П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Изложбата “Право и справедливост“ гостува в

Съдебната палата на гр. Бургас

        

Председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова и директорът на филиала на Националната художествена академия в Бургас проф. Георги Янков откриха изложбата „Право и справедливост“ във фоайето на Съдебната палата на града. 

Четирима от най-изявените български плакатисти - проф. д-р Иван Газдов, проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов и Милена Абанос  са предоставили свои творби по темата „Право и справедливост“.

Апелативен съд – Бургас продължава традицията да отваря вратите си за култура и изкуство в празничния месец декември. Тази година инициативата се реализира съвместно с НХА – филиал Бургас и за откриването бе избрана датата на Международния ден за защита правата на човекa – 10 декември.

„С това  събитие приветстваме с добре дошли в нашия град  на ръководство, преподаватели и студенти от Националната художествена академия Филиал – Бургас“, заяви при откриването съдия Деница Вълкова.

От своя страна директорът на НХА – Бургас проф. Янков припомни историята на изложбата и европейските градове в които е показвана. Плакатите са  изложени за първи път в Социалния съд на град Потсдам, столица на провинция Бранденбург, Германия. Експозицията е гостувала в съдебните сгради на Тунис и Дюселдорф, в Берлин, Мюнхен и в грузинската столица Тбилиси.

На откриването присъстваха председателят на Окръжен съд – Бургас Росица Темелкова, съдии от Апелативен и Окръжен съд, Директорът на ОД на МВР Калоян Калоянов,  директорът на Затвора Бранимир Мангъров, председателят на Адвокатски съвет при БАК адв.Христофор Кондев, секретаря на Община Бургас Божидар Кънчев, съдебни служители.  Събитието бе уважено от Генералния  консул на Република Турция в Р България със седалище гр. Бургас Нурай Иньонтепе, проф. Николай Младенов, един от авторите – плакатисти, както и от преподаватели и студенти от НХА – Бургас. 

20 са социалните плакати, които украсяват фоайето на бургаската Темида. Изложбата ще остане в Съдебната палата до края на месец януари 2019 година.

 

 

                                                                                              

 

10.12.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Брифинг на административния ръководител на

Апелативен съд - Бургас

 

Промените в ръководния състав на Апелативен съд – Бургас бяха официално съобщени на заключителния брифинг за 2018 г. на административния ръководител съдия Деница Вълкова.

С решение от 04.12.2018 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас, поощри заместник-председателите Златинка Иванова и Емилия Нашева с отличие "личен почетен знак първа степен – златен" за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Съдиите Иванова и Нашева бяха освободени от длъжност поради настъпване на пенсионна възраст.

На срещата с журналисти съдия Вълкова изрази своята признателност към досегашните ръководители на Гражданското и Търговското отделение в Апелативен съд – Бургас и им благодари за отличното взаимодействие и за постигнати професионални стандарти по отношение на срочност и качество на правораздаването.

„Заявявам  пред вас и своята увереност, че новите зам.–председатели ще съумеят да поддържат и да надградят тези високи стандарти на работа“. посочи съдия Вълкова. Двамата нови заместници на административния ръководител бяха гласувани от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и предстои да встъпят в длъжност. От 23 декември съдия Румяна Манкова ще ръководи Гражданското отделение на Апелативен съд– Бургас, а от 11 януари 2019 г. съдия Павел Ханджиев ще застане начело на Търговската колегия.

Председателят на Апелативен съд – Бургас информира журналистите за решението на Съдийската колегия на ВСС, с което са утвърдени „Стандарти за независимостта на съдебната власт“ и публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет.

 

10.12.2018

 

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Златен почетен знак за заместник-председателите на Апелативен съд – Бургас

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Златинка Иванова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Апелативен съд – Бургас и съдия  Емилия Нашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас с отличие "личен почетен знак първа степен – златен" за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова съдиите Нашева и Иванова са поощрени от ВСС и с отличие "Служебна благодарност и грамота" за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

В предложението за поощрение, направено от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас е посочено, че Златинка Иванова има над 37 години стаж като съдия заемайки последователно следните длъжности: стажант-съдия и младши съдия, нотариус и районен съдия при Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас. В Апелативен съд – Бургас е от 2001 г., като на длъжността заместник-председател на гражданско отделение има над 14 години стаж и винаги е работила при 100% натовареност. Тя притежава много добра професионална подготовка, добросъвестно, коректно и отговорно изпълнява служебните си задължения. В качеството си на ръководител гражданско отделение през годините е показала способност за работа в екип и отлични комуникативни умения, създала е оптимална организация на работа и добър колегиален микроклимат, които допринасят за добрите резултати на отделението.

Емилия Нашева е назначена на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас през 1998 г., а от 2004 г. е заместник на административния ръководител като отговаря за търговското отделение по време на мандатите на трима председатели на съда. Винаги е работила при 100% натовареност при разпределение на търговските дела. Съдия Нашева има над 40 години съдийски стаж заемайки последователно длъжностите: стажант съдия и младши съдия, районен съдия в Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас. Емилия Нашева е изграден професионалист, с доказани качества, притежава отлична правна подготовка и богат професионален опит, добросъвестно, коректно и отговорно изпълнява служебните си задължения, се казва в предложението за поощрение. Участвала е активно в работни групи по изготвянето на проекти за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и Закона за съдебната власт.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - навършване на 65-годишна възраст, СК на ВСС освободи съдия Иванова, считано от 23.12.2018 г. и съдия Нашева, считано от 11 януари 2019 година.

 

04.12.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

По-ниско наказание за собственик на ресторант, убил по непредпазливост служител

 

Бургаският апелативен съд измени присъда и наложи по-ниско наказание на Кирил Х. за убийството на Никола К., извършено на 17 април 2016 г. в гр. Несебър. Въззивният състав е преквалифицирал деянието от престъпление по чл.115 от НК /умишлено лишаване от живот/ в такова по чл. 122 ал. 2 от НК /извършено по непредпазливост/ и е намалил наложеното наказание от седем години на четири години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Съдът е изменил режима на изтърпяване на наказанието за престъплението против реда и общественото спокойствие по чл. 325 от НК от строг в общ и е изменил определеното общо наказание, като го намалява от седем години на четири години, както и режима за неговото изтърпяване от строг на общ.

В останалата част присъдата е потвърдена.

Съдът е постановил Кирил Х да заплати на: С. К. сума в размер на 140 000 лв. представляваща обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди и 1400 лв., за причинени имуществени вреди; на В. К. сума в размер на 130 000 лв., представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди и сумата от 900 лв. за причинени имуществени вреди; на Г.К. сума в размер на 130 000 лв. представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди.

Пресофисът на Апелативен съд – Бургас припомня, че Кирил Х. е признат за виновен в това, че на 17.04.2016 год., около 21,50 часа, в гр. Несебър, ул.„Венера“ №11, в лек автомобил „Ауди“, в близост до ресторант „Принц Кирил“, е причинил смъртта на своя служител Николай.К., готвач в ресторанта, прострелвайки го с пистолет марка „Зиг Зауер“. Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 17.04.2016 год., около 20,30 ч., в градината пред ресторант „Принц Кирил“ е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост - употребил огнестрелно оръжие и възпроизвел 4 бр. изстрела насочени към саксия на палмово растение с пистолет, в присъствието на  пострадалия Никола. К. и на свидетеля П. К.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

                   

 Решението е публикувано в интернет на адрес:

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=yR1QJL%2Bxsa8%3D

 

 

04.12.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас бе домакин на регионални обучения по проект за повишаване ефективността на правосъдието

 

Съдии, прокурори и разследващи полицаи от Апелативен район Бургас участваха в регионално обучение на тема "Процесуални и материалноправни въпроси по делата за контрабанда". Лектор по актуалната тема беше Галина Захарова, заместник - председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия.

По време на обучението бе представен доклад от председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова за обобщаване практиката на съдилищата от апелативния район по наказателни дела за контрабанда. Магистратите обсъдиха измененията в НПК, в сила от 05.11.2017 г.

Съдията от Върховен касационен съд Албена Бонева представи пред съдиите по гражданско и търговско право актуалните изменения в Граждански процесуалния кодекс. Беше дискутирана и практиката при производствата по Европейска заповед за запор и европейска процедура по искове с малък интерес.

Семинарите са по проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по Оперативна програма "Добро управление", Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”.

Партньор по проекта е Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

30.11.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Правото и справедливостта на плакат в бургаската Темида

 

Правото и справедливостта на плакат ще могат да видят граждани и гости на Бургас в Съдебната палата на града. Апелативен съд – Бургас продължава традицията да отваря вратите си за култура и изкуство в празничния месец декември.

Тази година инициативата се реализира съвместно с НХА – Филиал Бургас и за откриването е избрана датата на Международния ден за защита правата на човекa – 10 декември.

Четирима от най-изявените български плакатисти - проф. д-р Иван Газдов, проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов и Милена Абанос представят свои творби по темата „Право и справедливост“.

Идеите и посланията в плакатите отразяват динамично протичащи обществени процеси не само в България, но и в света. Честото разминаване между правото и справедливостта и нерядкото им противопоставяне в реалния живот прави темата актуална за всички страни и особено чувствителна за по - новите демокрации. 

Изложбата е показана за първи път в Социалния съд на град Потсдам, столица на провинция Бранденбург, Германия, гостувала е в съдебните сгради на Тунис и Дюселдорф, в Берлин, Мюнхен и в грузинската столица Тбилиси.

Експозицията ще открита на 10 декември от 12.30 ч. във фоайето на Съдебната палата на гр. Бургас.

                  

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ВКС остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас  по дело за братоубийство

 

 

Осем години лишаване от свобода за 78-годишния Петър Жеков от село Равда, който през 2016 г. уби  с брадва  брат си. Върховният касационен съд остави в сила решението на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена ефективната първоинстанционната присъда.

Възрастният мъж е признат за виновен в това, че на 27.06.2016 год. около 16.00 часа в землището на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас чрез нанасяне на удари с брадва в тилната повърхност на шията умишлено е умъртвил Коста П., като убийството е извършено с особена жестокост.

Петър Жеков ще търпи наказанието си при първоначален строг режим.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

26.11.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас измени присъда и намали наказанието на младеж, признат за виновен в убийство на възрастен мъж

 

Ефективна присъда от 11 години постанови Апелативен съд – Бургас за Станислав В. признат за виновен в убийството на 72 годишния Васил П. от село Люлин, община Стралджа. Със свое решение въззивната инстанция измени присъдата на Окръжен съд – Ямбол, като намали наказанието на Станислав В. с четири години. В останалата част присъдата е потвърдена. С нея другият участник в престъплението Марио М., внук на убития възрастен мъж, е осъден на 17 години лишаване от свобода. Двамата подсъдими от гр. Бургас ще изтърпят наказанията си при първоначален „строг“ режим.

Марио М. (23 г.) и Станислав В.(28г.) са признати за виновни за това, че на 20.09.2016 г., около 20,00 - 21,00 часа, умишлено са умъртвили в дома му дядото на Марио - Васил П., като деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин. До престъплението се стига след като конфликтът между дядо и внук за пари ескалира при отказа на дядото за пореден път да помогне на своя родственик със средства. Възрастният мъж умира след задушаване с въже, като по тялото му са открити счупвания и следи от множество наранявания.

Въззивната инстанция е намерила, че в наложеното на подсъдимия Станислав. В. наказание от 15 години „лишаване от свобода“ е налице явна несправедливост. Пълните самопризнания на Станислав в хода на досъдебното производство в голяма степен са допринесли да разкриването на обективната истина. Според Апелативния съд не е достатъчно оценен фактът, че подсъдимият Станислав е верен и лоялен приятел и готов на всичко, за да помогне на хората, на които държи и това е водещия му мотив да закара до с. Люлин приятеля си от детинство Марио с лекия автомобил на сестра му. Именно неговата пословична /според свидетелските показания и заключението на комплексната психолого-психиатрична експертиза/ лоялност и готовност да помогне са водещи и при участието му като съизвършител в умъртвяването на дядото на Марио. Не са отчетени и съобразени в достатъчна степен много добрите характеристични данни на подсъдимия, за които има приложени по делото характеристики на предходните му работодатели. Въззивният съд е намерил, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства и следва да наложи на Станислав В. наказание от 11 години „лишаване от свобода“, приемайки, че този размер се явява съобразен и с ниската му степен на лична обществена опасност. С така коригираното наказание на подсъдимия биха се постигнали целите на генералната и специална превенция на закона, отбелязват апелативните съдии.

По отношение на наложеното на Марио М. наказание от 17 години „лишаване от свобода“ въззивната инстанция е посочила в решението си, че е несправедливо занижено. Неглижирана е основната му и водеща роля при осъществяване на убийството както и трайната му неприязън към човека, който го е отгледал и възпитавал в продължение на много години. Не са отчетени и съобразени в достатъчна степен от първоинстанционния съд и постоянните му опити да се домогне до парите на възрастния човек, за когото открито говори ,че е “стиснат“ и е „длъжник“ на него и баба му, т.к не дава пари за тяхната издръжка. Бургаският апелативен съд няма законова възможност да завиши наказанието на Марио М. поради липсата на протест от страна на държавното обвинение.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

21.11.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдена присъда за смъртта на ученик на пешеходна пътека до село Атия

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди изцяло четиригодишната ефективна присъда на Кирил Г., който блъсна и уби на място 16-годишен ученик на пешеходна пътека до с. Атия. Подсъдимият е лишен  и от право да управлява автомобил за пет години.

Тежкото пътно произшествие е от 20 ноември 2017 г. Около 06.45 ч, управлявайки лек автомобил марка „Шевролет Каптива” на главния път Бургас - Созопол, в района на кръстовището за с. Атия и Военноморска база- Бургас Кирил Г., нарушил правилата за движение, по непредпазливост блъснал на пешеходната пътека Костадин Д. докато пресичал, за да отиде на автобусната спирка.

Въззивната инстанция е споделила изцяло извода на окръжния съд, че настъпилото произшествие е по изключителна вина на подсъдимия. Заключението на тройната автотехническа експертиза сочи, че водачът е управлявал автомобила си с превишена за участъка от пътя скорост - 95 км/час при разрешена 60 км/час. Вещите лица са констатирали, че ако Кирил Г. се е движил с указаната скорост, е имал възможност да види своевременно пресичащия младеж и да намали или да спре автомобила, като по този начин е щял да предотврати фаталния удар.

Лошите метеорологични условия, намаляващи видимостта са изисквали повишено внимание от страна на водача, дори по-ниска от допустимата скорост на движение. Магистратите посочват, че подсъдимият е познавал добре този пътен участък, тъй като е пътувал по него ежедневно и е следвало да се съобрази с всички знаци, маркировки и ограничения, както и обичайното движение на пешеходци в този времеви интервал.

Двете инстанции приемат, че деянието се отличава с изключително висока степен на обществена опасност, предвид допуснатите групи нарушения на пътя и настъпилия вредоносен резултат.

„Тези престъпления бележат значителна динамика в последно време и прекършват живота на млади хора, поради което обществото е изключително чувствително към този род деяния и проявява активност чрез създаване на граждански организации свързани със защита децата на пътя.“ – пише в решението на Апелативен съд – Бургас.

От друга страна съдът е определил като занижена степента на обществена опасност на личността на подсъдимия, предвид чистото му съдебно минало, трудова и семейна ангажираност, добри характеристични данни, изразеното от него съжаление и разкаяние.

Независимо от тези смекчаващи вината обстоятелства обаче поведението на подсъдимия, като водач на МПС в конкретната ситуация, е във висока степен небрежно и дръзко, и в същата степен обществено укоримо, отбелязват апелативните съдии. Допуснати са изключително груби нарушения на правилата за движение по пътищата, каквито са управление с превишена скорост и непропускане на стъпилите на пешеходна пътека пешеходци.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

20.11.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд– Бургас потвърди първоначалния арест на 18-годишен водач, причинил катастрофа с две жертви

 

 

Алекс Д. от гр. Карнобат остава с мярка за неотклонение “задържане под стража“. Това реши днес Апелативен съд – Бургас след като на свое заседание разгледа жалбата на 18-годишния шофьор срещу наложения му  постоянен арест от първоинстанционния съд.

Алекс Д. е обвинен в това, че 03.11.2018 г. в гр.Карнобат , на ул. „Петър Берон“ при управление на моторно превозно средство-лек автомобил марка „Мерцедес ”, нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата и в частност чл.20,ал.2 от ЗДвП „Водачите  на  пътни  превозни средства  са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“, допуснал пътно транспортно произшествие като загубил контрол над автомобила и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице . Зa това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години.

В това съдебно производство съдът е длъжен да прецени налице ли е обоснованост на предположението, а не доказване на вината на обвиняемия по категоричен начин. Според двете инстанции доказателствата до момента са достатъчни, за да се обоснове извод, че Алекс. Д. е автор на деянието.

Престъплението се отличава с висока степен на обществена опасност и изключителна дързост. Водачът е със шофьорски стаж от 18 дни и въпреки липсата на опит е управлявал автомобила с несъобразена скорост в населено място, като не се е съобразил и с неравностите по пътя. Това негово поведение е довело до загуба на контрол над колата и настъпилото ПТП с тежък резултат - отнети два човешки живота.

Обвиняемият няма постоянна адресна регистрация и работа, често пътува в чужбина. Тези обстоятелства както и предвиденото наказание обосновават извод за опасност от укриване или извършване на друго престъпление. Апелативният съд споделя становището, че ако бъде на свобода

Алекс Д. има пълната възможност да седне зад волана отново и да застраши безопасността на други хора. Според въззивния състав към момента мярката за неотклонение “задържане под стража“ би била най-адекватна за целите на разследването, което е в начален стадий.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

12.11.2018 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Присъда за данъчен инспектор от гр.Сливен поискал и получил подкуп

 

Апелативен съд – Бургас измени присъда на Окръжен съд – Сливен по наказателно дело за подкуп срещу Желязко Д.инспектор в ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен. 

Въззивният състав е преквалифицирал извършеното от Желязко Д., престъпление от чл.302, т.2 вр. чл.301, ал.1 от НК /за подкуп извършен чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение/ в такова по чл.301, ал.1 от НК /обикновен подкуп/ и е наложил наказания съобразно установените в тази разпоредба предели.

Подсъдимият е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на една година, което е отложено за изпълнение за срок от три години. Желязко Д. е лишен от право да заема длъжност в системата на НАП за две години и му е наложена глоба от 500 лева.

Желязко Д. е признат за виновен в това, че на 24.08.2016 г., в гр. Сливен, в качеството си на длъжностно лице – инспектор в ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен, е поискал и приел от Минчо М. от гр. Стралджа дар – сумата от 300,00 лв.( триста), който не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установяване на административно нарушение на „Белучи България“ ЕООД – гр. Стралджа, с управител Минчо М., изразяващо се в неиздаване на касова бележка при извършена покупка. Желязко Д. няколкократно заявил на управителя на търговското дружество Минчо М., че ще бъде санкциониран с имуществена санкция за дружеството в размер на 3 000,00 лв.(три хиляди), без да е било налице такова нарушение и без да е било налице основание за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Присъдата е потвърдена в останалата й част. Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от получаване на писменото съобщение до страните, че е изготвено.

 

05.11.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас отмени първоинстанционна присъда и произнесе нова по въззивно дело за катастрофа на летище „Бършен“с две жертви

 

Бургаският апелативен съд отмени присъдата на 29-годишния Николай Ф., постановена от Сливенския окръжен съд на 2 април 2018 г.

Въззивната инстанция постанови нова присъда, с която подсъдимият е признат за виновен в това, че на 21.02.2016 г. на летище „Бършен“

/представляващо урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Сливен, поземлен имот в местността „Кютюклюка“/, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес Е 500“ нарушил правилото за движение, визирано в чл. 21, ал.2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – на Невен Б. и Галин Д., и двамата от гр. Бургас, както и средна телесна повреда на Драгомир Б. На основание чл. 343, ал.3, б. „б“, вр. ал.4, вр. ал.1,, б.“в“, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл.54 от НК Апелативен съд – Бургас му налага наказание в размер на четири години лишаване от свобода, при първоначален общ режим на изтърпяване. Николай Ф. е лишен от право да управлява МПС за срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата.

