Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
168/2009частно търговско
137/2009ВЧНД
144/2009частно гражданско
175/2009частно търговско
147/2009частно гражданско
146/2009частно гражданско
96/2009ВНОХД
140/2009търговско
148/2009частно гражданско
94/2009ВНОХД
149/2009частно гражданско
149/2009ВДЧНД
184/2009частно търговско
150/2009ВДЧНД
147/2009ВЧНД
150/2009частно гражданско
185/2009частно търговско
186/2009частно търговско
153/2009частно гражданско
190/2009частно търговско
142/2009ВДЧНД
187/2009частно търговско
№ на делото Вид
154/2009ВДЧНД
191/2009частно търговско
155/2009ВДЧНД
192/2009частно търговско
153/2009ВДЧНД
163/2009ВДЧНД
112/2009ВНОХД
161/2009ВДЧНД
155/2009частно гражданско
156/2009ВЧНД
156/2009частно гражданско
152/2009ВЧНД
158/2009частно гражданско
158/2009ВДЧНД
166/2009ВДЧНД
165/2009ВЧНД
197/2009частно търговско
64/2009ВНОХД
157/2009ВЧНД
196/2009търговско
170/2009ВДЧНД
173/2009ВДЧНД