Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
17/2009търговско
40/2009търговско
62/2009частно търговско
7/2009ВНОХД
27/2009ВНОХД
19/2009ВНОХД
28/2009гражданско
31/2009ВНОХД
53/2009частно гражданско
51/2009ВДЧНД
231/2008търговско
13/2009гражданско
47/2009ВЧНД
50/2009ВЧНД
38/2009търговско
79/2009частно търговско
83/2009търговско
85/2009частно търговско
56/2009частно гражданско
35/2009търговско
28/2009ВНОХД
35/2009ВЧНД
50/2009частно гражданско
59/2009частно гражданско
76/2009частно търговско
33/2009гражданско
63/2009търговско
53/2009ВДЧНД
88/2009частно търговско
97/2008ВНОХД
№ на делото Вид
25/2009ВНОХД
81/2009частно търговско
63/2009частно гражданско
59/2009ВДЧНД
51/2009търговско
87/2009частно търговско
57/2009ВЧНД
32/2009ВНОХД
57/2009търговско
55/2009частно гражданско
17/2009търговско
17/2009ВНОХД
37/2009гражданско
80/2009търговско
67/2009частно гражданско
94/2009частно търговско
28/2009търговско
93/2009частно търговско
86/2009търговско
66/2009частно гражданско
70/2009частно гражданско
61/2009частно гражданско
71/2009частно гражданско
97/2009частно търговско
49/2009гражданско
91/2009търговско
69/2009частно гражданско
96/2009частно търговско
99/2009търговско