Въззивният състав е потвърди присъдата на Окръжен съд – Сливен в останалата й част.

/Подсъдимият Филипов е осъден за заплати на гражданските ищци Р. Д. и С. Д. общо сумата от 400 000 лв., т.е. по 200 000 лв. за всеки един от тях, представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 21.02.2016 год. до окончателното изплащане на присъдената сума, както и сумата от 1350.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението имуществени вреди – извършени разходи по организиране погребението на сина им Галин Димов./

Мотивите на съдебния състав ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС на Република България в 15-дневен срок.

 

23.10.2018 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Брифинг на Административния ръководител на Апелативен съд- Бургас

 

По-високите стандарти в работата на Апелативен съд – Бургас след влизане в сила на Регламент/(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Директива (ЕС) 2016/680 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни представи на брифинг пред журналисти Административният ръководител съдия Деница Вълкова.

 Във връзка с влизането в сила на тези два документа, които уреждат правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС, Апелативен съд – Бургас предприе действия съобразно правомощията си на администратор на лични данни.

Въведен е регистър на дейностите по обработване на личните данни, на основание чл. 30 от Регламента. Той се отнасят за категориите лични данни извън правораздавателната дейност и за тези, свързани с  правораздавателната дейност на Апелативен съд – Бургас. Предстои актуализиране на Инструкцията относно механизма на обработване на лични данни и защитата им в Апелативен съд – Бургас, съобразно мерките за изпълнение и прилагане на Регламента и Директивата. Председателят на съда акцентира върху всички необходими организационни и технически мерки, които институцията е предприела за защита на личните данни на физическите лица, които събира и обработва.

Съдия Вълкова разясни пред медиите и новите моменти при защитата на личните данни когато се публикува информация за дела от обществен интерес. В прессъобщенията и бюлетините за предстоящи дела, подлежащи на публикуване в страницата на Апелативен съд – Бургас се посочват пълните наименования на юридическите лица, институции, населени места и длъжности. В бюлетина с насрочени дела за текущ месец имената на лицата се изписват с инициали. При прессъобщения за проведено съдебно заседание, както и при постановен съдебен акт, който не е окончателен, се изписва цялото собствено име на лицето и инициал на фамилното име. При прессъобщения за окончателен съдебен акт се посочват собственото и фамилно име на лицето.

Тези нови стандарти на работа са обективирани в заповеди на председателя на Апелативен съд – Бургас, консултирани с г-жа Невин Фети, съветник по правни въпроси на президента и са съобразени със заповед на Председателя на ВКС.

Документите са изпратени и до съдилищата в апелативния район с оглед унифициране на практиката при прессъобщенията за медиите и при регистрите за обработване на данните по места.

 

20.09.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Водосвет за новата съдебна година

 

 

С водосвет за здраве и пожелания за ползотворна работа и много късмет днес в гр. Бургас беше открита новата съдебна година. Събитието се проведе по инициатива на председателите на четирите съдилища г-жа Деница Вълкова, г-н Панайот Генков, г-жа Росица Темелкова и г-жа Яна 
Колева.

Ритуалът бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий във фоайето на Съдебната палата на гр.Бургас. Присъстваха: зам.-председателят на Върховният административен съд – г-жа Мариника Чернева, апелативният прокурор на гр. Бургас г-н Любомир Петров, областният управител г-н Вълчо Чолаков, секретарят на община Бургас г-н Божидар Кънчев, адвокат Христофор Кондев –председател на Адвокатски съвет на БАК, съдии, прокурори и служители.

Председателят на Апелативния съд Деница Вълкова поздрави гости и домакини и пожела на работещите в Съдебната палата здраве и кураж.

“Ние съдите и прокурорите не забравяме, че всеки един наш акт трябва да носи мъдрост и разум и да бъде прозрачен, ясен и справедлив. Не 
забравяме, че всеки ден сме във фокуса на медиите и обществото, очакванията към българския съд и прокуратура са огромни и постоянни. 
Считам, че съдите и прокурорите, работещи в Съдебната палата на гр. Бургас, са професионалисти, достойни за уважение хора, които са пример 
за етично поведение и висок морал. Със своята ежедневна дейност доказваме, че можем да отговорим на очакванията за качествено правосъдие, за бърз и ефективен съдебен процес, както и даваме своя принос за повишаване доверието гражданите в българския съд и за засилване вярата им в справедливостта“- посочи съдия Вълкова.

В своето приветствие след водосвета Сливенският митрополит Йоаникий призова магистратите да бъдат справедливи, да не се разколебават и да прилагат думите от светата Библия: „И каза на съдиите: Внимавайте какво вършите; вие вършите не съд човешки, съд Господен; и в съдийската работа Бог е с вас.“ Дядо Йоаникий подари на административните ръководители на съдилищата и прокуратурите в Съдебната палата християнска литература и свои произведения с духовни напътствия.

 

 

    

 

18.09.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди 18 – годишна ефективна присъда за убийство в село Снягово, община Руен

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди наказание от 18 години лишаване от свобода за Мехмед Ю., признат за виновен в предумишлено убийство на мъж от с.Снягово, община Руен. Подсъдимият е осъден да изтърпи наказанието си при първоначален строг режим.

Престъплението е извършено на 25.05.2017 г. Около 01,00 ч. Мехмед Ю. проникнал в къща в с. Снягово, общ. Руен. В едната от стаите спели бившата му жена и пострадалия Ереджеб Ш., заедно с деветмесечното им бебе, а в другата собствените му две деца. Мъжът действал предумишлено – като предварително се снабдил се със средство за убийството - нож, както и с вила и лампа тип „челник“ и съставил план за начина на извършване на деянието. Пострадалият Ереджеб Ш. е умъртвен посредством нанасяне на прободна рана с нож в областта на шията, докато спял в дома си. В продължение на седем дни подсъдимият се укривал в гората и землищата на селата Снягово, Дъскотна, Руен и Рудина. На 31.05.2017г. бил заловен в с.Рудина.

Въззивната инстанция споделя изводите, че извършеното деяние е предумишлено, тъй като решението за неговото извършване е било взето предварително – докато подсъдимият е работил в Англия. Мъжът не можел да се примири с факта, че докато работи в чужбина и праща пари, тя живее с друг мъж. Той дори успял да намери телефона на Ереджеб Ш. и го заплашвал с отмъщение, защото му отнел жената.

Убийството е извършено докато пострадалият е бил в безпомощно състояние. Престъплението разкрива висока степен на обществена опасност поради механизма на извършването му – през нощта, след влизане в чужд дом, в присъствието на хора, включително малолетни деца. Съдът е отчел високата обществена опасност на личността на извършителя, обоснована с предишното му осъждане за кражба; нанесения след убийството побой над бившата му съпруга с арматурно желязо, удряйки я по главата и тялото; данните, че удара срещу загиналия не е само един, предвид наличните две защитни порезни наранявания по ръката му както и седемдневното укриване на подсъдимия в гората след извършване на престъплението.

Подсъдимият Мехмед Ю. е осъден да заплати обезщетения на две от децата на убития Ереджеб Ш. съответно по 60 000 лв. и по 50 000 лв. и по 150 000 лв. за всеки от родителите му.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред ВКС в 15 – дневен срок.

 

05.09.2018 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Ефективна присъда за неправоспособен водач, причинил смърт на пътя

 

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас измени от условна в ефективна 18-месечната присъда, с която подсъдимият Златомир В. е признат за виновен за катастрофа и причиняване на смърт по непредпазливост, след като употребил алкохол и седнал зад волана, без да е правоспособен  водач.

 Тежкият пътен инцидент става малко преди полунощ на 31 декември 2015 г. Златомир В., който тогава нямал навършени 16 г., празнувал посрещането на новата 2016 г. в к-с.“М. Рудник“ заедно с трима приятели. По време на празнуването употребявали и алкохол. Около 22.00 ч. бащата на домакина излязъл от апартамента и момчетата решили да се поразходят с автомобила му. Златомир В. шофирал колата, а до него и на задната седалка били останалите трима младежи. Компанията пристигнала в гр. Айтос, където празнувала приятелката на Златомир В., двамата се видели за 10-15 минути и към 23.30 ч. колата потеглила обратно към  гр. Бургас. Шофьорът и тримата пътници били без обезопасителни колани. Към 23.45 ч., на около 200 метра след разклона за гр. Българово, автомобилът навлязъл в ляв завой. В резултат на високата скорост - 125 км/ч и действието на центробежните сили той поднесъл, станал неуправляем, ударил се първо в дясната мантинела на пътя, след това и в лявата, завъртял на ляво, изменил посоката си на движение, пресякъл двете ленти на платното за движение и се ударил в лявата крайпътна мантинела след което спрял под ъгъл в лявата лента за насрещно движение. След ударите в автомобила останал само подсъдимия, а пътниците изпаднали от купето. Пострадалото момче В. В. било намерено в гориста зона около пътя, на 10 м.от него.

Подсъдимият е управлявал МПС в пияно състояние, с концентрация на алкохол в кръвта си 0.84 на хиляда. и без да притежава свидетелство за управление на МПС, бил е неправоспособен водач.

Съдебното следствие пред първоинстанционния съд е преминало по съкратената процедура, като Златомир В. признал изцяло фактите от обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират други доказателства за тези факти. ОС – Бургас е постановил условна присъда от година и половина.

Според въззивната инстанция деянието е със завишена степен обществена опасност. Подсъдимият е шофирал със скорост на движение многократно надвишаваща разрешената. Освен това в опасност е поставен живота и на останалите пътуващи лица, които за щастие са останали живи. Личността на Златомир В. също разкрива завишена опасност - няколко месеца преди престъплението той е управлявал лек автомобил, без правоспособност. Шофирал е и през 2017 г., за което е издадено и влязло в сила Наказателно постановление.

“Упоритата безотговорност на подсъдимия и незачитане на правилата за движение, с което поставя в опасност останалите членове на обществото, изисква по-строго отношение към него“, са категорични бургаските апелативни съдии.

 Тези изводи са мотивирали съдебният състав да измени присъдата от условна в ефективна и да определи първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок през ВКС.

 

24.08.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди задържането под стража на Тетката

 

Бургаският апелативен съд потвърди задържането под стража на Теодор Т. - Тетката за опита за грабеж в гр. Бургас.

На 13.08.2018 г., около 17.00 ч., в ж.к. „Изгрев”, в района на магазин „Билла”, при условията на опасен рецидив, Теодор Т. направил опит да отнеме чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка “Redmi Note 5А”, черен на цвят ведно със СИМ-карта на “Виваком”, от владението на И. К., с намерение противозаконно да ги присвои, като го ударил по лицето, направил опит да издърпа телефона от ръката му и го заплашил. Пострадалият бургазлия успял да избяга. Деянието е останало недовършено по независещи от извършителя причини.

За това тежко умишлено престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до петнадесет години, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния.

Въззивният състав прие, че до момента има достатъчно събрани доказателства, от които може да се приеме, че Теодор Т. е автор на престъплението. Налице е и реална опасност той да се укрие, предвид множеството му предходни осъждания / обсебване, кражби, грабежи, закана за убийство, причиняване на средна телесна повреда и др./ и тежестта на наказанието за настоящото му криминално деяние.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

23.08.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ВКС остави в сила решение на АС – Бургас по дело за убийството на Иван Попов - Костов от гр. Поморие

 

 

Присъдата на Димитър Димитров за убийството на Иван Попов - Костов от гр. Поморие влиза в сила. Подсъдимият ще търпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, след като върховните съдии потвърдиха решението на Апелативен съд – Бургас.

Димитър Димитров е признат за виновен  в това, че на 15.11.2015 г., около 19:40 ч, в гр. Поморие, пред арт-клуб „Омара“, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, умишлено умъртвил Иван Попов, поради което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири години. Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на неустановена дата придобил и до 15.11.2015 г. държал огнестрелно оръжие – пистолет и боеприпаси – девет броя патрони, без да има надлежно разрешение. За това престъпление му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години.

Съдът е определил на Димитров едно общо наказание от четири години „лишаване от свобода“, търпимо при първоначален общ режим. С присъдата е уважен предявеният от М. И. П. граждански иск за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди от престъплението

Съдебният акт на Апелативен съд – Бургас, с който е потвърдена първоинстанционната присъда, беше протестиран от прокуратурата и обжалван от страните пред Върховния касационен съд.

В решението на ВКС е посочено, че след направения касационен контрол магистратите не намират основания за намеса в атакувания съдебен акт, поради което той следва да бъде оставен в сила.

Решението не подлежи на обжалване.

 

22.08.2018г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдиха присъдата на „муле“ на телефонни измамници, измъкнали от възрастна бургазлийка над 39 000 лв.

 

 

Наказание от пет години “лишаване от свобода“ ще изтърпи Велислав П., от гр. В.Търново, помагач на ало измамници, ужилили пенсионерка от гр. Бургас с над 39 000 лв.

Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на първата инстанция, която е определила първоначален общ режим за подсъдимия. Велислав П. е осъден и на „глоба“ в размер на 5 000 лв.

Мъжът е признат за виновен за това, че в периода от 15.12.2016 г. до 12.01.2017 г. в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с други две неустановени по делото лица, действащи като съизвършители, а самият той като помагач, с цел да набави за себе си и за другите съучастници имотна облага, спомогнал да бъде принудена възрастна жена от Бургас посредством заплашване, осъществено от съизвършителите, да извърши нещо противно на волята й - да предаде, хвърляйки през терасата на жилището си, парична сума общо в размер на 39 200 лева, като по този начин й била причинена имотна вреда в размер на 35 200 лева, представляващи значителни имуществени вреди, деянието е извършено от повече от две лица и е придружено със заплаха да бъдат причинени тежки телесни повреди на пострадалата.

 Почти месец жената била подложена на телефонен тормоз. Схемата за изнудването й била „пари за болно дете в Турция“, като в случая в разговора по телефона се намесвал и „полицай“. Измамниците принудили жертвата си със заплахи за взривяване на жилището й, изваждане на око, отрязване на крак или ръка, да им даде общо 39 200 лева. При всеки един случай я държали непрекъснато на линия, принуждавали я да не затваря телефона и да им дава обяснение за действията си. Траншовете били от 2000 лв. до 5000 лв. Единствено първата сума от 400 лв., с която жената разполагала в наличност, била дадена на ръка на дете на около 10 години, по заповед на престъпниците. Останалите пари, били теглени от банката, опаковани в найлонови пликове и пускани през терасата. Схемата сработила 12 пъти. Пакетите винаги били прибирани от подсъдимия Велислав П., който съгласно уговорката си с изнудвачите си удържал 20 % от сумата. Измамата е разкрита благодарение на служителка в банката, която се усъмнила, че възрастната жена тегли за кратък период от време големи суми от сметката си. По време на задържането, докато прибирал поредната пратка от пострадалата пенсионерка, Владислав В. оказал яростна съпротива и полицаите, за да го задържат, използвали физическа сила и белезници.

Подсъдимият е бил наясно, че участва в престъпна дейност, свързана с телефонни измами, заедно с още лица, получавал от тях указания по телефона кога и откъде да вземе парите, колко да си задели, кога и къде да им ги предаде. Бил е напълно наясно, че парите не са хвърлени от жената доброволно. Въпреки това е желаел да се облагодетелства финансово и това го е мотивирало многократно да участва в престъпните действия и лично да получава и предава парите, с които да облагодетелства финансово и останалите съучастници, пише в решението на Апелативен съд – Бургас.

При определяне на наказанието съдът е съобразил и значителния дял на подобни престъпленията в страната, общественият отзвук от тях и вредите, които нанасят предимно на възрастната част от населението, както и ролята и значението в този процес на лица като Владислав П., които водени от стремежа лесно да спечелят пари, се съгласяват да помагат на преките извършители на тези престъпления.

Въззивният състав не е намерил основания да измени мярката за неотклонение на подсъдимия и той остава задържан под стража.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВКС.

 

17.07.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Потвърдена присъда за укриване на данъци на бизнесмен от гр. Сливен

 

 

За извършените престъпления за избягване на данъчни задължения от фиктивни доставки на дърва за огрев на Христо П. е наложено едно общо наказание в размер на една година лишаване от свобода, което съдът е отложил за изпитателен срок от три години и наказание „глоба“ в размер на 800 лв. Съдът е определил за съучастието на Панайот П. в едно от престъпленията наказание от седем месеца „лишаване от свобода“, с изпитателен срок от три години и „глоба“ в полза на държавата, в размер на 500 лева.

Христо П. е признат за виновен в това, че в периода 01.10.2013 г.-12.03.2014 г, като едноличен собственик „Химп“ ЕООД-Сливен, в условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в големи размери – 9 000,00 лв. Подсъдимият използвал документи с невярно съдържание – данъчни фактури за осъществени, облагаеми доставки с предмет „дърва за огрев“ от „Еф енд би експорт- инпорт“ ООД-гр.Габрово без да са налице такива и потвърдил неистина в справки – декларации представени пред НАП, като приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 2 000, 00 лева по привидните доставки.

Второто данъчно престъпление е останало недовършено. Подсъдимият, подпомогнат от Панайот П., е направил опит да укрие данъци, като предоставил данъчни фактури с предмет „дърва за огрев“, без да са налице реални доставки от „Интербус“ ЕООД гр. Нова и е потвърдил неистина в справка- декларация пред НАП, като приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер от 4 000 лв, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини.

Христо П. е признат за виновен и в това, че на 14.04.2014 г., в гр.Сливен, е потвърдил неистина в справка-декларация, в която невярно е посочил, че дружеството е извършило вътрешно-общностна доставка по 3 бр. инвойс-фактури, като деянието е осъществено с цел да се избегне плащане на дължим данък ДДС в размер на 1 244,20 лева .

В мотивите към потвърдителното решение на Апелативен съд –Бургас посочва, че обжалваната от двамата подсъдими присъда е правилна и законосъобразна. Въззивният състав отбелязва, че престъпленията са извършени при пряк умисъл, защото и двамата подсъдими са искали и пряко са целели общественоопасните престъпни последици от действията им, били са напълно наясно, че чрез счетоводителя на дружеството се подават данъчни декларации с неверни обстоятелства и се представят фактури, удостоверяващи фиктивни доставки, а също така са искали и съзнавали настъпването на престъпния резултат – избягването и  плащането на данъчни задължения  в големи размери .

 Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВКС.

 

16.07.2018 г

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд -Бургас измени присъда и увеличи наказанието на подсъдим за катастрофа с две жертви

 

 Бургаският апелативен съд измени присъдата на Ангел Й. на 34 г.от гр.Сливен, причинил по непредпазливост смъртта на двама души при катастрофа, като увеличи наказанието „лишаване от свобода“ от две на три години, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от пет години.

Втората инстанция наложи и по-висок размер на наказанието лишаване от право да управлява МПС от две на пет години. В останалата част присъдата на Ямболският окръжен съд е потвърдена.

Ангел Й. е признат за виновен в това, че на 28.11.2016 г., около 16.45 ч., по път I-7, на километър 301, в участъка разклон гр.Тополовград в посока за гр.Елхово, при управление на лек автомобил „Форд Фокус“, с превишена скорост - 114 км./ч., се е блъснал в насрещно движеща се товарна композиция – влекач с прикачено полуремарке, при което е причинил по непредпазливост смъртта на двамата си спътниците си от гр. Сливен -Ангел М. на 59 г. и Северина А на 19 г.

 Инцидентът става при влошена пътна обстановка - мокра асфалтова настилка и валеж от дъжд. В посоката на движение на автомобила участъкът е бил сигнализиран с поставени пътни знаци за ограничение на скоростта, предупреждение за опасен ляв завой и знак забраняващ изпреварването.

