Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
4/2009частно търговско
17/2009частно гражданско
19/2009частно гражданско
255/2008ВНОХД
269/2008ВНОХД
25/2009частно търговско
267/2008ВЧНД
15/2009ВДЧНД
22/2009частно търговско
14/2009ВЧНД
23/2009частно търговско
32/2009частно търговско
20/2009ВДЧНД
266/2008ВНОХД
309/2008гражданско
33/2009частно търговско
252/2008ВНОХД
268/2008ВНОХД
22/2009ВДЧНД
200/2008гражданско
16/2009ВЧНД
277/2008търговско
11/2009ВНОХД
23/2009частно гражданско
36/2009частно търговско
24/2009частно гражданско
29/2009частно гражданско
№ на делото Вид
31/2009частно гражданско
4/2009частно търговско
21/2009ВЧНД
263/2008търговско
265/2008ВНОХД
1/2009търговско
27/2009частно гражданско
32/2009частно гражданско
270/2008ВНОХД
2/2009ВНОХД
5/2009ВНОХД
12/2009търговско
24/2009частно търговско
42/2009частно търговско
3/2009ВНОХД
19/2009търговско
30/2009частно гражданско
34/2009частно гражданско
39/2009частно търговско
46/2009частно търговско
4/2009ВНОХД
45/2009частно търговско
48/2009частно търговско
47/2009частно търговско
50/2009частно търговско
89/2007@фирмено