Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
97/2009гражданско
194/2009частно търговско
71/2009търговско
194/2009ВДЧНД
134/2009ВНОХД
133/2009ВНОХД
151/2009гражданско
193/2009ВЧНД
217/2009търговско
111/2009гражданско
170/2009търговско
167/2009ВЧНД
117/2009гражданско
182/2009частно гражданско
198/2009ВДЧНД
160/2009търговско
136/2009гражданско
183/2009търговско
177/2009гражданско
184/2009частно гражданско
214/2009частно търговско
124/2009гражданско
127/2009гражданско
165/2009търговско
139/2009гражданско
171/2009търговско
145/2009гражданско
215/2009частно търговско
179/2009частно гражданско
200/2009ВДЧНД
192/2009ВЧНД
196/2009ВЧНД
197/2009ВДЧНД
140/2009гражданско
152/2009гражданско
193/2009търговско
191/2009частно гражданско
202/2009ВНОХД
132/2009гражданско
141/2009гражданско
190/2009ВЧНД
195/2009ВЧНД
204/2009ВДЧНД
176/2009търговско
194/2009частно търговско
220/2009частно търговско
227/2009частно търговско
228/2009частно търговско
137/2009гражданско
172/2009търговско
183/2009частно гражданско
№ на делото Вид
216/2009частно търговско
192/2009частно гражданско
177/2009ВНОХД
211/2009частно търговско
212/2009частно търговско
213/2009частно търговско
218/2009частно търговско
201/2009ВЧНД
145/2009ВНОХД
146/2009ВНОХД
221/2009частно търговско
231/2009частно търговско
232/2009частно търговско
235/2009частно търговско
209/2009ВДЧНД
96/2009гражданско
150/2009търговско
142/2009гражданско
161/2009гражданско
230/2009частно търговско
236/2009частно търговско
188/2009търговско
189/2009търговско
151/2009ВНОХД
200/2009частно гражданско
199/2009частно гражданско
203/2009частно гражданско
211/2009ВДЧНД
182/2009търговско
195/2009търговско
167/2009гражданско
229/2009частно търговско
215/2009ВДЧНД
164/2009ВНОХД
224/2009частно търговско
201/2009частно гражданско
169/2009търговско
168/2009гражданско
234/2009частно търговско
238/2009частно търговско
162/2009ВНОХД
198/2009частно гражданско
214/2009ВЧНД
243/2009частно търговско
97/2009гражданско
157/2009гражданско
178/2009ВНОХД
175/2009гражданско
239/2009частно търговско
240/2009частно търговско