Въззивният състав е посочил в мотивите за изменената присъда обстоятелството, че освен изброените в обвинителния акт нарушения на чл. 343, от НК подсъдимият е нарушил и две други разпоредби на Закона за движение по пътищата. Водачът е навлязъл в левия завой със скорост над критичната за преодоляване му, загубил е контрол над управлявания автомобил, навлязъл е в насрещната лента за движение, където е предизвиквал тежката катастрофа с товарната композиция.

 Въззивната инстанция счита, че превишаването на законово разрешената скорост за движение от 50 км./ч. с цели 64 км./ч. е престъпно деяние със завишена степен на обществена опасност на фона на динамиката на подобна престъпна деятелност и обществената нетърпимост, развита и проявена в последните години.

 Апелативният съд е завишил наказанието „лишаване от свобода“ на 4 години и 6 месеца, което след редукцията се свежда до 3 години “лишаване от свобода“.

 Двете съдебни инстанции споделят извода, че за превъзпитанието на подсъдимия не е наложително отделянето му от настоящата социална среда и изолирането му от неговото семейство и обществото.

Определянето на максимален изпитателен срок от пет години, според апелативните съдии е достатъчна гаранция за постигане на целите на специалната превенция на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

13.07.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас постанови оправдателна присъда за началника на БОП-Стара Загора, осъден условно на първа инстанция

 

 

Бургаският апелативен съд отмени присъда на ОС – Сливен,  в частта в която Ивайло Д. началник  Териториален сектор „Борба с организираната престъпност” гр. Стара Загора към ГДБОП – София е признат за виновен за престъпление против правосъдието и му е наложено наказание една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от три години.

Тричленният въззивен състав оправда началника на БОП гр. Стара Загора и го призна за невинен в това, че през 2015 г. в сградата на Съдебната палата гр. Стара Загора е склонявал наблюдаващ прокурор по досъдебно производство да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването, като оказал въздействие - убеждавал, независимо, че бил неправоимащо лице да изготви споразумение за решаване на досъдебното производство, с което на обвиняемото лице да се определи по–леко наказание.

Втората инстанция отмени присъдата на ОС – Сливен и в частта, с която подсъдимият е осъден да заплати направените в хода на наказателното производство разноски в размер на общо 3780.68 лв.

В останалата част присъдата е потвърдена.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен касационен съд на Република България в срок от 15 дни.

 

12.07.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Председателят на Апелативен съд– Бургас участва в 50-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа

 

 

Председателят на Апелативен съд– Бургас съдия Деница Вълкова участва в 50-тата Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа в гр. София.

Високият магистратски форум се провежда в рамките на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз и съвпада с 20-годишнината от създаването на Европейската съдебна мрежа. Домакин на проявата на Националният дворец на културата. Присъстват съдии и прокурори от 28 те държави- членки.

В първия ден на събитието участниците бяха поздравени от министъра на правосъдието Цецка Цачева, която подчерта значимостта на Европейската съдебна мрежа за международното сътрудничество по наказателни дела в контекста на транснационалната престъпност и нуждата от превантивни мерки.

С изказвания по темата се включиха представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и Главния прокурор Сотир Цацаров.

Форумът ще продължи утре с обсъждания на новите правила за електронни доказателства, предложени от Европейската комисия и дискусии за добрите практики при трансграничните разследвания.

 

 

28.06.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди ареста на Борислав С. от гр. Созопол,

обвинен в убийство по непредпазливост

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначалния арест на Борислав С. от гр. Созопол, който е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на сестра си, вследствие на удари с юмрук и крака в корема.

По време на днешното заседание в Апелативен съд – Бургас за разглеждане на жалбата на Борислав С. срещу определението на ОС–Бургас въззивният състав прие представените 3 епикризи и медицинско удостоверение за състоянието на обвиняемия, както и писмена характеристика за Борислав С. от Адриана П.

От представените документи и пледоарията на защитата стана ясно, че от години Борислав С. страда от тежко заболяване със съпътстващи допълнителни  болести и усложнения след оперативни интервенции. Мъжът поиска по-лека мярка, за да се грижи за майка си и семейството си. „Това е голяма трагедия за семейството ми“ каза пред съда Борислав и помоли да не бъде задържан под стража.

Тезата на защитата беше, че през годините Борислав С. на два пъти е спасявал живота на починалата, която била зависима от алкохола. Много преди фаталния инцидент на 19.06.2018г. той се е грижил за болната си  от цироза сестра и към деня на кавгата между нея и обвиняемия, а и след това, тя е продължила да употребява алкохол. Според адвоката на подсъдимия няма опасност той да се укрие, както заради влошеното си здраве, така и защото е съдействал на полицията, има постоянен адрес, трудов договор и чисто съдебно минало.

Държавното обвинение пледира за потвърждаване на определението на ОС – Бургас като правилно и законосъобразно. Прокурорът се позова на медицинското заключение за причината за смъртта на жената и свидетелските показания по досъдебното производство.

Въззивната инстанция намери задържането под стража на Борислав С., обвинен в убийство по непредпазливост на сестра си, за адекватна към настоящия момент мярка за процесуална принуда.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

 

28.06.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Върховните магистрати оставиха в сила решение на АС – Бургас по дело за укриване на данъчни задължения

 

 

Решение на Бургаския апелативен съд по дело срещу преподавател в ТУ – Габрово, който като пълномощник на едноличен търговец е укрил данъци в особено големи размери, бе оставено в сила от върховните магистрати.

Подсъдимият Пламен П. е признат за виновен в това, че през периода 09.09.2008г.–13.05.2010г., в гр.Сливен, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на ЕТ ”ЙОПС- Стоянка Й.” – Нова Загора и като посредствен извършител чрез друго лице - управител на фирма, която обслужвала счетоводно едноличния търговец, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 30 691.65 лв.дължим данък по ЗДДС.    

Пламен П. е потвърдил неистина пред ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен в справки декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС. Съставил и използвал неистински документи, както и използвал документи с невярно съдържание, като доказателство, че са сключени сделки по посочените фактури при представяне на информация пред органите по приходите.    

По този начин приспаднал неследващ се данъчен кредит по тях в размер на 30 691.65 лв.

Съдът е наложил на П. наказание лишаване от свобода за срок от три години, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата и наказание конфискация на ½ идеална част от лек автомобил марка „Опел Вектра”.

 

 

25.06.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Квалификационен семинар за подготвителната фаза на наказателното производство събра съдии, прокурори, следователи, адвокати и разследващи полицаи от Апелативен район Бургас. Събитието се проведе  в аулата на Съдебна палата Бургас и бе по инициатива на Централния съвет на Съюза на юристите в България (СЮБ) и Дружеството на СЮБ – Бургас съвместно с Апелативен съд– Бургас. Основен лектор бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Национално бюро за контрол на специални разузнавателни средства (НБКСРС).

В началото на срещата председателят на Апелативен съд– Бургас съдия Деница Вълкова поздрави като символичен домакин гости и организатори и благодари за възможността да бъдат дискутирани пред представители на всички юридически гилдии от апелативния район важните въпроси от НПК, свързани с организацията на наказателното производство преди влизане на делото в съдебна фаза.

Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов  представи накратко дейността на Съюза на юристите в България и комисията в самата организация, която се занимава с предложения за промени за законодателни актове. Г-н Славов посочи, че до момента подобни квалификационни семинари са организирани в София, Варна и Сливен и изрази надежда дискусията да бъде полезна за присъстващите юристи.

Лекторът доц. д-р Бойко Рашков разви тезата си около важния въпрос дали организацията на наказателното производството у нас е на такова ниво, че да гарантира разкриване на обективната истина по всяко конкретно дело. По думите му за последните 30 години липсва необходимата правна сигурност от гледна точка на действащите нормативни актове. С честите промени в законодателството, което урежда разглеждането и решаването на делата не се създава съдебна практика, заяви от трибуната опитният юрист и определи темата, като особено важна за разкриването на истината по наказателните дела.

По-късно дискусия се оформи около темата за практическите аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство. Ефективността на разследването, образуването на досъдебното производство, неотложните  дейности, ролята на поемните лица бяха част от останалите въпроси, засегнати по време на обсъжданията в залата.

Доц. Рашков сподели и най-честите причини за постановяване на съдебни откази за прилагане на СРС, като участниците в срещата дебатираха и по конкретни въпроси във връзка с процесуалните действия на разследващите органи.

 

 

21.06.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Осъдителните решения срещу България в Страсбург бяха тема на магистратски семинар в Бургас

 

 

 

Въпроси относно практиката на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ в Страсбург, Франция по делата срещу България обсъдиха на семинар в Бургас съдии и прокурори от  апелативния район. 

Семинарът беше на тема „Свобода на изразяването на мнение съгласно чл.10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Някои наказателноправни проблеми, установени в практиката на ЕСПЧ по дела срещу България“.

Събитието бе по инициатива на Апелативен съд – Бургас, а лектори бяха експертите от Министерството на правосъдието: Ива Станчева- Чинова- и.ф.Директор на Дирекция Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ и Мария Димитрова – правителствен агент в Дирекция “ Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ.

Темата за дискусии бе допълнение към обучителната програма на Националния институт на правосъдието и бе съобразена със значението й за магистратската общност при осъществяване на правораздаването с оглед гарантиране правилното приложение на Конвенцията за защита правата на човека в контекста на Съда в Страсбург и избягване на бъдещи осъдителни решения срещу България.

 

 

 

11.06.2018г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас върна на първата инстанция делото срещу наемател, убил по непредпазливост хазяина си

 

         Бургаският апелативен съд отмени изцяло присъда и върна за ново разглеждане от друг състав на ОС– Бургас делото срещу Борислав Й. от гр. Чирпан, причинил по непредпазливост смъртта на бургазлия след удар с чиния по главата.

Инцидентът е от 11.07.2016г., когато между двамата мъже, употребили алкохол, възниква скандал, приключил фатално за 55 г. Пламен П, хазяин на Борислав Й.

Окръжният съд е наложил на Борислав Й. наказание от три години лишаване от свобода, като е отложил изтърпяване на наказанието за срок от четири години.

Подсъдимият е обжалвал присъдата пред Апелативния съд в гр.Бургас.

След като е направил цялостна служебна проверка на първоинстанционния съдебен акт въззивният състав е приел, че обжалваната присъда е произнесена при допуснато абсолютно процесуално нарушение – постановена е от незаконен състав.

Съгласно нормата от НПК и с оглед предявеното срещу подсъдимия Борислав Й. обвинение за престъпление, за което е предвидено наказание „лишаване от свобода до пет години“, първоинстанционното разглеждане на наказателното дело е следвало да бъде осъществено от Бургаския окръжен съд в едноличен състав от един съдия.

Съдът обаче е провел съдебните заседания и е приключил първоинстанционното производство в състав от съдия и двама съдебни заседатели, като последните са взели участие и в проведеното тайно съвещание за постановяване на присъдата, както и в произнасянето на самата присъда.

Въззивния състав посочва, че недопустимото участие на съдебните заседатели в състава, разгледал делото, има за последица нарушаване на принципа за опазване на тайната на съвещанието, както и подмяна на волята на съда при решаването на делото по същество.

„След като броят на членовете на състава не е съобразен с предписанията на закона, всякога е налице абсолютно процесуално нарушение, което винаги е основание за отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, без да е необходимо да се изследва доколко това нарушение е накърнило съществено правата на някоя от страните в процеса“, се казва в решението на апелативните съдии.

Постановеният съдебен акт не подлежи на касационно обжалване и протестиране.

 

 

 

07.06.2018г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

25-годишен мъж, разследван за контрабанда на 5 кг. марихуана, остава за постоянно в ареста

 

Бургаският апелативен съд потвърди като правилно и законосъобразно определение на ОС – Ямбол, с което 25 годишният Владимир К. е бил първоначално задържан под стража.  Той е обвинен за това, че на 25.05.2018 г. на ГКПП „Лесово“, на трасе за обработка на изходящи леки автомобили и автобуси от Р. Р. България към Р. Турция, с лек автомобил, без надлежно разрешително, е направил опит да пренесе през границата на страната 14 пакета с високорисково наркотично вещество – марихуана, укрити под дамаската на заден ляв и десен праг на автомобила, с общо бруто тегло 4,992 кг. –престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1, вр.чл. 18, ал. 1 от НК.

 В съдебно заседание Владимир К. поиска от въззивния съдебен състав да му наложи мярка за неотклонение „домашен арест“. Той обясни, че е бил заплашван да извърши престъплението и е готов да съдейства на органите на разследването за разкриване на истината по случая. Неговият защитник разви тезата, че Владимир К. е жертва на чужда престъпна дейност.

Държавното обвинение настоя определението на ОС – Ямбол да бъде потвърдено, а жалбата на Владимир К. да бъде отхвърлена. Прокурорът се позова на справка от ОП–Ямбол  от която е видно, че от началото на 2018 г. обвиняемият е напускал 15 пъти страната през ГКПП Лесово със собствения си автомобил, с който впоследствие е бил задържан. Допълнително праговете на колата са били боядисвани, а самият автомобил е бил силно ароматизиран, за да се тушира силната миризма на наркотичното вещество. Според свидетелски показания, водачът е бил наясно с наличието на марихуана в колата.

Според втората инстанция са налице всички предвидени в закона предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“. На първо място може да се направи обосновано предположение, че  Владимир К. е автор на престъплението, за което е привлечен под отговорност. Предвиденото по закон наказание е „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години, както и „глоба“ от  100 000 до 200 000 лв. Налице са и доказателства, които сочат на реална опасност от укриване и извършване на друго престъпление, се казва още в мотивите на Апелативен съд – Бургас.

 Определението на съда е окончателно.

 

05.06.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Второкласници разиграха симулативен съдебен процес

в Апелативен съд – Бургас

 

Ученици от втори клас на ОУ“П.Р.Славейков“в гр. Бургас показаха завидни правни знания и умения по време на симулативен граждански процес, който се проведе в Апелативен съд – Бургас.

В събитието участваха 32-ма второкласници от „а“ и „б“ паралелки на  училището, разпределени в ролите на съдебeн състав, спорещи страни, адвокати, съдебна охрана, секретар.

С много ентусиазъм, под ръководството на г-жа Мария Бъчварова, децата пресъздадоха съдебно заседание по случая „Открадната къщичка“.

 Петчленен съдебен състав разгледа исковата молба на Зайчето за присъждане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди, причинени от неправомерното поведение на Лисицата, която го заплашила и изгонила от къщичката му.

Тезите на спорещите животни защитаваха общо 10 адвокати. Бяха разпитани девет свидетели и беше приета експертиза за състоянието на къщичката на Зайчето.

Съдебният състав демонстрира отговорно отношение и след кратко съвещание отсъди съобразно закона и вътрешното си  убеждение. Съдът уважи исковата молба на Зайчето и осъди ответника да плати обезщетения за нанесените му вреди.

На финала председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова поздрави детския съд за взетото мъдро решение, раздаде специални грамоти на участниците и им пожела весело и щастливо лято.

Учениците бяха аплодирани от гостите на събитието - родители, учители, магистрати, журналисти.

Симулативният процес е част от образователната кампания “Ден на отворените врати“ на Апелативен съд – Бургас, която тази година  включва две основни събития – посещение на ученици от 10 клас на ПГРЕ „Г.С. Раковски“на 19.04.2018 г. и разиграване на съдебно дело с участието на малчугани от втори клас на ОУ „П.Р Славейков“ на 31.05.2018 г.

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

31.05.2018 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативният съд на Бургас потвърди постоянния арест за Кирил А. от Свети Влас

 

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас не уважи жалбата на Кирил А. от гр. Свети Влас да бъде пуснат под домашен арест или парична гаранция. Втората инстанция потвърди определението на ОС – Бургас, с което на обвиняемия е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Кирил А. е обвинен за това, че на 08.05.2018г. в гр. Свети Влас, обл. Бургас, в магазин за хранителни стоки, направил опит предумишлено да умъртви жена, чрез произвеждане на един изстрел с газ – сигнален пистолет  в областта на ухото, като деянието макар и да е довършено не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици – престъпление по чл.116, ал1, т.9, вр. чл.115,вр. чл.18, ал.1, пр.2 от НК.

Според въззивния състав са налице всички законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на Кирил А. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за да се направи обосновано предположение, че той е автор на деянието. Реална е опасността от укриване предвид тежестта на наказанието, предвидено в закона за това престъпление - лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Фактите, че обвиняемият има постоянен адрес и е трудово ангажиран не са достатъчни, за да изключат опасността  той да извърши на ново престъпление. От изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза за здравословното състояние на Кирил А. е видно, че няма пречки спрямо него да се приложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ в помещение на следствения арест гр. Бургас.

Определението е окончателно.

 

31.05.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Стрелецът от Свети Влас е оставен незаконосъбразно без мярка за неотклонение. Делото се връща за ново разглеждане от ОС – Бургас

 

Апелативен съд – Бургас, в закрито съдебно заседание, отмени определение, с което Окръжен съд – Бургас е оставил без уважение искането на прокуратурата за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Кирил А., обвинен в опит за убийство на жена. Втората инстанция връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд – Бургас, който да се произнесе в публично заседание по искането на прокурора.

Пресофисът на АС – Бургас припомня, че Окръжна прокуратура Бургас  е протестирала определението  на Окръжен съд – Бургас, с което се прекратява съдебното производство срещу обвиняемия. Кирил А. е подведен под отговорност за това, че на 08.05.2018г. в гр. Свети Влас, обл. Бургас, в магазин за хранителни стоки, направил опит предумишлено да умъртви жена, чрез произвеждане на един изстрел с газ – сигнален пистолет  в областта на ухото, като деянието макар и да е довършено не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици – престъпление по чл.116, ал1, т.9, вр. чл.115,вр. чл.18, ал.1, пр.2 от НК.

След като се е запознал с протеста на прокуратурата и материалите по  първоинстанционното производство Апелативен съд – Бургас е намерил частният протест за основателен.

Съгласно разпоредбите на НПК внесеното искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се разглежда от първоинстанционния съд еднолично и незабавно в открито съдебно заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Съдът трябва да се произнесе по искането на прокурора с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. В текста е уредена възможност, когато е необходимо съдебното заседание или отделни съдебни действия да се провеждат извън помещението на съда, се посочва в определението на Апелативен съд- Бургас.

         В конкретния случай прокурорът не е осигурил личното явяване на обвиняемия в съдебната зала по уважителни причини, изразили се във влошеното здравословно състояние на обвиняемия, заради което в деня на насроченото заседание – 14.05.2018г. същият се намирал на лечение в УМБАЛ – Бургас, отделение „Неврохирургия“. Според втората инстанция съдът е процедирал в нарушение на процесуалния закон, като не е обсъдил предоставената му възможност да прецени дали следва да проведе съдебното заседание и да разгледа внесеното от прокурора искане извън сградата на съда и в частност в помещение на УМБАЛ – Бургас. Вместо това е разгледал искането за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и се е произнесъл по него в закрито заседание, при това без да обсъжда дали е налице обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, за което е бил привлечен и което е наказуемо с лишаване от свобода, нито дали съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

         В случай, че към деня на насроченото съдебно заседание за разглеждане на искането има съмнения, че здравословното състояние на обвиняемия не позволява задържането му под стража, то съдът, по искане на прокурора или обвиняемия или по свой почин, следва да събере необходимите за това доказателства, което неминуемо налага отлагане разглеждането на делото и забавяне на произнасянето по внесеното искане. В случай, че междувременно изтече срокът от 72 часа, за който прокурорът има правомощието да задържи обвиняемия, последният следва да бъде освободен, като няма пречка в по-късен момент, когато са събрани нужните доказателства, установяващи добро здравословно състояние на обвиняемия, позволяващо неговото задържане, спрямо същия да се постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“, ако са изпълнени законовите изисквания за това, допълват апелативните съдии.

         Като не е процедирал по указания начин, а е постановил проверяваното определение в закрито заседание и без събиране на необходимите доказателства относно здравословното състояние на обвиняемото лица, съдът е нарушил цитираните по-горе процесуални норми, е становището на въззивния състав.

