частно гражданско
165/2009частно гражданско
200/2009частно търговско
172/2009частно гражданско
174/2009частно гражданско
186/2009ВДЧНД
185/2009ВДЧНД
201/2009частно търговско
206/2009търговско
203/2009частно търговско
176/2009частно гражданско
105/2009гражданско
178/2009частно гражданско
207/2009частно търговско
131/2009ВНОХД
189/2009ВДЧНД
191/2009ВДЧНД
110/2009гражданско
161/2009търговско
173/2009търговско