Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
134/2008търговско
8/2009гражданско
14/2009гражданско
53/2009частно търговско
39/2009частно гражданско
262/2008търговско
21/2009търговско
18/2009ВЧНД
34/2009ВДЧНД
38/2009частно гражданско
41/2009гражданско
43/2009частно търговско
44/2009търговско
49/2009частно търговско
54/2009частно търговско
223/2008гражданско
12/2009ВНОХД
26/2009търговско
5/2009гражданско
33/2009ВДЧНД
36/2009ВДЧНД
134/2008търговско
24/2009ВЧНД
37/2009ВДЧНД
263/2008ВНОХД
11/2009търговско
27/2009търговско
37/2009частно търговско
39/2009ВДЧНД
56/2009частно търговско
233/2008ВНОХД
310/2008гражданско
№ на делото Вид
40/2009ВДЧНД
286/2008търговско
30/2009търговско
43/2009ВДЧНД
20/2009гражданско
23/2009ВНОХД
41/2009търговско
26/2009ВНОХД
66/2009частно търговско
46/2009частно гражданско
1/2009гражданско
16/2009гражданско
29/2009търговско
52/2009търговско
45/2009частно гражданско
31/2009търговско
34/2009търговско
55/2009търговско
65/2009частно търговско
58/2009търговско
60/2009частно търговско
29/2009ВНОХД
45/2009ВДЧНД
25/2009гражданско
67/2009търговско
46/2009ВДЧНД
70/2009частно търговско
26/2009гражданско
59/2009търговско
72/2009частно търговско
300/2008търговско