         Определението не подлежи на касационно обжалване и протестиране.

 

23.05.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВКС остави в сила решение на апелативните съдии в Бургас по дело срещу търговец, укривал данъци в особено големи размери

 

Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас по делото срещу Пламен П. от гр. Нова Загора, осъден условно на три години „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от четири години за укриване на данъчни задължения за над 130 000 лв. Пламен П. е признат за виновен в това, че през периода от 16.08.2010 г. до 24.03.2014 г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Й" ЕООД - Нова Загора, като посредствен извършител чрез Иван И. (управител на търговско дружество „С" ЕООД - Нова Загора, на което е възложено счетоводното обслужване на „Й" ЕООД - Нова Загора), избегнал установяването и плащането на данъци в особено големи размери – 87 989,11 лв. дължим данък по ЗДДС и 44 775,55 лв. дължим данък по ЗКПО.

Пламен П. представлявал търговско дружество„Й" ЕООД - Нова Загора, което реално извършвало дейности, свързани с предоставяне на стоки и услуги в областта на топлотехниката и изграждането на инсталации.

Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 14.08.2011г., в гр. Сливен, като посредствен извършител чрез Иван Д. (управител на „С 7" ЕООД - Нова Загора), с цел да избегне заплащане на дължими от „Й" ЕООД - Нова Загора данъци по ЗДДС в размер на 1 002,00 лв., е потвърдил неистина в справка-декларация, която по силата на законa се дава пред орган на властта - ТД на НАП - Бургас, ИРМ - Сливен, за удостоверяване истинността на някои обстоятелства.

Освен наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от четири години съдът е наложил на Пламен П. и наказание конфискация на на ½ ид.ч. от лек автомобил „Опел Вектра”.

Решението е окончателно.

22.05.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВКС остави в сила въззивна присъда  на Апелативен съд – Бургас по дело за държане на движими културни ценности

 

Върховният касационен съд остави в сила въззивна присъда на Апелативен съд –Бургас срещу Петко А. от гр. Шивачево, община Твърдица, държал археологически обекти – монети, печати и пръстени от различни антични и средновековни периоди, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред.

Пресофисът на Апелативен съд – Бургас припомня, че през ноември 2017 г. втората инстанция отмени частично присъда на ОС – Сливен  и призна за виновен 38 -годишният Петко А. по повдигнатото обвинение за това, че за времето от 11.04.2010 г. до 08.07.2015 г. в гр. Шивачево, общ. Твърдица, държал повече от три археологически обекта - 31 броя сребърни, бронзови и медни монети от времето на Филип ІІ /359-336 пр.Хр./, Римската империя, Османската империя и 11 броя метални предмети, сред които средновековен оловен печат, бронзови и сребърни пръстени от ХІІ -ХVІ в., представляващи движими културни ценности и възлизащи на обща стойност 1464,20 лева.

Артефактите се намирали в метална каса в дома на Петко и представлявали иманярски находки, открити с металотърсач от покойния му баща в землището на с. Шивачево. Културните ценности били открити при претърсване от служители на реда в дома на подсъдимия след сигнал, че държал крадени авточасти. Самият Петко А. имал собствен автосервиз и ремонтирал автомобили. На полицейските служители обяснил, че археологическите обекти са били спомен от баща му, самите те нямали никаква историческа и археологическа стойност.

По време на съдебното следствие монетите и металните предмети са били изследвани от вещи лица – специалисти по нумизматика и археология, установили по категоричен начин, че представляват движими културни ценности, който в едногодишен срок от влизане в сила на Закона за културното наследство през 2009 г. е трябвало да бъдат заявени за идентификация и регистрация.

Втората инстанция е направила извод, че подсъдимият е бил наясно, че намерените в земята от баща му и получени от него по наследство монети и метални предмети, включени в обвинението, притежават характеристиката на археологически обекти, но въпреки това не е предприел тяхната идентификация и регистрация. Проявеното бездействие, изразило се в неподаване на заявление за идентификация и регистрация е било осъществено с пряк умисъл, пише в мотивите към решението на въззивния състав. Съдиите от Апелативния съд – Бургас са приели, че с поведението си подсъдимият е осъществил обективните и субективните признаци на престъплението по чл.278, ал.6, предл.2 вр. предл.1 от НК и са му наложили наказания „лишаване от свобода“ за срок от една година и „глоба“ в размер на сумата 3000 лева в полза на държавата.

Съдът е отложил изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Върховните магистрати са се съгласили с изводите на въззивния съд и са оставили в сила присъдата.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

14.05.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди наказание за трафикант на наркотици за 1.4 млн.лв.

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди наказание от осем години „лишаване от свобода“ трафикант, опитал да пренесе в Република Турция 64 кг. марихуана и екстази за почти 1.4 млн.лв.

26-годишният Фикрет Ф. от село Троица, община Шумен е осъден да изтърпи наказанието си при първоначален „строг“ режим. Съдът е наложил на трафиканта и наказание „глоба“ в размер на 50 000 лв.

Фикрет Ф. и приятелят му Ибрям И. бяха задържани в лек автомобил „Сеат Толедо“ на 26.01.2017 г., около 13,30 часа  при опит да преминат през ГКПП „Лесово“, област Ямбол и да влязат в Република Турция. В автомобила, собственост на Фикрет Ф. са открити 19 пакета с високорисково наркотично вещество, всичко 63 462.980 грама - марихуана и MDMA, екстази на обща стойност 1 357 548.92 лева. Наркотиците, разпределени в непрозрачни полиетиленови пликове, били скрити зад задната седалка, където имало монтирана и заварена метална преграда от ламарина, и в пространството между допълнително поставения под на автомобила и фабричния.

По време на съдебното производство подсъдимият поддържа тезата, че не знаел за наркотичните вещества. С приятеля си пътували до Германия, където лекият автомобил стоял на неохраняем паркинг, бил ползван от трети човек, преди на тръгнат за България, и е било възможно дрогата да е „подхвърлена“.

Съдебните състави приемат, че престъплението е извършено от Фикрет Ф., който без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната голямото количество наркотици, управлявайки собствения си лек автомобил. Деянието не е довършено по независещи от волята на подсъдимия Ф. причини.

Въззивният съд намира, че определеното от Окръжния съд в гр. Ямбол наказание е снизходително, но то не може да бъде увеличено, поради липсата на протест срещу присъдата в тази част.

Първата и втората инстанция са единодушни в извода, че по делото  липсват гласни, писмени или веществени доказателства за съпричастността на Ибрям И. към престъплението, поради което мъжът е признат за невиновен и оправдан по обвинението за съучастие в трафика на наркотици.  

Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред ВКС.

 

Съдебният акт е публикуван в сайта на Апелативен съд – Бургас:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNjIxNDcmaGFzaD0wMDczODA1MDZiYTZiZGQ0ZTRiYTNiMWE1NzJmMzUwMA==

 

 

09.05.2018 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди присъда от 15 години затвор за иранец, пренесъл през границата на България 200 кг. хероин

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд потвърди наказание от 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим и „глоба“ в размер на 200 000 лв. за иранския гражданин Амирраза Какванд, признат за виновен в трафик на почти 200 кг. хероин.

44-годишният Амирреза Какванд, от гр. Техеран, Ислямска република Иран, бе задържан на 05.07.2016 г., около 17.30 ч., през Граничен контролно пропускателен пункт Лесово, след като  в управлявания от него товарен автомобил - влекач, марка „Scania“, с ирански номер и с полуремарке митническите инспектори откриха високорисково наркотично вещество - хероин с общо нетно тегло 198 616, 210 грама на обща стойност 17 875 458,90 лв. Наркотикът е бил опакован в 400 бр. кутии от доматено пюре, подредени в полуремаркето на товарния автомобил, така че да осуетят рентгеновата проверка.

Амирреза Какванд е с основно образование, работил е  като професионален шофьор към фирма „Роушан Тир“ със седалище в гр. Техеран. Стоката, която пренасял подсъдимия - 2300 стека доматено пюре в консервни кутии, е била натоварена от склад в гр. Табриз, Ислямска република Иран, и трябвало да стигне до Холандия.

Предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. За това престъпление законът предвижда наказание от петнадесет до двадесет години „лишаване от свобода“ и „глоба“ от двеста хиляди до триста хиляди лева.

Въззивният съд намира обжалваната от подсъдимия присъда в частта относно приложимия материален закон за правилна и законосъобразна, но определените от ОС –Ямбол наказания за занижени.

Според апелативните съдии отегчаващи вината на подсъдимия обстоятелства са огромното количество наркотично вещество, големият процент на установеното в него активно вещество, проявената находчивост при пренасянето на наркотика - укриването му в консерви и разполагането му в най-вътрешната част на полуремаркето откъм кабината на влекача с цел да се попречи на установяването му чрез рентген или физически оглед.

„Друго отегчаващо обстоятелство е видът на пренасяното наркотично вещество - хероин,  което е изключително вредно за здравето и застрашаващо живота на гражданите на ЕС, за където е бил предназначен превозът. Това наркотично вещество няма полезно приложение нито в хуманитарната, нито във ветеринарната медицина и е забранено за употреба както в Р България, така и в Холандия, която държава е била крайната дестинация на „товара“.  Общоизвестно е, че употребата на точно този вид наркотично вещество - хероин в много случаи е смъртоносна. Тези допълнителни характеристики на контрабандната стока, извън съставомерните, разкриват изключително висока степен на обществена опасност на деянието“ се посочва в постановения съдебен акт.

Апелативните съдии отбелязват, че въпреки чистото съдебно минало на Амирреза Какванд, семейното му положение и професията, наказанията му трябва да са по-строги. Поради липса обаче на съответен протест наказанието не може да бъде увеличено, а въззивният съд следва да потвърди присъдата, се казва още в решението на бургаските магистрати.

Съдебният акт може да се обжалва пред Върховния касационен съд на РБългария в 15-дневен срок от получаване на писменото съобщение на страните, че е изготвено.

 

08.05.2018

 

 

 

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

 

Апелативен съд – Бургас и Административен съд –Бургас отвориха врати за бургаски ученици

 

Апелативен съд – Бургас и Административен съд – Бургас посрещнаха бургаски ученици за „Деня на отворените врати“. Съвместната инициатива се реализира за трета поредна година, като целта й е учениците да получат представа за двете съдилища на територията на Бургаската съдебна палата и да се запознаят на място с видовете дела, които те разглеждат.

Гости на двете институции бяха над 30 ученици от 10 клас, на ПГРЕ“Г.С. Раковски“ в града. Те присъстваха на съдебно заседание в Административен съд – Бургас по дело, образувано по жалба на лице срещу издаден административен акт от Пътна полиция за шофиране без свидетелство за правоуправление. След приключване на заседанието съдията докладчик Дияна Петкова обясни детайли от административния процес и последващите процесуални действия на съда и на участващите в делото страни.

Последва среща в зала 2 на Апелативен съд – Бургас с административния ръководител на институцията съдия Деница Вълкова. Тя представи статута на въззивната инстанция и делата, които се разглеждат в нея. Съдия Вълкова запозна накратко гостите с добрите резултати на Бургаския апелативния съд, отчетени по време на тържественото събрание за отбелязване 20 години от създаването му.

Правото на ЕС, институтът за неизбежната отбрана и най-тежките наказания, които се прилагат в страната бяха част от темите, около които се разви дискусията с младите хора. Десетокласниците засипаха председателя на съда с въпроси по реални житейски казуси и бяха любопитни да узнаят дали всеки път личното мнение на съдията съвпада с произнесеното от него решение.

По време на срещата в Апелативния съд на Бургас системният администратор Павел Фурнаджиев демонстрира пред учениците системата за видеоконферентна връзка. Съгласно Конвенцията за взаимопомощ по наказателни въпроси между държавите членки и в съответствие с договора на ЕС, съдебни органи  и на друга държава могат да поискат провеждането на видеоконферентна връзка за разпит на лице, което е свидетел, обвиняем или вещо лице в наказателно производство и се намира на територията на Република България, обясни Фурнаджиев и допълни, че подобни разпити, чрез видеоконференция осъществяват все по-често и българските съдилища.

Информационната кампания „Ден на отворените врати“ се провежда с цел повишаване правната култура на младите хора и познанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.

 

 

 

19.04.2018 г.

                      

                                              

 

 

 

Апелативен съд – Бургас отбеляза 20 години от началото на дейността си

 

 Над 100 гости от цялата страна присъстваха на тържественото отбелязване на юбилея

 

С тържествено Общо събрание за отчитане дейността през 2017 г. Апелативен съд – Бургас отбеляза 20 години от своето създаване. Събитието се проведе в зала „Георги Баев“ на Културен център Морско казино в гр. Бургас и бе съпътствано от изпълненията на млади бургаски творци и изпълнители.

Честването на светлата годишнина уважиха г-жа Кети Маркова - съдия от Конституционния съд на Република България, представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, председателят на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, членовете на ВСС – г-жа Атанаска Дишева, г-жа Боряна Димитрова, г-жа Даниела Марчева, г-жа Вероника Имова, г-жа Калина Чапкънова, г-жа Олга Керелска, г-н Севдалин Мавров и г-н Георги Кузманов, главният инспектор от ИВСС г-жа Теодора Точкова, зам.- председателят на ВКС г-жа Светла Димитрова, председателите на апелативните съдилища в страната, областните управители на Бургас, Сливен и Ямбол, ръководители на съдилища и прокуратури от апелативния район, представители на адвокатурата в това число - Висшия Адвокатски съвет, Съюза на юристите в България и Адвокатска колегия – Бургас, бивши и настоящи съдии и съдебни служители.

  В началото на тържеството председателят на съда г-жа Деница Вълкова представи кратка историческа справка за създаването на апелативните съдилища в страната и за техните  правомощията. Тя подчерта ролята на видния български юрист Мелкон Мелконян за създаването на Бургаския апелативен съд. „Преди да поеме кормилото на Апелативния съд съдия Мелконян е бил съдия на районно и окръжно ниво в Бургас, през януари 1991 г. е избран за председател на Окръжен съд - Бургас от Великото народно събрание. Една година по-късно е избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, а на 1 април 1992 г. Висшия съдебен съвет го избира за заместник председател на Върховния съд на Република България. Съдия Мелконян участва активно в държавните обсъждания за ситуирането на апелативните съдилища по места и най-отговорно може да се отчете неговата заслуга за това в Бургас да има въззивна инстанция. Мелкон Мелконян ръководи Апелативният съд на Бургас от март 1998 г. до края на май 2004 г.“, посочи г-жа Вълкова.

 Плакет по случай 20-годишнината на съда, от името на съпругата на  покойния съдия Мелконян, получи неговият родственик – инспектор Ивайло Драгиев, началник на РУ-Средец. 

Персонални плакети по повод юбилея бяха връчени  на ръководителите на Апелативния съд на Бургас през годините -  г-жа  Дора Чинева (от нейно име плакетът получи съдия Златина Иванова) и г-н Яни Бахчеванов.

Признание за заслуги получиха и г-жа Веселина Костадинова -   първият служител на съда, работила до 2006 г. като главен счетоводител,  и бившият съдебен секретар г-жа Желязка Дачева, отдала 43 години професионален живот на съдебната система, от които 20 години на Апелативен съд – Бургас.

Г-жа Вълкова прочете и част от поздравителния адрес на правосъдния министър, с който г-жа Цецка Цачева изпраща своите най-сърдечни поздрави и подчертава, че за тези 20 години съдиите от Апелативен район – Бургас неведнъж са доказвали, че са в състояние да отговорят на високите изисквания за качествено правораздаване.

Преди същинската делова работа на събранието съдии и гости се насладиха на „Менует“ на Бетовен, представен от  квинтет от НУМСИ „Проф.Панчо Владигеров“. Бургаският артистичен дух се понесе в залата с изпълнената от младия  Стефан Куманов песен по текст на Недялко Йорданов “Момчето, което говори с морето“ и актьорския прочит на стихотворението на бургаския поет „Младостта се завръща“ от артиста и режисьор Пламен Каров. Участниците в събитието бяха поздравени и от вокална група „Изгревчета“. Малките таланти изпяха заедно с маестро Стефан Диомов емблематичната  бургаска песен „Ах, морето“ и предизвикаха буря от бурните аплодисменти.

 Отчитането на дейността на съдилищата от апелативния район на Бургас за 2017 г.  премина с кратка презентация, събрала в графики, диаграми и снимки най-важните моменти  от Доклада, задълбочен и наситен с предложения към ВСС, ИВСС и МП. Съдия Вълкова акцентира върху добрите резултати за качество и бързина на правораздаването на съдилищата и отразените постижения на българското правосъдие в Информационното табло на ЕК и подчерта, че това не са произволни цифри, а данни от достоверни официални документи, които са  леснодостъпни и могат да бъдат проверени от всекиго.

Апелираме тези от политиците, представителите на медии и неправителствени организации, които необосновано критикуват съдебната система да положат усилия непосредствено да се уверят в достоверността на отчетените данни, като  публично и недвусмислено  да отчетат устойчивостта на напредъка на съдилищата от района на Апелативен съд - Бургас, както и че всички съдилища в този апелативен район правораздават в съответствие с формалните усреднени критерии на европейските стандарти. Следва също да отчетат, че по конкретни направления,  в това число приключването на съдебните процеси в разумни срокове, обезпечеността с информационни технологии и безплатен интернет достъп на гражданите до интернет-страниците на съдилищата дори изпреварват редица от развитите държави членки на Европейския съюз“ , посочи председателят на Апелативен съд – Бургас.

По повод юбилея съдиите и служителите от Апелативен съд – Бургас получиха поздравления от конституционния съдия г-жа Кети Маркова, представляващия ВСС г-н Боян Магдалинчев, който връчи на съдия Вълкова плакета на Висшия съдебен съвет, председателя на ВАС – г-н Георги Чолаков. Сърдечни пожелания по повод годишнината и добрата работа на съдиите поднесоха още главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова, зам.-председателят на СЮБ г-н Йосиф Герон, г-жа Светла Димитрова, зам.-председател на ВКС, председателят на Апелативен съд- Варна, г-жа Ванухи Арекелян,  апелативният прокурор на Бургас г-н Любомир Петров и др.

 На финала г-жа Вълкова покани присъстващите да разгледат картините на  бившия съдия Димитър Димитров, специално подредени  в залата за честването на юбилея  на Апелативен съд – Бургас.

 

                                                               

                                                                       

 

 

 

13.04.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Апелативен съд – Бургас през 2017 г.:  Баланс между качество и срочност

 

Административният ръководител на институцията отчете напредък в работата на всички съдилища от апелативния район

 

 

Ден преди Общото събрание за отчитане дейността на съдилищата от Апелативен район Бургас и официалното честване на 20 години от създаването на Апелативен съд – Бургас председателят на институцията съдия Деница Вълкова представи на брифинг пред медиите резултатите за 2017 година.

„Удовлетворена съм, че в навечерието на юбилея на Апелативен съд – Бургас  отчитаме толкова добри показатели. Считам, че през 2017 г. сме постигнали баланс между качество и срочност“, посочи съдия Вълкова. Тя представи в кратко резюме и графично акцентите от Доклада, който представлява аналитичен документ от 302 страници, без приложенията, с много снимки и графики за работата на съдилищата в апелативния район.

Според данните от доклада 96 % от всички дела са решени в тримесечен срок. Председателят на Апелативния съд на Бургас сравни резултатите с данните, обявени през 2017 г. на информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието на всички държави членки и отбеляза, че за пореден път  по този показател българското правосъдие не само е съизмеримо с европейските стандарти за бързина на правораздаването, но и в много случаи се осъществява в далеч по-разумни срокове. Страната ни е на седмо място по продължителността на съдебните процеси в областта на търговското и гражданското право, изпреварвайки Румъния, Швеция, Словения, Италия, Германия, Франция, Естония и др., дори Холандия, която продължава да се противопоставя на присъединяването на България в Шенген.

