Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
38/2009ВНОХД
73/2009търговско
54/2009частно гражданско
77/2009търговско
72/2009частно гражданско
71/2009ВДЧНД
74/2009търговско
102/2009частно търговско
73/2009ВДЧНД
67/2009ВЧНД
68/2009ВЧНД
78/2009частно гражданско
103/2009частно търговско
42/2009ВНОХД
82/2009частно гражданско
76/2009ВДЧНД
89/2009търговско
81/2009частно гражданско
49/2009ВНОХД
108/2009частно търговско
113/2009частно търговско
106/2009частно търговско
№ на делото Вид
107/2009частно търговско
115/2009частно търговско
54/2009ВНОХД
83/2009частно гражданско
35/2009гражданско
41/2009ВНОХД
114/2009частно търговско
47/2009гражданско
80/2009ВДЧНД
36/2009гражданско
44/2009гражданско
30/2009ВНОХД
40/2009гражданско
69/2009търговско
58/2009ВЧНД
60/2009ВНОХД
92/2009търговско
81/2009ВДЧНД
52/2009гражданско
109/2009частно търговско
85/2009частно гражданско