Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по дата на постановяване на решението.

№ на делото Вид
138/2008търговско
305/2008частно търговско
303/2008частно търговско
306/2008частно търговско
2/2009частно търговско
3/2009частно гражданско
244/2008ВНОХД
253/2008ВНОХД
4/2009частно гражданско
6/2009частно търговско
6/2009частно гражданско
138/2008търговско
128/2008ВНОХД
276/2008търговско
8/2009търговско
9/2009частно търговско
2/2009частно гражданско
5/2009търговско
10/2009търговско
3/2009търговско
7/2009частно търговско
№ на делото Вид
33/2008трудово
9/2009частно гражданско
261/2008ВНОХД
10/2009частно гражданско
13/2009частно търговско
250/2008търговско
241/2008ВНОХД
259/2008ВЧНД
1/2009ВЧНД
9/2009ВЧНД
14/2009частно търговско
18/2009търговско
11/2009частно гражданско
12/2009частно гражданско
16/2009частно търговско
15/2009частно гражданско
15/2009частно търговско
18/2009частно гражданско
273/2008ВНОХД
20/2009частно търговско
264/2008търговско