         Трайно се увеличават наказателните дела в Апелативен съд – Бургас, което е свързано и  с увеличените компетентности на апелативните съдилища в страната. Наказателното отделение е най-натовареното отделение спрямо останалите и е подобрило срочността на работа - 91 % от наказателните дела са приключили в тримесечен срок, което е много добър резултат за работата на наказателните съдии.

Подобрена е и срочността при гражданските и търговските дела - 98 % са решени в тримесечен срок,  като през 2017 г. казусите са били по - сложни, с по-големи приложения, с много усложнена фактическа обстановка и често с международен елемент. 

Повече от 2/3 от наказателните дела са оставени в сила от Върховния касационен съд. При гражданските дела - 87 % от постановените съдебни актове са оставени в сила или не е допуснато касационно обжалване. При търговските дела този процент е 88 от всички, преминали през инстанционен контрол.

През 2017 г. е постигнато намаление на отводите и самоотводите на съдиите по делата с 27 % спрямо предходната 2016 г., което е много сериозен процент и показва професионално отношение към работата, подчерта председателят на Апелативен съд – Бургас.

Съдия Вълкова благодари на медиите за участието им с предложения при изработването на Правилата за работа на Единния пресофис, ситуиран в Апелативен съд – Бургас. 

От края на 2017 г. Апелативен  съд – Бургас активно  присъства в социалните мрежи  Facebook и Twitter, с което са изпълнени  и препоръките на Петата европейска конференция на тема „Съдилища и комуникации“ от октомври 2017 г. в  Будапеща, Унгария за все повече прозрачност и откритост на съдилищата в Европейския съюз, се казва още в доклада на институцията.

 

 

 

12.04.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас отказа условно предсрочно освобождаване на лишен от свобода за братоубийство

 

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд отказа условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Дончо Пехливанов.

Пресофисът на съда припомня, че Дончо Пехливанов излежава присъда за убийството на брат си през 2011 г. в с. Аспарухово, община Карнобат. Престъплението бе извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост- той е бил прободен с нож 12 пъти в областта на гръдния кош и мишниците и удрян с дуло на пистолет по тилната област на главата.

За умишленото убийство на брат си Пехливанов е осъден на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. В момента останалата част за изтърпяване  на присъдата  е в размер на пет години, пет месеца и три дни.

С определение от 25.01.2018 г. ОС – Бургас е уважил предложението на началника на Затвора-Бургас Дончо Пехливанов да бъде условно предсрочно освободен от изтърпяване на останалата част от наказанието. Съдът е определил на лишения от свобода изпитателен срок от пет години, пет месеца и три дни, като по време на изпитателния срок той ще изпълнява мярката „задължителни периодични срещи с пробационен служител“.

Определението на първата инстанция е протестирано от Окръжна прокуратура пред Апелативен съд – Бургас.

Бургаският апелативен съд е разгледал делото в закрито заседание, намерил е постановеният съдебен акт за незаконосъобразен и го е отменил.

В мотивите към определението втората инстанция посочва, че от доказателствата по делото не може да бъде изведена категорична констатация, че Пехливанов е коригирал своето поведение. Няма убедителни данни, че осъденият е осъзнал и осмислил факторите, довели до криминалното поведение, за което е осъден с влязла в сила присъда.

Въззивният състав е на мнение, че демонстрираното и отразено в оценките на риска добро поведение не свидетелства за съзнателно поправяне, а цели привидно изпълнение на критериите за условно предсрочно освобождаване.

Апелативният съд е намерил, че към настоящия момент осъденият на лишаване от свобода Дончо Пехливанов не следва да бъде условно предсрочно освободен, тъй като е необходимо по отношение на него да се продължи работата в условията на затвора за трайна положителна промяна и постигане целите на наказанието.

Определението е окончателно.

 

20.02.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Млади таланти на перото на среща с председателя на Апелативен съд – Бургас

 

 

Млади репортери от школата по журналистика към Младежкия културен център бяха на посещение в Апелативен съд – Бургас. Малките журналисти от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бяха приети от председателя на съда – съдия Деница Вълкова, която отговори на всички отправени въпроси, след което им показа една от съдебните зали на институцията.

Шестокласниците искаха да знаят повече за това как се става съдия, трудно ли се взимат справедливи решения, как се наказват разпространителите на наркотици и дали за всяко престъпление, наказанието е лишаване от свобода.

Съдия Вълкова обясни на малките журналисти, че за съдията е особено важно да е отговорен и честен. Да решава делата си само като се опира на закона и на своето вътрешно убеждение. Разказа им за приключило съдебно дело, в което главни герои са били младежи, пласьори на наркотици и последвалите наказания за тях. Председателят на съда посъветва учениците да бъдат любознателни и мотивирани и да изберат професия, която ще обичат и ще упражняват с удоволствие.

Бъдещите репортери влязоха в една от свободните съдебните зали, запознаха се с местата на участниците в съдебното производство и със символите, олицетворяващи властта на закона – съдийската тога и съдебното чукче.

 

 

 

            

 

 

13.02.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас се произнесе по дело за катастрофа с влак от 2015 г.

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди наказание на Габриела К. от гр. Бургас, причинила смъртта на две жени при катастрофа между управлявания от нея микробус и пътнически влак. 

Габриела К. е призната за виновна, че е нарушила три от разпоредбите на Закона за движение по пътищата, а именно: Всеки участник в движението трябва да проявява особено внимание при приближаване към железопътен прелез и преминаване през него“, „Спирането на пътните превозни средства е задължително пред железопътен прелез, който няма бариери“ и „Преди да премине през железопътния прелез, всеки участник в движението е длъжен, независимо от състоянието на бариерите, на светлинната и на звуковата сигнализация, да се убеди, че към прелеза не се приближава релсово превозно средство, и че преминаването през прелеза е безопасно“.

В резултат на тези нейни действия на 03.04.2015 г. е настъпила тежка катастрофа на железопътен прелез край село Вълчин, община Сунгурларе. Микробусът, зад волана на който е била Габриела К., е преминал през прелеза при редовно задействана сигнализация, указваща приближаването на влакова композиция. Автомобилът е ударен в задната си част от пътническия влак, движещ се по направление Бургас - Карнобат - Русе. На място са загинали двете пътнички в микробуса, а третата е получила средна телесна повреда.

След разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие окръжният съд е наложил наказание лишаване от свобода за срок от три години, което е отложено за петгодишен изпитателен срок, както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години.

Втората инстанция е определила като правилен извода, че деянието е извършено при проявена небрежност. Съдът е отчел факта, че подсъдимата изобщо не е видяла влака. Тя е реагирала едва когато седящата на предна дясна седалка до нея жена е извикала „Влак“.

Въззивният съд е посочил, че Габриела К. не е предвиждала настъпването на общественоопасните последици, но е била длъжна и е могла да ги предвиди, съобразно квалификацията си на водач с шофьорски стаж около 11 години и защото жп прелезът е бил ясно обозначен с видими пътни знаци и работеща светлинна и звукова сигнализация.

Апелативният съд се е съгласил с отчетените като смекчаващи вината обстоятелства, че Габриела К. е с чисто съдебно минало, с положителни характеристични данни, постоянно трудово ангажирана, без нарушения на трудовата дисциплина, изразила е разкаяние, критичност и постоянно изпитва чувство за вина, което отношение на подсъдимата към последиците от деянието й е отразено дори в обвинителния акт. Безспорно между страните е и обстоятелството, че сама отглежда малолетното си дете и според данните от социалния доклад се грижи пълноценно за него.

Въззивният състав е намерил, че всичко установено в съдебното производство за личността на подсъдимата, за нейната възраст, за социалното й поведение, трудовата й ангажираност и най-вече семейното й положение и статут на самотна майка на малолетно дете, водят до извод, че съответните положителни промени в съзнанието на подсъдимата и превъзпитанието й към спазването на законите и добрите нрави не изискват отделянето й от настоящата социална и трудова среда и изолирането й от обществото.

„Между подсъдимата и дъщеря й е изградена стабилна и силна емоционална връзка и отделянето на детето на тази крехка възраст от най-близкия му човек представлява за него едно негативно изменение на действителността, което би било сериозен ущърб за детето“ се посочва в решението на апелативните съдии.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред ВКС.

 

 Решението на Апелативен съд – Бургас е на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNjAwOTcmaGFzaD03Mjg2M2Y0NDk1OWNmNmIwY2VkOGU5MzNjNDY1MWIzYQ==

 

07.02.2018 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдиха присъдата за убийството на Иван Попов от гр. Поморие

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на Димитър Димитров, признат за виновен в убийството на Иван Попов, известен с прякора „Костов“, извършено на 15.11.2015 г. в  гр. Поморие. Наказанието, което Димитров трябва да изтърпи, е четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Съдът е постановил 35-годишният помориец да заплати на пострадалото семейство сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението и разноските по делото на втората инстанция. 

Пресофисът припомня, че делото пред Апелативен съд – Бургас беше образувано след прокурорски протест срещу постановената присъда. Съдебният акт беше обект на жалби и от страна на подсъдимия Димитров  и частния обвинител - майката на Иван Попов. По време на въззивното съдебно следствие бяха възпроизведени записи от охранителни камери в района пред арт-клуб „Омара“ в Поморие, запечатали минутите преди и след престъплението.

Самият фатален сблъсък е предшестван от промяна в отношенията между Попов и Димитров, резултат от отклоняването на подсъдимия от „правия път“. Той е обвиняван, че е станал „шанаджия”,т.е. уличен самостоятелен дилър на марихуана и е започнала акция по „сплашването“ му. Попов започнал постоянно да му звъни по телефона и да му напомня, че именно той е „шеф“ на „Фирмата”. Ден преди убийството Попов нападнал с гумен чук Димитров на публично място, въпреки че знаел за здравословните му проблеми и бъбречната трансплантация.

Втората инстанция е приела, че по пострадалия Попов са изстреляни общо 6 куршума, като по тялото му са открити шест входни рани и три изходни рани при намерени на местопроизшествието 6 гилзи. Съдът е посочил, че с действията си подсъдимият Димитров е извършил убийството при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Доказателствата по делото и данните от видеонаблюдението, възпроизведено в хода на въззивното производство, включително и на забавен каданс са насочили съдебния състав към извода, че изстрелите са произведени в условията на започнало спрямо Димитров от страна на пострадалия Попов и незавършено нападение с нож, което е било пряко и непосредствено. Пръв от заведението е излязъл Попов, който приведен, бързо и на бегом се отправил към подсъдимия и неговите двама спътници с викове „Ще ви изкормя! Ще ви изколя!”, без да е предизвикан от техни думи или действия.

 Въззивният състав е приел за безспорно, че при наличие на непосредствено нападение с нож и отправени вербални закани, действията на подсъдимия следва да се възприемат като насочени в защита на живота и здравето му. „Поведението на пострадалия, думите и действията му, не остават съмнения за никой от присъстващите, че същият ще изпълни и започва изпълнение на демонстрираното намерение да се саморазправи с подсъдимия Димитров като го нападне и нарани“, пише в постановения съдебен акт.

Апелативният съд се е съгласил с отчетените от първата инстанция смекчаващи вината обстоятелства за подсъдимия - чистото му съдебно минало, съдействието на подсъдимия за разкриване на обективната истина в досъдебната фаза на процеса както и тежкото му здравословно състояние, доказано с многобройната медицинска документация приложена по делото.

Обосновано и законосъобразно като отегчаващи вината обстоятелства са отчетени както факта, че към момента на престъплението Димитров е бил повлиян от употребените наркотици, така и многобройните и тежки наранявания причинени на пострадалия, предизвикани от произведените 6 на брой изстрела. Отчетено е и агресивното поведение и упоритата воля за саморазправа от страна на Иван Попов.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

Съдебният акт е публикуван на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNjAwODUmaGFzaD01YjFmZjY1MGQ1MDcxZjJhMjZjMTQ4YzFjNDNlZmVmZg==

 

 

06.02.2018г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди обезпечение по искане на КОНПИ  на бъдещи искове за отнемане на незаконно придобито имущество за почти  200 000 млн. лв.

 

 

Състав на Апелативен съд – Бургас остави в сила определение на ОС – Бургас, с което е уважено искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), като е допуснато обезпечение на бъдещите й искове с обща цена 199 051 065,19 лв., срещу пет правни субекта, обжалвали налагането на мерките: „възбрана“ върху недвижим имот, собственост на физически лица, в гр. С. и „запори“ върху банкови сметки, дружествени дялове и акции на посочените в искането за обезпечение бъдещи ответници.

Делото е образувано пред Апелативен съд – Бургас по частната жалба на пълномощника на ответниците по молбата за обезпечение на бъдещите искове : И.П. и Г.П и юридическите лица: „А“ АД , “С“ АД, “А“ ЕАД, „Л“ АД,  „Л“ ЕАД,“А“ ЕООД “Б“ АД,“Л“ АД, и „С“ ЕООД. В  нея се настоява обжалваното определение да бъде отменено изцяло, т.к. е неправилно, а искането за налагането на обезпечителни мерки, посочени от КОНПИ срещу имуществото на бъдещите ответници и на трети засегнати страни, да бъде отхвърлено като неоснователно.

В постъпилия писмен отговор на КОНПИ са оспорени всички оплаквания на жалбоподателите, включително и тези, които се отнасят  към бъдещото разрешаване на спора по същество. Определението на първата инстанция се сочи за правилно.

Комисията заявява, че е започнала проверка за установяването на несъответствие в имуществото на лицето И. П. за предвидения в закона (ЗОПДНПИ/отм./) десетгодишен предишен период, по сигнал на Софийска градска прокуратура за привличането му като обвиняем за извършването на престъпление по служба. по чл.283а,т.1,вр. чл. 282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК. Проверката за времето от 16.01.2007г. до 16.01.2017г., по отношение на лицето, семейството му и юридически лица, за които имало данни да са контролирани от  него сочи на  несъответствие в размер на 14 191 710, 64 лв,  надхвърлящо визираната в закона сума от 250 000лв. за целия посочен период, допълват от комисията.

Според КОНПИ тези констатации напълно покриват изискването на закона за допускане на поисканото обезпечение, поради наличието на достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито и подлежи на бъдещо отнемане от Държавата.

Апелативният съд е споделил извода ОС – Бургас за налагането на поисканите обезпечителни мерки и е потвърдил обжалваното определение като правилно.

 

Определението е окончателно.

 

Публикуваният съдебен акт е на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTk5ODEmaGFzaD1mM2NiZGZkMjU2YzQ4OTkzNDNjNjhlMzk1ZjcyNTI5Zg==

 

31.01.2018 г.

 

Съдът потвърди десетгодишна ефективна присъда на фермер, убил работник в с. Зидарово

 

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди присъда от десет години лишаване от свобода за Недялко Танев, признат за виновен в убийството на Стоян К., извършено на 29.01.2017 г. в с. Зидарово, община Созопол. 

Около 04.00 часа сутринта, след като употребил алкохол, Танев нахлул в къщата на пастира и го намушкал три пъти с нож в гърдите. До трагичния инцидент се стигнало след битов скандал за пари, които пастира дължал на фермера. Работодателят винил работника и за това, че не полага грижи за стопанството му от биволи, като през зимата на 2016г./2017г. някои от животните измрели. Известно време  Стоян К. работил и живеел със семейството си в стопанството на Танев в с. Зидарово, но недоволен от работата му той го уволнил и изгонил от имота си.

На първа инстанция делото е преминало по съкратената съдебна процедура, при която наложеното наказание от петнадесет години лишаване от свобода се редуцира с една трета или Недялко Танев е осъден на десет години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.  Танев е обжалвал присъдата си пред Апелативния съд, който е преценил, че жалбата за неоснователна.

 Втората инстанция е намерила наказанието за справедливо, адекватно на степента на обществена опасност на деянието и дееца и достатъчно за преоценка на поведението от страна на самия подсъдим и даване на ясна равносметка за последиците от стореното. Начинът на извършване на престъплението – през нощта, в дома на пострадалия, където по същото време се е намирало малолетно дете, брутално и хладнокръвно, като акт на отмъщение и наказание за жертвата, го характеризира като изключително тежко.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.

 

15.01.2018 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен  съд – Бургас измени наказанието на младеж, направил опит да убие ученик

 

Бургаският апелативен съд измени първоинстанционната присъда на 19-годишния Петър Р. и намали наказанието му за опит за убийство на ученик от шест години  лишаване от свобода на четири години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим.

Престъплението е извършено в гр. Китен, на 08.07.2016 г. около 03:00 ч. на ул. „Атлиман“. Петър Р. е направил опит умишлено да умъртви Борис М., чрез нанасяне на множество порезно-прободни наранявания с нож по тялото и главата. Престъплението е останало недовършено поради намесата на екип на Спешна помощ, които са спасили раненото момче.

ОС – Бургас е наложил наказание от шест години лишаване от свобода и е постановил Петър Р. да заплати разходите за лечението на Борис М. и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 40000 лв. На първа инстанция делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Петър Р. е направил самопризнания, които се подкрепят от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства. По този ред на съдебното следствие определеното наказание от девет години се редуцира с една трета.

Апелативният съд е намерил произнесената присъда за правилна и законосъобразна. Доказано е, че действията на Петър Р. представляват довършен опит към умишлено убийство, като не са настъпили предвидените в закона и исканите от дееца общественоопасни последици на убийството, въпреки че той е направил всичко обективно необходимо за това. По време на извършване на престъплението Петър Р. е бил непълнолетен, навършил 16 години, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и поради това може да носи наказателна отговорност.

При определяне размера на наказанието окръжният съд е нарушил законовата разпоредба, която предвижда за непълнолетните, навършили 16 години, за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода над десет години, лишаване от свобода от две до осем години. Наказанието от девет години лишаване от свобода надвишава максималния законов предел на санкцията, който е осем години лишаване от свобода. В случая втората инстанция следва задължително да коригира присъдата в частта й за наложеното наказание, като намали размера на същото, посочват апелативните съдии.

Становището на въззивния състав е, че за извършеното от навършилия 16 години Петър Р. престъпление по чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК следва да му се определи наказание при превес на отегчаващи вината обстоятелства, в размер  на шест години лишаване от свобода, което да се намали с една трета, или наложеното наказание е лишаване от свобода в размер на четири години. Такова по вид и размер наказание втората инстанция намира за правилно определено и справедливо.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

 

11.01.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ВКС остави в сила две решения на Апелативен съд – Бургас по наказателни дела за тежки криминални престъпления

 

Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас, с което увеличава наложено на Ремзи Мустафа наказание лишаване от свобода от 11 години и 8 месеца на 13 години и 4 месеца за убийството на 75-годишен мъж в село Люляково.

На 10.03.2016г., в местността „Миризливата чешма“, на седем километра от гр. Айтос, 46-годишният Ремзи Мустафа от гр. Дългопол, обл.Варна, при условията на опасен рецидив и с особена жестокост (повече от четири удара в главата) умишлено умъртвил Хака Али Халил. Престъплението е извършено по време на домашен отпуск на Мустафа от Затвора – гр. Варна. Мъжът е с предходни осъждания за изнасилване, грабеж, кражба и измама. Ремзи Мустафа ще трябва да изтърпи и остатъка 1 година, 5 месеца и 6 дни от общото му наказание по две други дела за престъпления от общ характер. Подсъдимият е осъден на заплати на съпругата на убития 110 000 лв. обезщетение и по 90 000 лв. на всяко от трите му деца. 

Върховните магистрати оставиха в сила и решението на Апелативен съд- Бургас, с което потвърждава 15-годишната присъда на Димитър Радев за убийството на руската гражданка Наталия Стаматова.

Случаят е от 05.10.2015 г. когато след пиянски скандал Радев пребива до смърт Стаматова, нанасяйки й тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в остър травматичен субдурален кръвоизлив и мозъчна контузия. Мъжът е осъден на 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим. Той трябва да заплати по 70 000 лв. неимуществени вреди на децата на пострадалата - И.Н.А. и Х.Д.С.

 

 

10.01.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас обяви за решаване дело за тежка катастрофа с влак, отнела живота на две жени

 

 

Бургаският апелативен съд разгледа в едно съдебно заседание въззивно наказателно дело срещу Габриела К. от гр. Бургас причинила по непредпазливост смъртта на две жени при катастрофа между управлявания от нея микробус Форд“ и пътнически влак.

Тежкият пътен инцидент е от 03.04.2015 г. на железопътен  прелез край село Вълчин, община Сунгурларе. Микробусът е преминал през прелеза при редовно задействана сигнализация, указваща приближаването на влакова композиция. Автомобилът е ударен в задната си част от пътническия влак, движещ се по направление Бургас - Карнобат - Русе. В колата са пътували четири жени, две от които са загинали на място. Третата е получила средна телесна повреда.

Делото пред първата инстанция е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Бургаският окръжен съд е признал за виновна 34- годишната Габриела К. за това, че не се е съобразила със забранителната светлинна сигнализация, без да спре се е опитала да премине през ж.п. прелеза и е причинила катастрофата, довела до фаталния край на двете пътнички. Съдът е наложил наказание лишаване от свобода за срок от три години, което е отложено за петгодишен изпитателен срок, както и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години.

Присъдата е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас от частните обвинители, чиито адвокати пледираха отмяна на условното наказание и налагане на ефективна присъда.

Представителят на Апелативна прокуратура намери жалбите за неоснователни и обяви, че атакуваният съдебен акт е правилен и законосъобразен. Подсъдимата признава вината си и искрено съжалява за стореното, тя не е лице с висока степен на обществена опасност, майка е на малолетно дете, което издържа сама. Прокурорът се позова на доклада за детето от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас и добави, че не вижда необходимост от изолиране на жената от обществото, тъй като това би било в ущърб и на 5 – годишното дете.

Защитата на Габриела К. настоя за потвърждаване на присъдата на ОС- Бургас.

Пред съдебния състав подсъдимата изрази съжаление за трагичния инцидент и помоли условното й наказание да бъде потвърдено, за да може да се грижи за дъщеря си.

Въззивният съд намери делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законовия срок.

 

09.01.2018 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест и надзор на инспектор при ДПС за двама младежи, обвинени в грабеж и опит за убийство

 

 

        Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди определение на Окръжен съд – Ямбол спрямо Симеон Д. (на 18 г. от гр. Ямбол) и измени съдебния акт спрямо непълнолетния Костадин С. (от гр. Ямбол) като му наложи мярка “надзор на инспектора при Детска педагогическа стая – Ямбол“.

          Двамата са подведени под наказателна отговорност за това, че на 11.12.2017 г. около 20:30 часа в с.Дражево, област Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители са направили опит да отнемат чужди движими вещи от владението на 31 - годишен таксиметров шофьор на лек автомобил „Форд“ и парите от оборота, с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили сила и заплашване – възпроизвели изстрели с газов пистолет и въздушна пушка в областта на гърба на водача на автомобила и са го заплашили с нож. Деянието е придружено с опит за убийство на пострадалия, като престъплението е останало недовършено  поради независещи от извършителите, причини.

         В съдебно заседание прокурорът от Апелативна прокуратура пледира за потвърждаване на определението на ОС – Ямбол като правилно и законосъобразно. Служебният защитник на Симеон Д. настоя съдът да наложи мярка за неотклонение “домашен арест“, като изтъкна аргументи, че младежът е отличен ученик и спортист в спортното училище “Пиер дьо Кубертнен“ в гр. Ямбол и деянието в което е обвинен е инцидентно. Защитата на  непълнолетния Костадин С. поиска от съдебния състав да определи по-лека мярка на ученикът като предложи това да бъде надзор на директора на Спортното училище в Ямбол или надзор на инспектор в ДПС. Обвиняемите заявиха пред съда, че искат да продължат да учат и съжаляват за стореното. 

         След като се съобразил с подадените жалби от подсъдимите, становището на прокуратурата и доказателствата по делото Апелативен  съд – Бургас  е намерил жалбата на Симеон Д. за неоснователна. До този момент разследването разполага с достатъчно данни, за да се обоснове предположение за авторство на грабежа и опита за убийство на таксиметровия водач. Става дума за тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. Съдът е преценил, че събраните доказателства сочат реална опасност от укриване на Симеон Д. и от извършване на друго престъпление. Въпреки чистото съдебно минало и добрите му личностни характеристики начинът на извършване на престъплението, демонстрацията на упоритост и предварителната организация  навеждат на изводи за завишена опасност на извършителя, се посочва в определението.

          Втората инстанция намира възражението на защитника на Костадин С., че не е налице изключителен случай, който да налага едно момче на 14 г. да бъде задържано под стража, за основателно. Предстоят експертизи, които да установят дали Костадин е разбирал свойството и значението на това, което върши и дали е могъл сам да ръководи действията си към момента на престъплението. Все още не изяснен механизмът на престъпното деяние, което е вменено и на двамата обвиняеми. Въззивният състав е преценил, че най- подходящата мярка за Костадин С. в случая е да бъде поставен под надзор на инспектора при ДПС гр. Ямбол.

Определението на Апелативен  съд – Бургас е окончателно.

 

 

21.12.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас остави за постоянно в ареста жена, обвинена в отвличане и измъчване на бургазлия

 

Бургаският апелативен съд отказа да измени постоянната мярка за неотклонение “задържане под стража“ на Диана К. и потвърди определение на ОС – Сливен от 07.12.2017 г.

Дияна К. е привлечена като по обвинения за това, че за времето от 23:30 часа на 08.09.2017г. до 07:00 часа на 10.09.2017г. в гр.Сливен в съучастие като съизвършител със Станислав С. и друго лице от гр. Сливен противозаконно лишили от свобода Димитър Х., като деянието е извършено по мъчителен за пострадалия начин, за това, че в съучастие със Станислав С. е извършила грабеж на два мобилни телефона и парична сума от пострадалия, придружен с нанасяне на телесна повреда и за това, че изтеглила от дебитната карта на Димитър Х. суми без негово съгласие. Обвиненията, които са повдигнати спрямо Диана К. са за тежки умишлени престъпления, като за най – тежкото е предвидено наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години.

Дияна К. чрез служебния си адвокат обжалва ареста и поиска от съда да измени мярката й в по-лека, за да се грижи за двете си малолетни деца. Служебният защитник настоя делото да се гледа при закрити врата, но съдът не уважи искането и остави журналистите в залата.

Представителят на Апелативна прокуратура пледира втората инстанция да потвърди определението на ОС – Сливен, като подчерта, че Диана К.е основен организатор и инициатор на престъпленията. Акцентира върху жестокостта на извършеното престъпление противозаконно лишаване от свобода и посегателствата върху неприкосновеността и здравето на пострадалия. Според държавното обвинение нейният социален опит и отговорността й като родител не са подействали възпиращо и не могат да бъдат мотив за промяна на мярката за неотклонение. По думите на свидетели по делото Диана К. често оставяла децата си при други хора и грижи за тях полагали основно техните бащи.

В своето определение въззивният състав посочва, че не са налице нови обстоятелства, които да доведат да промяна на мярката за процесуална принуда или да разколебаят обоснованото предположение, че обвиняемата е автор на престъпленията. Тези престъпления характеризират Диана К. като лице с особено висока степен на обществена опасност, притежаваща стремеж да постигане на користни цели и склонност към агресия.

Дияна К е задържана под стража по-малко от три месеца и в случая не е налице прекомерна продължителност на разследването. Не е отпаднала опасността тя да се укрие поради тежката наказателна санкция предвидена в закона и обществената опасност на самите деяния.

Обстоятелствата, че е майка на две малолетни деца и има постоянен адрес не са били пречка да извърши престъпленията, за които е подведена под отговорност, е категорична и втората инстанция.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

14.12.2017 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът потвърди ареста на водач, причинил по непредпазливост смъртта на велосипедист на пътя

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение “задържане под стража“ на Владимир К., който блъсна и уби велосипедист в Приморско.

Инцидентът е от 03.12.17г. в гр.Приморско, на ул.“Трети Март“, непосредствено след кръстовището урегулирано със светофарна уредба в посока изхода от гр.Приморско.

При управление на лек автомобил „Опел Омега“ около 12.20 ч. Владимир К. е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което допуснал ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на движещия се по пътното платно велосипедист Евелин Д., като след деянието е избягал от местопроизшествието. Престъплението е наказуемо с лишаване от свобода от три до петнадесет години.

Въззивният състав е намерил жалбата на Владимир К. за неоснователна, а обжалваното определение на Окръжен съд – Бургас за правилно и законосъобразно.

 Втората инстанция посочва, че до момента са събрани достатъчно доказателства и свидетелски показания, които обосновават извод за това, че Владимир К. е извършил престъплението, за което е привлечен под отговорност.

Съдът счита, че е налице и реална опасност от укриване и извършване на друго престъпление предвид многократните осъждания – общо за 12 умишлени престъпления, от които квалифицирани кражби, документна измама, противозаконно отнемане на МПС, и липсата на поправителен ефект от изтърпените наказания лишаване от свобода.

Фактът, че обвиняемият е избягал от местопрестъплението е допълнителен аргумент за опасността от укриване от органите на правосъдието.

Мярката за неотклонение“задържане под стража“ съответства на високата степен на лична опасност на обвиняемия, като системен извършител на престъпления, на високата степен на обществена опасност на деянието, на актуалността и завишения ръст на този вид тежки престъпления, състоящи се в отнемането на човешки живот на пътя при управление на МПС в нарушение на правилата за движение, е становището на въззивния състав.

 Взетата мярка за процесуална принуда е съответна и на обществения отзвук на престъплението и на негативния му ефект, изразил се в пораждането на страх у хората от подобни прояви на пътя, пише в определението на Апелативен съд – Бургас.

Постановения съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

 

13.12.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас ще разгледа утре (13.12.2017) от 11 ч. жалбата на  Владимир К. от гр. София срещу Определение на Окръжен съд – Бургас, с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Владимир К. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че около 12.20ч. на 03.12.17 г. в гр.Приморско, на ул.“Трети Март“, непосредствено след кръстовището урегулирано със светофарна уредба в посока изхода от гр.Приморско, срещу бензиностанция „Инс“, при управление на МПС-лек автомобил „Опел Омега“ е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което допуснал ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на движещия се по пътното платно велосипедист Евелин Д., като след деянието е избягал от местопроизшествието.

 

12.12.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Художникът Румен Райнов подреди картини в Апелативен съд – Бургас

 

 

„Импресии“-те на художника Румен Районов донесоха празничния дух в Апелативен съд – Бургас. Институцията организира за трета поредна година изложба в навечерието на 6 декември - Никулден и празник на Бургас. Експозицията е озаглавена „Импресии“ и е подредена в залата на първия етаж.

Художникът е избрал да покаже 36 платна вдъхновени от природата, старите български къщи и цветовете на живота. Райнов излага не първи път в морския град, но за първи път реди изложба в Съдебна палата.

По професия е учител по изобразително изкуство в Първо СОУ „Свети Седмочисленици” и Школа за изобразително изкуство ОДК гр. Търговище.  Специализирал е живопис пластични изкуства. Райнов работи маслена живопис, акрил, акварел, пластика, пространствено оформление, стенопис и реклама. От 1985 г. прави самостоятелни  изложби. Неговите творби са собственост на художествени галерии и частни сбирки в Европа, Африка, САЩ, и България. Постоянна експозиция Търговище ул. „Братя Миладинови” галерия „Райнов”.

Откриването на изложбата уважиха Апелативният прокурор на Бургас Любомир Петров, и.ф. Председател на Административен съд – Бургас Панайот Генков, секретаря на община Бургас Божидар Кънчев, бивши съдии, магистрати от Съдебна палата Бургас. Картините ще останат на разположение на граждани и гости на града до края на седмицата.

 

                       

                      

 

 

05.12.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Брифинг на Административния ръководител на

Апелативен съд – Бургас

 

 Последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, част от които имат отношение и към работата на медиите бяха тема на заключителния за 2017 г. брифинг на Административния ръководител на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова. Пред журналисти съдия Вълкова разясни прилагането на закона от страна на съдилищата в апелативния район, чиято практика към днешна дата е напълно унифицирана.

„Актовете по наказателни дела, които не са окончателни, независимо какво наказание е наложено с тях задължително и незабавно ще бъдат публикувани в интернет“, посочи председателят на Апелативен съд – Бургас и поясни, че става дума за актове, които подлежат на обжалване. В случаите, когато на окръжно и апелативно ниво е постановен окончателен съдебен акт, с който е наложено наказание лишаване от свобода, лишаване от права или пробация, той ще се публикува в интернет едва след като прокурорът уведоми съда, че са предприети действия за изпълнение на присъдата. Съдия Вълкова изрази съмнение в ефективността на тези мерки и прогнозира законодателни промени, защото съдебната система работи публично и прозрачно и не е логично да се ограничава публикуването на съдебните актове.

По време на срещата с медиите беше обявено включването на Апелативен съд – Бургас в социалната мрежа Facebook и предстоящата регистрация в Twitter, съгласно Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и препоръките от Петата Европейска конференция „Съдилища и комуникация“ 11-14 октомври в Будапеща, Унгария.

Медиите бяха информирани и за изработените и утвърдени Правила за работа на Единния пресофис в Апелативен съд –Бургас, с които всеки потребител на страницата на съда в интернет може да се запознае.

На въпроси на журналисти за равносметката за изтичащата година председателят на Апелативен съд – Бургас изрази притеснения единствено по едно от въззивните наказателни дела с подсъдим лекар от гр. Ямбол, което е образувано през 2016 г. и ще продължи да се разглежда  и през 2018 г. Причината за продължителността на съдебния процес е не толкова в трудността за намиране на вещи лица и координиране на графиците им, а в исканията на защитниците. По техни молби и с представяне на съответните доказателства, многократно се отлага процеса - обясни Вълкова и изрази готовност да предостави справки за отложените съдебни заседания по делото, като няма случай, когато това да е станало по вина на въззивния съдебен състав.

Спад в броя на мигрантските дела, отчете още на брифинга съдия Вълкова. По указания на ВСС ежемесечно Апелативен съд – Бургас предоставя справки от граничните съдилища за делата за незаконно преминали границата ни чужди граждани. Според данните от тези съдилища броят им в сравнение с миналата година чувствително е намалял.

 

05.12.2017 г.

 

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди санкция от 132 764 лв. на търговско дружество

 

Бургаският апелативен съд потвърди решение на ОС – Сливен, с което на търговско дружество „Йопс“ ЕООД гр. Нова Загора, в качеството му на юридическо лице е наложена имуществена санкция в размер на 132 764,66 лв. представляваща получена от дружеството облага, в резултат на извършено от управителя Пламен П. престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК.

 Управителят и едноличен собственик на търговското дружество Пламен П. е признат за виновен по наказателно дело по описа на Окръжен съд – Сливен в това, че през периода от 16.08.2010 г. до 24.03.2014 г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Йопс" ЕООД - Нова Загора, като посредствен извършител чрез Иван И. от гр. Нова Загора (управител на „СФУ Консулт 7" ЕООД - Нова Загора, на което е възложено счетоводното обслужване на „Йопс" ЕООД - Нова Загора), избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 87 989, 11 лв. дължим данък по ЗДДС и 44 775,55 лв. дължим данък по ЗКПО,  поради което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата и наказание конфискация на на ½ ид.ч. от лек автомобил„Опел Вектра”.

Присъдата на ОС – Сливен по наказателното дело е обжалвана пред въззивната инстанция и не е влязла в сила. В хода на наказателното производство ОП – Сливен е внесла предложение за налагане на имуществена санкция по реда на чл. 83 а от Закона за административните наказания и нарушения.

Представените пред двете инстанции доказателства обосновават извода за престъпна дейност на управителят и собственик на дружеството, довела за получена облага в особено големи размери. Липсата на влязла в сила присъда не е абсолютна пречка за налагане на имуществена санкция по Глава четвърта от ЗАНН, посочва в решението си Апелативен съд – Бургас. Законът е предвидил изрична възможност за възобновяване на административно наказателното производство в случай, че представителят на юридическото лице бъде оправдан или наказателното производство спрямо него бъде прекратено. Въззивният съд е направил извода, че в случая са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на юридическото лице „Йопс“ ЕООД - гр. Нова Загора. При служебната проверка на решението Апелативен съд – Бургас не е констатирал нарушения допуснати в първоинстанционното производство, поради което е потвърдил акта на ОС – Сливен.

Решението е окончателно.

 

05.12.2017г.

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На 05.12.2017 г. от 10 ч. в заседателна зала №2 на Апелативен съд – Бургас ще се проведе заключителния брифинг за 2017 г. на Административния ръководител - съдия Деница Вълкова по следните теми:

 

1. Новите промени в НПК и публикуването в интернет на съдебните актове на второинстанционните съдилища.

2. Присъствието на Апелативен съд– Бургас в социалните медии, съгласно Комуникационната стратегия на съдебната власт и препоръките на Петата Европейска конференция „Съдилища и комуникация“ 11-14 октомври в Будапеща, Унгария.

3. Правила за организация на работа за Единния пресофис за Апелативен район Бургас.

 

Непосредствено след брифинга съдия Деница Вълкова ще открие традиционната изложба посветена на Празника на Бургас - 6 декември. Тази година в Апелативен съд – Бургас свои живописни платна подрежда художника Румен Райнов от гр. Търговище. Изложбата ще остане отворена за посетители до 8 декември.

 

 

 

04.12.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди условно наказание на надзирател за подкуп

 

Въззивен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди присъда на ОС – Бургас, с която на надзирателя Валентин В. е наложеното условно наказание за подкуп.

         На 31.12.2012 г. Валентин В. в качеството си на длъжностно лице – надзирател І-ва степен в Затвора-Бургас, приел от Стойко З. от гр.Бургас дар - парична сума в размер на 200.00 лв., който не му се следва, защото е нарушил службата си, като приел и съхранявал вещи - две бутилки с вместимост 0,5 литра всяка с алкохол и мобилен телефон "Алкател", заедно с батерия и зарядно устройство, за да ги внесе в Затвора-Бургас и да ги предаде на лишения от свобода Иван С.

         Подсъдимият е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца и глоба в размер на 1500 лева. Съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. Валентин В.е лишен от правото да заема длъжност като държавен служител в ГДИН и МВР за срок от три години.

Въззивната инстанция споделя напълно становището на първата, според което безспорно и убедително е доказано, че Валентин В е автор на престъплението. В случая е налице най-често срещаната форма на изпълнителното деяние на пасивния подкуп - приемането на облагата. Самият подсъдим не признава получаването на вещите и паричната сума, както и връзката им с извършената от него дейност по служба.

Становището на втората инстанция е, че Валентин В. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на противоправните последици.

Всички данни по делото несъмнено сочат, че 42-годишния мъж, с трудов стаж като надзирател около 15 години, ясно е съзнавал, че върши нещо недопустимо и непозволено от закона, приемайки материалната облага, за нарушаване на службата си, се казва в решението на АС – Бургас

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 

01.12.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Домашен арест за разследван за отвличане и противозаконно лишаване от свобода

 

Апелативен съд – Бургас измени мярката за неотклонение на Станислав С. от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Въззвният състав съд уважи жалбата на обвиняемия за по-лека мярка и отмени определението на Окръжен съд – Сливен.

Срещу Станислав С. е образувано досъдебно производство за това, че за времето от 23.30ч. на 08.09.2017 г. до 07.00 ч. на 10.09.2017г в гр.Сливен в съучастие като съизвършител с Диана К. от гр.Сливен и друго неустановено по делото лице противозаконно лишили от свобода Димитър Х. от гр.Айтос като деянието е извършено по мъчителен за пострадалия начин.

Пресофисът на Апелативен съд Бургас припомня, че въззивният състав назначи съдебно–психиатрична експертиза на Станислав С, която да установи дали страда от психично заболяване и ако страда дали то е съвместимо с условията на следствения арест. По време на днешното съдебно заседание беше изслушано заключението на вещото лице - психиатър, което е категорично, че влошеното психично здраве на обвиняемия категорично не му позволява да остане в условията на ареста.

Представителят на Апелативна прокуратура оспори изводите на съдебно-психиатричната експертиза и настоя съдът на потвърди определението на ОС– Сливен като правилно и законосъобразно.

Станислав С помоли през сълзи въззивния състав за по-лека мярка, за да докаже, че не е извършил престъплението. Добави, че помагал на много стари хора и се грижил за две деца, които не били негови.

Втората инстанция категорично споделя изводите за наличие на обосновано предположение, че именно Станислав С. е автор на престъпленията, за които е обвинен. Съдът е категоричен, че не е отпаднала опасността той да се укрие от правосъдието. Наличието на новонастъпило обстоятелство – влошено психично здраве на обвиняемия налага промяна на взетата спрямо него мярка за процесуална принуда от „задържане под стража“ в „домашен арест“, пише в определението на Апелативен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

27.11.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Магистрати обсъждаха корупционните престъпления и особените залози по време на обучения в Апелативен съд – Бургас

 

        

Апелативен съд – Бургас бе домакин на регионални обучения за магистрати, организирани от Националния институт на правосъдието. По време на еднодневния форум бяха обсъждани актуалните промени в наказателното и гражданско правораздаване.

Съдии по наказателни дела и прокурори от Апелативен район – Бургас разискваха въпроси относно наказателното преследване на корупцията и съдебната практика по корупционните престъпления. Лектор на семинара бе съдия Пламен Дацов от Апелативен съд – София.

Темата на регионалното обучение на съдиите, които работят в областта на гражданското и търговското право беше прилагането на Закона за особените залози. Съдия Костадинка Недкова от Върховния касационен съд представи правната уредба и общите положения в Закона за особените залози и Централния регистър на особените залози, след което съдиите дискутираха по актуалните теми от Търговския закон и Граждански процесуалния кодекс. Съдия Албена Зъбова от Апелативен съд – Бургас обобщи практиката на апелативния район при делата по Кодекса за застраховането.

 

 

 

 

 

24.11.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди оправдателната присъда на бившия кмет на Царево Петко Арнаудов

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди присъда на окръжния съд в града, с която бившият кмет на община Царево Петко Арнаудов е признат за невиновен по обвинение, че е извършил злоупотреба със служебно и по този начин е нанесъл финансови щети на управлявана от него община.

Делото се разглежда за втори път в Апелативен съд – Бургас след като през м. юни т.г. ВКС отмени въззивното решение, с което беше потвърдена първоинстанционната оправдателна присъда и върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание

Производството е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Петко Арнаудов е признат за невинен в това, че в периода 02.08.2005г. до 16.09.2005г. в гр. Царево, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Царево, нарушил служебните си задължения по ЗУТ и превишил правата си по ЗОС с цел да набави за „Петров Комерс 99” ЕООД облага, като на 16.09.2005 г. сключил договор за прехвърляне на право на собственост след промяна на регулационни граници на урегулиран поземлен имот, с което прехвърлил собствеността на недвижим имот – частна общинска собственост за сумата от 31 800 лева. Според обвинението от това действие на кмета са настъпили значителни вредни последици за Община Царево, в размер на 137 800 лева, представляващи разликата между продажната цена на имота и средна пазарна цена, и престъплението е свързано с продажбата на общинска собственост. Арнаудов е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление. Съдът е отхвърлил предявения от Община Царево срещу подсъдимия граждански иск за сумата от 137 800 лева.

При новото разглеждане на делото, съгласно указанията на ВКС въззивният състав е назначил повторна тройна оценителна експертиза, която да даде категоричен отговор на пазарната стойност на имота към септември 2015 г. и  по своя инициатива допълнителна тройна оценителска експертиза, извършена от същите вещи лица за пълното изясняване на фактите около продажбата на парцела. Според заключението на тези вещи лица пазарната стойност на имота към месец септември 2005г.е била 35 550 лв. Експертите изрично са потвърдили при изслушването им пред настоящата инстанция, че цената за продажба на процесния имот е най-висока за изследвания период.

Представителят на Бургаска апелативна прокуратура в пледоарията си не е поддържал протеста на ОП – Бургас. Според апелативният прокурор заключението на повторната тройна експертиза и допълнителната към нея за липсата на значителни вредни последици от деянието са го мотивирали да предложи въззивният съд отново да потвърди оправдателната присъда

Апелативният съд е намерил за правилен изводът на първата инстанция за това, че не са доказани настъпилите значителни вредни последици за Община Царево. Разликата между пазарната стойност и продажната цена на имота не е в посочения от обвинението размер 137 800 лева, а в пъти по-малка и незначителна с оглед посоченото юридическо лице – Община Царево.

Втората инстанция е посочила, че подсъдимият е съзнавал, че сключва процесната продажба превишавайки правата си и изземвайки правомощията на Общинския съвет, но не е съзнавал, че по този начин причинява значителни вредни последици на представляваната от него община, нито е целял да облагодетелства купувача по сделката, както твърди обвинението. В действията на бившия кмет на Царево, не се установяват представи за това, че продава имота на цена различна от пазарната и че продавачът по сделката може да се облагодетелства за сметка на общината. Това сочат и събраните по делото доказателства, че цената на имота е определена  предварително от лицензиран независим оценител, като продажбата е осъществена на определената от него цена, която е била най-висока от всички продадени общински имоти за процесния период, дори след решения на общински съвет, след търг и конкурс.

При извършената цялостна служебна проверка на протестираната присъда въззивният съд не е установил допуснати съществени процесуални нарушения при разглеждане на делото, намерил е атакуваната присъда за обоснована и законосъобразна, поради което изцяло я е потвърдил.

 Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд.

 

 

24.11.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди Европейска заповед за арест на немски гражданин, издирван за укрити данъци за близо 1 млн. евро

 

42 г. Мурат И. ще бъде предаден на немските съдебни власти в гр. Дуйсбург, за да бъде разследван за престъпления, свързани с избягване установяването и плащането на данъчни задължения и вноски за държавно обществено осигуряване за над 1. млн. евро.

Апелативен съд – Бургас не уважи жалбата на германския гражданин и потвърди допуснато изпълнение на Европейската заповед за арест.

Мурат И. се издирва от властите в Германия от октомври 2017 г. с цел провеждане на наказателно преследване за извършени в периода 2014-2015г. общо 42 престъпления в съучастие със З. И. като най-тежките от тях се наказват с лишаване от свобода от 10 години. Като управител на търговско дружество в посочения период Мурат И. е укрил и не е платил данък общ доход в размер на 137849.49 евро и осигуровки на служителите си в размер за 239 889.27 евро от  м. март 2014 г. до м. януари 2015 г. и 586 195.16 евро от м. февруари до м. декември 2015 г.

Престъпленията имат аналог в българския Наказателен кодекс, според който за укриване на данъци в особено големи размери се налага наказание лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на имущество, а за укриване на осигуровки е предвидено наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и също конфискация имущество.

Според въззивната инстанция Прокуратурата на гр.Дуйсбург, Германия е спазила всички изисквания на Закона за екстрадиция и Eвропейска заповед за арест. При този вид производства българският съд няма правомощия за проверява истинността на описаните престъпления в ЕЗА. Той е длъжен да я спази след като тя е съобразена по форма и съдържание със закона. От друга страна немските власти са дали предварително гаранция, че в случай на осъждане на исканото лице с влязла в сила ефективно присъда, ако пожелае Мурат И. ще бъде върнат в България, за да изтърпи наложеното му във Федерална Република Германия наказание. До фактическото му предаване на съдебните органи на Германия Мурат И. ще остане задържан под стража.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас назначи съдебно-психиатрична експертиза на мъж, обвинен в отвличане и противозаконно лишаване от свобода

 

 

 

Бургаският апелативен съд назначи съдебно–психиатрична експертиза на Станислав С., задържан за отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Тя трябва да установи дали мъжът от Сливен страда от психично заболяване и ако страда дали то е съвместимо с условията на следствения арест. Едва след заключението на експертизата тричленен състав на Апелативен съд – Бургас ще разгледа в съдебно заседание жалбата на Станислав С. срещу определение на ОС – Сливен, с което му е отказа промяна на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Станислав С. е обвинен, че в съучастие с Диана К., отвлякъл и измъчвал 30-годишен бургазлия, за да го ограби. Престъплението е извършено от 23.30 ч. на 08.09.2017 г. до 07.00 ч. на 10.09.2017 г. в гр.Сливен и с участието и на трето неустановено по делото лице. Тримата противозаконно лишили от свобода Димитър Х., когото били и измъчвали, за да им съобщи кодовете на банковите си карти, като деянието е извършено по мъчителен за пострадалия начин.

Делото беше отложено за 27.11.2017 г.

 

15.11.2017 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдии по наказателни дела обсъждат новите промени в НПК на обучение в Бургас

 

 

Съдии от Бургаския апелативен район, разглеждащи наказателни дела, участват в еднодневно обучение, организирано от Националния институт на правосъдието, във връзка с последните изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, обнародвани в брой 63 на Държавен вестник от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г. То се провежда в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

Съдиите от Апелативен район – Бургас ще разгледат практическите въпроси, свързани с новото разпоредително заседание и другите изменения в НПК.

Лектори на обучението са съдия Павлина Панова - заместник на председателя на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, Лада Паунова - съдия във Върховния касационен съд, Галина Захарова - съдия във Върховния касационен съд и Валя Рушанова, съдия в Апелативен съд София.

 

 

 

 

 

13.11.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Обявиха за решаване делото за убийството на Иван Попов от гр.  Поморие

 

Бургаският апелативен съд разгледа въззивно наказателно дело за убийството на Иван Попов от гр. Поморие. То е образувано по протест на Окръжна прокуратура Бургас и по жалби на подсъдим и частен обвинител срещу постановена от Окръжен съд – Бургас присъда.

Първата инстанция е признала Димитър Д. за виновен в това, че на 15.11.2015 г., около 19:40 ч., в гр.Поморие, бул. „Яворов“, пред арт-клуб „Омара“, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, умишлено умъртвил Иван Попов, поради което е осъден на лишаване от свобода за срок от четири години при първоначален общ режим. Димитров е оправдан по първоначално предявеното му обвинение за умишлено убийство. Той е признат за виновен и в това, че на неустановена дата придобил и до 15.11.2015 г. в гр.Поморие държал огнестрелно оръжие и боеприпаси – 9 броя патрони без да има за това надлежно разрешение. Димитър Д. е осъден да заплати на гражданския ищец М.И. сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението.

Време на днешното съдебно заседание по искане на поверениците на частния обвинител М.И. бяха възпроизведени записи от охранителни камери в района на престъплението. Съдът прочете заключенията на вещото лице, изготвило експертизата на записите от охранителните камери и ги приобщи към доказателствата по делото. На страните беше предявено и веществено доказателство огнестрелно оръжие -  пистолет“ Макаров“. След приключване на съдебното следствие съдът даде думата за пледоарии на страните по делото.

Представителят на Апелативна прокуратура поиска отмяна на присъдата на ОС – Бургас като неправилна и постановяване на нова, с която Димитър Д. в да бъде признат за виновен по обвинение за умишлено убийство и да му бъде наложено наказание „от петнадесет до двадесет години“. Според държавното обвинение по делото липсват данни за това Попов да е започнал нападение над Димитър Д.

Напротив, поведението на подсъдимия е било в посока подготовка и умисъл, той е търсил възмездие за причинена от страна на пострадалия агресия и за отправени заплахи. Ден преди инцидента той е бил ударен от Попов с гумен чук в областта на трансплантирания бъбрек.

Частния обвинител М.И. и неговите представители в съда настояха делото да бъде върнато за разглеждане в ОС – Бургас от друг съдебен състав  поради множество допуснати нарушения. Тримата бяха категорични, че подсъдимият трябва да бъде наказан за умишлено убийство и да бъде увеличен размера на гражданския иск. По думите им по време на фаталния инцидент Димитър Д. е бил под въздействието на наркотици, но не е бил в състояние на уплаха и смущение.

Адвокатите на подсъдимия пледираха за намаляване на наказанието, като се аргументираха с поведението на клиента им по време на престъплението, което е било резултат от уплаха и смущение. След удара с чук Димитър Д. е получил силни болки и се уплашил, че тялото му ще отхвърли трансплантирания орган и самият той ще умре. Според защитната теза във фаталната вечер пред заведението Иван Попов, който е бил с нож, се е насочил със спринт към Димитър Д. и с викове, че ще го изкорми, че ще го изколи.

Подсъдимият помоли съда „да прецени правилно ситуацията“ и да му намали присъдата.

Апелативен съд –Бургас намери делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законовия срок.

 

07.11.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд –Бургас разгледа въззивно дело за опит за убийство на ученик, извършен в гр. Китен през 2016 г.

 

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд разгледа въззивно дело № 251 от 2017 г., образувано по жалбата на Петър Р. (19г.) срещу постановената му присъда на първа инстанция. С нея той е признат за виновен, за това, че на 08.07.2016 г. в гр. Китен, около 03:00 часа, на ул. „Атлиман”, направил опит умишлено да умъртви Борис М., чрез нанасяне на множество порезно-прободни наранявания с нож по тялото и главата. Деянието е останало недовършено поради намесата на екип на Спешна помощ, които са спасили раненото момче. По време на извършване на престъплението Петър Р. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Той е осъден на шест години „лишаване от свобода“, които да изтърпи при първоначален строг режим. Съдът е постановил да заплати на пострадалия Борис М. 840 лева имуществени вреди за разходи свързани с лечението му, както и неимуществени вреди в размер на 40 000 лв. считано от 08.07.2016 г. ведно със законните лихви до окончателното изплащане.

Подсъдимият и защитникът му обжалват присъдата с молба тя да бъде отменена и да му бъде наложено по-леко наказание. Постановеният съдебен акт се обжалва в гражданската част и от пострадалия Борис М. и неговият повереник, които настояват за увеличаване на обезщетението за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000 лв.

Представителят на апелативна прокуратура пледира за наказание „лишаване от свобода“ по-ниско от максимално предвидения в чл. 63, ал 2 от НК размер от 2 до 8 години, предвид на обстоятелството, че  през 2016 г. Русев е бил непълнолетен, навършил 16 години.

         На първа инстанция делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие като подсъдимият е признал всички факти, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства по тях. Петър Р. е направил самопризнания, които се подкрепят от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства.

Безспорно е доказано, че се касае за опит за убийство, извършен с умисъл, без да е имало провокация от страна на пострадалото момче, заяви в пледоарията си прокурорът и допълни, че опасността за живота на Борис М. е била реална, което е доказано и от тройната съдебно медицинска експертиза по делото. Вещите лица са описали подсъдимия  Петър Р. като емоционално лабилен, с чести изблици на гняв и прояви на вербална агресия. По делото има данни, че е бил агресивен и към други лица по време на инцидента, обясни държавният обвинител.

 Пред съда Петър Р. за първи път се извини на Борис М. и семейството му и заяви, че не имал намерение да го убива.

         Въззивният състав счете делото за изяснено и го обяви за решаване.

 

07.11.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Две дела с обществен интерес влизат в Апелативен съд – Бургас в началото на ноември

 

 

Делото за убийството на Иван Попов от Поморие започва на 07.11.17 г. от 10 ч. в Апелативен съд – Бургас. Производството е образувано по протест на прокуратура. Присъдата е обжалвана от подсъдимият Димитър Д. от Поморие и от частния обвинител М.И.

Пресофисът на Апелативния съд припомня, че Димитър Д. е признат за виновен в това, че на 15.11.2015 г., около 19:40 ч., в гр.Поморие, бул. „Яворов“, пред арт-клуб „Омара“, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, умишлено умъртвил Иван Попов, поради което е осъден на лишаване от свобода за срок от четири години при първоначален общ режим. Димитър Д. е оправдан по първоначално предявеното му обвинение за умишлено убийство. Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на неустановена дата придобил и до 15.11.2015 г. в гр.Поморие държал огнестрелно оръжие и боеприпаси – 9 броя патрони без да има за това надлежно разрешение. Димитър Д. е осъден да заплати на гражданския ищец М.И. сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението.

На 07.11.2017 г. пред Апелативен съд – Бургас ще се изправи 19-годишният Петър Р., който е наказан за опит за убийство на свой връстник. Р. е признат за виновен в това, че на 08.07.2016 г. в гр. Китен, около 03:00 часа, на ул. „Атлиман”, пред супермаркет, като непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, направил опит умишлено да умъртви Борис М. Това е станало чрез нанасяне на порезно-прободни наранявания с нож по тялото и главата. От деянието, макар и довършено, не са настъпили предвидените от Закона и исканите от дееца последици на това престъпление. Петър Р. е осъден на шест години „лишаване от свобода“, които да изтърпи при първоначален строг режим. Съдът е постановил той да заплати на пострадалия Борис М. 840 лева имуществени вреди за разходи свързани с лечението му, както и неимуществени вреди в размер на 40 000 лв. считано от 08.07.2016 г. ведно със законните лихви до окончателното изплащане.

03.11.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди наказание на пътен полицай за подкуп

 

Бургаският апелативен съд потвърди наказание на полицейски инспектор към сектор Пътна полиция” при ОД МВР-Бургас, поискал 590 лв. подкуп от петима водачи, управлявали автомобили без сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

Божидар Й. от гр. Бургас е осъден на „лишаване от свобода за срок от три години“, глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева, както и лишаване от право да заема длъжност държавен служител в системата на МВР. Съдът е отложил изпълнението на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от пет години, считано от влизане в сила на присъдата. Божидар Й. е оправдан по обвинение, че е извършил престъплението в условията на съизвършителство с подсъдимия Христо Д.

Божидар Й. от гр. Бургас е признат за виновен в това, че на 30.12.2013 г. в гр. Бургас, в качеството си на длъжностно лице – като служител в МВР и полицейски инспектор към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, в условията на продължавано престъпление е поискал от Х. С. и приел от него дар – сумата от 100 лв., която не му се следва; приел от Т. Ч. дар – сумата от 30 лв., която не му се следва; поискал от Н. Д. дар - сумата от 150 лв. и приел от него дар – сумата от 100 лв., която не му се следва; поискал от П. Б. дар – сумата от 240 лв. и приел от него дар – сумата от 20 лв., която не му се следва; поискал от Д. П. дар – сумата от 100 лв., която не му се следва, за да не извърши действия по служба, а именно – да не състави на Актове за установяване на административно нарушение за нарушение на всеки един от тези водачи.

В решението на Апелативен съд – Бургас е посочено, че „от субективна страна подсъдимият е действал с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици. Знаел е, че с действията и думите си мотивира свидетелите да дадат дар в пари, за да не ги санкционира. Знаел е, че такъв дар не му се следва и му се дава, за да не извърши действия в изпълнение на службата си. Въпреки това знание, той е поискал и приел посочените дарове, защото е искал и целял да се обогати неправомерно.

Престъплението е с висока степен на обществена опасност тъй като е извършено от полицейски инспектор, изпълняващ контролни функции. Втората инстанция споделя изложеното от окръжния съд, че поради личността и длъжността на извършителя, престъплението допълнително дискредитира полицейския инспектор, Министерството на вътрешните работи и оказва деморализиращ ефект върху редовите служители младши автоконтролоьори.

Бургаският апелативен съд осъжда подсъдимият Божидар Й. да плати в полза на държавата равностойността на поисканите от водачите на МПС-та суми в размер на 590 лв.

Съдът е потвърдил и оправдателната присъда на Христо Д, който е е признат за невиновен в това, че на 30.12.2013 г. в гр.Бургас, в качеството си на длъжностно лице –служител в МВР, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Бургас, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с Божидар Й. като съизвършител поискал от П Б. дар – сумата от 240 лв. и приел от него дар – сумата от 20 лв., която не му се следва; поискал от Д. П. дар – сумата от 100 лв., която не му се следва, за да не извърши действия по служба.

Подсъдимите са признати за невиновни и оправдани в това, че през периода 31 декември 2013 г. до 01 януари 2014 г. в гр.Бургас, като длъжностни лица - полицейски органи: служители в МВР в съучастие помежду си като съизвършители преправили съдържанието на официален документ с цел да бъде използван, за да се създаде привидно впечатление, че са изпълнили служебните си задължения след извършена проверка на Д. П. на 30.12.2013 г. в 15.58 ч.

Решението подлежи на обжалване или протест пред ВКС  в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

03.11.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Осъдителна присъда за митнически инспектор, опитал да подкупи

директора на КЗП в Бургас

 

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд потвърди осъдителната присъда на Марица Г., митнически инспектор в гр. София, направила опит да подкупи директора на КЗП в гр.Бургас.

На 24.07.2015 г., Марица Г. е направила опит да даде сумата от 500 /петстотин/ лева, 25 бр.банкноти с номинал  20 на длъжностно  лице Н. С.- Директор на РД към ГД “Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, за да не издаде наказателно постановление въз основа на съставен акт за констатирано  административно нарушение по Закона за туризма, съставен от ст. инспектор в КЗП - РД Бургас. Деянието е останало недовършено по независещи от Г. причини.

Съдът е потвърдил наложеното наказание от една година лишаване от свобода и „глоба “ в размер на 1000 лева, като е отложил изтърпяването му за изпитателен срок от три години.

Майката на подсъдимата в качеството си на едноличен търговец е стопанисвала туристически обект, представляващ заведение за хранене и развлечение в гр.Китен, на южен плаж, къмпинг „Китен“.

На 15.07.2015 г. е извършена проверка на обекта и е констатирано административно нарушение, т. к. заведението е функционирало без налично удостоверение за категоризация на туристическия обект и без издаден временен документ. За проверката е съставен протокол от старши инспектор в КЗП - РД Бургас и е указано управителят на заведението да се яви в сградата на КЗП в Бургас и да представи документи, съответстващи  на изискванията на Закона за туризма. Седмица по късно в сградата на КЗП в Бургас за среща с инспектор се явяват едноличният търговец Ц. Г. и дъщерята Марица Г. с исканите документи, от които било видно, че търговският обект не е в процедура по категоризация и търговецът не притежава нужното удостоверение.

След като станало ясно, че на ЕТ ще бъде съставен акт за установено нарушение Марица Г. поискала среща с директора на КЗП, която се провела на следващия ден. По време на разговора жената направила няколко пъти недвусмислени намеци за “уреждане на нещата по друг начин“ и “при нас в митницата нещата стават много лесно“, след което била помолена да излезе от кабинета. Малко след това се върнала и хвърлила на бюрото на Н.С. отворена празна кутия от цигари, в която имало навити на руло банкноти. Директорът на КЗП - РД Бургас уведомил незабавно икономическа полиция при ОД на МВР за опита за подкуп.

Съдебният състав на Апелативен съд – Бургас е преценил, че всички факти по делото сочат последователни и целенасочени действия от страна на подсъдимата да даде в дар банкноти на обща стойност 500 лева на Началника на КЗП в гр. Бургас, съзнавайки неговото длъжностно качество, с ясната цел да не изпълни служебните си задължения по санкционирането на нейната майка. Марица Г. е действала с пряк умисъл и пряко е целяла исканите от нея общественоопасни последици. Според въззивната инстанция независимо от сравнително ниската стойност  на предложения дар - 500 лева, деянието разкрива висока степен на обществена опасност, защото е пряко насочено към осуетяване на изпълнение на служебни задължения на длъжностно лице при и по повод службата му.

Бургаският апелативен съд е намерил наложеното наказание за законосъобразно и справедливо, съобразено с характера и механизма на осъществения опит за подкуп и занижената лична обществена опасност на подсъдимата, като е отчетена и високата чувствителност на обществото към подобен род прояви.

Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от съобщаването на страните пред ВКС.

 

25.10.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Потвърдиха първоначалния арест на 18-годишен, обвинен в убийство

 

Бургаският апелативен съд потвърди първоначалния арест на 18-годишния Петър Лечев, обвинен в умишлено убийство с особена жестокост. Престъплението е извършено  на 08.10.2017г., в с. Вресово, община Руен. На поляна в ромската махала, в близост до пътя за с. Череша, чрез нанасяне на удари в областта на главата с дървен кол Петър Лечев умъртвил 49-годишен мъж. Предвиденото наказание по закон е „лишаване от свобода“ от 15г. до 20г., доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

В съдебно заседание прокурорът от Апелативна прокуратура  подчерта, че престъплението е извършено при изключително сериозно насилие от страна на обвиняемия, като наблегна на високата степен на обществена опасност на личността му, неговото хладнокръвие и безразличие след престъплението. Държавното обвинение настоя за потвърждаване на мярката за неотклонение, като правилна и законосъобразна.

Защитата пледира за „домашен арест“. Петър Лечев изрази съжаление за служилото се и също помоли съда да промени мярката му за процесуална принуда от „задържане под стража“ в „домашен арест“. 

След познаване с всички материали по делото, обсъждане на доказателствата и изслушване на страните, както и след цялостна проверка на атакувания съдебен акт въззивният състав потвърди определението на Окръжен съд –Бургас. Налице са всички законови предпоставки Петър Лечев да бъде оставен в ареста. Съдът  е съгласен с изводите за наличие на обосновано предположение, обвиняемият да е извършил убийството и има опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

Наложената най-тежка мярка за неотклонение съответства на високата степен на обществена опасност на деянието, на актуалността на този вид престъпления, състоящи се в отнемане на човешки живот по незначителен повод, обществения отзвук на престъплението и негативния ефект върху хората, изразил се в пораждането на страх и ужас от подобни прояви, се казва в определението на Апелативен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

19.10.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

18 години затвор за мъж от Ямбол, убил съгражданин и опитал да умъртви жена му

 

 

Апелативен съд – Бургас изцяло потвърди 18-годишна присъда на Минчо Янков от  гр. Ямбол. 67-годишният мъж е признат за виновен в умишленото убийство на Николай Йорданов от същия град и опита за убийството на Елена Христова. Престъплението е от 20.09.2015 г., около 22,30 ч., в гр. Ямбол, в частен дом. Деянието e останало недовършено поради независещи от Янков причини и действията му били насочени спрямо повече от едно лице. Той е осъден да изтърпи присъдата „лишаване от свобода“ за срок от 18 години при първоначален строг режим и да заплати общо 330 000 лв. обезщетение на близките на убития и пострадалата жена.

Пресофисът на Апелативен съд припомня, че Янков и Христова се познавали от 2013 г. След смъртта на съпругата на подсъдимия, той и Христова заживели заедно в дома на Янков. През лятото на 2015 г. Янков предложил на Христова да се върне в дома си, тъй като четирите й деца постоянно я търсели, а наближавало време и да тръгнат на училище. Тя се прибрала при семейството си и скоро след това заживяла в дома си на съпружески начала с пострадалия Николай Йорданов, който преди това излязъл от затвора. Подсъдимият научил за новия мъж на Христова и често при среща с една от дъщерите й се заканвал на майка й.

На 19.09.2015г., Янков бил на годеж в гр.Елхово, където употребил алкохол. Върнал се от там вечерта на следващия ден. От маса в къщата си Янков взел си кухненски нож с черна пластмасова дръжка, с обща дължина 32см., дължина на острието 18,5 см. и тръгнал към дома на Христова, за да си изяснят отношенията. Около 22,30 часа започнал да вика на Елена да излезе, блъснал дворната врата, влязъл в двора и се насочил към къщата. Между двамата мъже настъпило кратко съприкосновение. Няколко пъти подсъдимият пробол Йорданов в областта на гърдите, който починал от тежка кръвозагуба. Намушкал жената отзад в областта на долната дясна половина на гърба, като ножа пробол и срязал черния й дроб. Тя била изведена от къщата от децата, които позвънили на телефон 112, медицински екип я откарал в болницата и по-късно е претърпяла животоспасяваща операция. Подсъдимият бил задържан от полицейски служители малко след като се прибрал в дома си.

Въззивният състав се е съгласил с изводите на Ямболския окръжен съд относно квалификацията на деянието, наличието на пряк умисъл, високата степен на обществена опасност на престъплението и на извършителя и наложеното наказание Подсъдимият е действал с намерението да умъртви повече от едно лице, по едно и също време, на едно и също място. Той е тръгнал от дома си с нож, нахлул е в двора на къщата, деянието е извършено вътре в къщата на Христова, през нощта, пред децата й. Най-накрая – след престъплението Янков се е опитал да нападне и нанесе удари със същия нож и на двама свидетели, които се изпречили на пътя му и също не са го провокирали по никакъв начин.

След цялостна служебна проверка на атакуваната присъда, въззивната инстанция не е намерила основания за отмяна или изменение на съдебния акт. В решението на Апелативния съд е посочено, че присъдата е правилна, обоснована на събраните доказателства, при разглеждане на делото не са допуснати съществени процесуални нарушения, не е накърнено и правото на защита на подсъдимия.

         Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.

 

13.10.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Брифинг на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас

 

 

На нов подход и непосредственост в комуникацията разчитат съдиите от района на Апелативен съд – Бургас при работата си с членовете на новия Висш съдебен съвет. Това заяви на редовния си брифинг с журналисти административният ръководител на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова. Тя похвали кандидата на Апелативния съд Илияна Балтова, която въпреки, че не успя да стане член на ВСС се представи отлично и от месец септември е постоянен преподавател на Националния институт на правосъдието.

„Удовлетворена  съм от факта, че за първи път от последните 15 години във ВСС са избрани петима членове, които в определени етапи от професионалното си развитие са били свързани с Бургас и имаме основание за надежда, че те познават проблемите на нашия регион по-задълбочено и ще ги решават по-адекватно“.

Съдия Вълкова обясни пред журналисти и мотивите си, за да предложи на Съдийската колегия на ВСС за и.ф. председател на Окръжен съд – Бургас съдия Росица Темелкова.

„Не само от моето убеждение за професионалните й качества, но най-вече защото тази кандидатура беше консолидирана и подкрепена от Общото събрание на съдиите. За мен е важно съдиите да припознават административния ръководител и да работят спокойно“, коментира Деница Вълкова.

Председателят на Апелативен съд – Бургас запозна медиите с решението на Съдийската колегия на ВСС от 19.09.2017 г., с което на територията на петте апелативни района се създават Единни пресофиси /ЕПО/, ситуирани в съответните апелативни съдилища. Журналистите бяха поканени да участват активно с предложения при изработването на правила за работа на  ЕПО в Апелативен съд – Бургас за бъдещо по –добро взаимодействие със съда, по-ефективна комуникация при екстремни ситуации и коректно информиране на обществото за позицията на съдилищата.

На въпрос на журналисти за делото срещу шведския граждани Ралф Сундберг Вълкова обясни, че е защитила Районен съд – Несебър, защото наложената глоба почива на закона. По думите й в такива случаи съдът не преценя, а е длъжен да наложи глоба, а по конкретния казус е наложена почти максималната глоба. Председателят на Апелативния съд даде пример с постановено съвсем наскоро Тълкувателно решение № 1 на ВКС от 28.09.2017 г., което също дава основание да се приеме, че когато пияното състояние не е част от обвинението, то не само че не дава основание за налагане на наказание „лишаване от свобода“, но и забранява на съда да го прави. „В този смисъл е необходима законодателна промяна е необходима“, посочи Вълкова.

Административният ръководител на Апелативен съд – Бургас изрази становището си, че при подготовка и промяна в законите е нужно професионалните общности да се привличат навреме и достатъчно активно, за да могат да предоставят за обсъждане тези случаи от практиката, които трябва да кореспондират повече с чувството за справедливост в обществото.

 

 

 

11.10.2017г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначалния арест на турски гражданин, обвинен за контрабанда на авточасти за над 34 380 лв.

 

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначалния арест на 40 г. турския гражданин Билял Демир, обвинен за контрабанда на автомобилни част за над 34 380 лв. Мъжът обжалва пред въззивната инстанция наложената от Ямболския окръжен съд мярка за неотклонение “задържане под стража“. Той е обвинен за това, че на 26.09.2017 г., около 21.00 часа на Митнически пункт – Лесово, с лек автомобил, пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без знанието и разрешението на митницата, стоки за търговски цели в големи размери – 191 бр. ламбда-сензори/сонди марка „Мерцедес Бенц“ на обща стойност от минимум 34 380 лв. - престъпление по чл. 242, ал. 1, б. ”д” от НК.

В съдебно заседание защитата пледира за промяна на мярката за процесуална принуда като се мотивира с чистото съдебно минало на задържания, семейното му положение и професионална дейност. Билял е баща на три деца и работи за фирма в Турция, която търгува с автомобилни части в Германия. По думите на адвоката на задържания, клиентът му е пренасял дефектирали авточасти, които по правило се връщали на европейската фирма партньор. Дори и да са декларирани за тези части не се дължи мито, подчерта защитникът на Демир Билял.

 Държавното обвинение настоя за отхвърляне на жалбата. Турският гражданин е подведен по отговорност за квалифицирана митническа контрабанда, като е извършил и друго нарушение - пренасял е валута в размери над допустимите по българския закон. Според събраните до момента данни, може да се направи обоснован извод, че турският гражданин е автор на деянието, за което е обвинен. Мъжът няма постоянен адрес на територията на Република България, което е предпоставка той да се укрие или да извърши друго престъпление, допълни прокурорът.

Бургаският апелативен съд споделя изводите на първата инстанция за наличие на обосновано предположение, Билял Демир да е извършил престъплението и за реална опасност той да се укрие от правосъдието. От показанията на митническите служители става ясно, че на митническия пункт са поставени видими табели на различни езици, включително турски език, които указват задължението за деклариране на пренасяни стоки над 300 евро и парични суми повече от 10 000 евро. Съдът посочва, че поради естеството на работата на обвиняемия Демир, той е преминавал многократно през границите на страната и съответно е наясно с изискванията за деклариране на стоки и парични средства. Освен това турският гражданин не е декларирал и носената валута - 25 000 евро. Въззивният състав също счита, че има опасност от укриване, защото обвиняемият е чужд гражданин и е заплашен от налагане на тежко наказание - лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

05.10.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

С решение от 19.09.2017 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Георги Кошничаров от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас поради навършване на пенсионна възраст.

Съдия Георги Кошничаров има 35 години юридически стаж. Преминал е през всички нива на последователно кариерно израстване в системата. Бил е съдия по наказателни дела на районно и окръжно ниво. През 1997 г. е избран за заместник-председател на Окръжен съд – Бургас. От 2000 г. е съдия в Апелативен съд – Бургас, а от 2004 г. е заместник - председател и ръководи Наказателното отделение във въззивната съдебна инстанция. В края на месец септември 2016 г. съдия Кошничаров подаде оставка от поста заместник на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас.

Магистратът е с най-висок съдийски ранг „съдия във ВКС и ВАС“, а комплексната оценка от последната му атестация е „много добра“.

 

19.09.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди мярката за неотклонение на трима мъже, обвинени в държане на археологически обекти

        

 

Бургаският апелативен съд не уважи протеста на прокуратурата и отказа за измени определение на ОС–Ямбол, с което на Здравко Ковачев, Стоян Мечечиев и Кирил Желев е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 500 лв., за всеки един от тях. Мъжете са обвинени в това, че на 03.09.2017 г. в гр.Елхово и в гр.Бургас в съучастие заедно и по отделно са държали повече от три археологически обекта, които не идентифицирани и регистрирани по съответния ред /над 740 монети, статуетки, пръстени, печати, накити и пластики и други). Престъплението е наказуемо с лишаване от свобода до шест години и глоба от три до петнадесет хиляди лева.

Според съдебния състав, въз основа на събраните гласни, писмени и веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили деянието. Към момента по делото няма категорични данни, че предадените и иззети вещи са археологически обекти. Все още не е назначена експертиза, която да установи дали намерените артефакти са оригинални. Втората инстанция посочва, че към момента не е налице опасност от укриване или извършване на друго престъпление от страна на обвиняемите, ако не бъдат под стража. Ковачев, Мечечиев и Желев оказват съдействие на органите на досъдебното производство с обяснения и признания и доброволно са предали вещите. Извършеното деяние не е с по-висока обществена опасност от други от същия вид. Тримата са с постоянни адреси и не са обществено опасни.

Втората инстанция не споделя искането на апелативния прокурор за увеличаване размера на паричната гаранция. По делото няма данни за стойността на задържаните вещи, няма данни и за рисково поведение на обвиняемите, с цел избягване на наказателна отговорност. Тези изводи мотивират съда на отхвърли подадения частен протест и да потвърди определението на Ямболския окръжен съд като правилно и законосъобразно.

         Определението е окончателно.

 

14.09.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът потвърди екстрадицията на руски гражданин, издирван за мъчения и сексуални престъпления срещу непълнолетни

 

        

Състав на Бургаския апелативен съд потвърди решение на ОС–Бургас, с което е допусната екстрадицията на руския гражданин Митрадевананда Свами.

Свами е издирван от съдебните власти на Руската федерация за престъпления срещу лица ненавършили 14 години – причиняване на физически и психически страдания, чрез системно нанасяне на побой и други насилствени действия, извършени по отношение на непълнолетно дете в безпомощно състояние, от група лица след предварителен сговор и за насилствени действия от сексуален характер спрямо лице, в безпомощно състояние, ненавършило 14 години. В искането за екстрадиция от страна на руските власти се посочва, че лицето е лидер на криминална група, създадена с цел набиране на жени от Русия, Украйна и Беларус през Интернет. Момичетата са принуждавани да прекратят всякакви контакти с техните близки, да имат сексуални отношения с лицето, да участват във филми с порнографско съдържание и да проституират в Европа, САЩ и Мексико. Престъпленията, за които предстои  да се изправи пред съда имат аналог и в Българския наказателен кодекс, като да блудство наказанието е от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Апелативен съд – Бургас не уважи жалбата на издирвания Свами, които твърди, че наказателното преследване срещу него в Русия е във връзка с политическите му убеждения и религиозност. Престъпленията, заради които се иска екстрадиция на издирваното лице, не се смятат за политически нито за военни, е становището на въззивния състав. Освен това от Генералната прокуратура на Руската федерация са получени гаранции за неговата неприкосновеност и не са налице основания да се прецени, че има риск да бъде наказан заради своите религиозни или политически убеждения. Втората инстанция отхвърли и искането за преюдициално запитване до съда в Люксембург, като се аргументира с препоръките дадени от Съда на Европейския съюз към националните юрисдикции относно отправянето на подобни запитвания.

На днешното заседание бяха допуснати за разпит доведени от защитата свидетели - Татяна К. и Анастасия Г. които заявиха, че са част от организацията на Свами. В решението на съда се посочва, че от показанията им не може да се направи обоснован извод, че са били подложени на насилствени действия заради религиозните си убеждения, нито че на такива репресии е бил подложен издирвания или негови близки.

Въззивният състав счита, че са налице всички законови основания за допускане на исканата от Руската федерация екстрадиция. Съдът потвърди и мярката за неотклонение „задържане под стража“ до фактическото предаване на Митрадевананда Свами на съдебните власти в Русия.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

11.09.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест за двама украински граждани, задържани с контрабанден тютюн

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди първоначалния арест на двама украински граждани Васил Воробец и Георги Гафийчук, задържани под стража с определение на Ямболския окръжен съд.

Двамата са с обвинение по чл. 242, ал.1 от НК за това, че на 27.08.2017 г.около 05.00 ч на ГКПП – Лесово с камион марка „Мерцедес-Бенц“ с украинска регистрация и ремарке към него, в съучастие са пренесли през границата на страната от РТурция в РБългария, без знанието и разрешението на митниците, стока за търговски цели в големи размери- 2200 бр. пакета тютюн за пушене с общо тегло 1100 кг.

 Според въззивния състав налице са всички предпоставки на закона за налагане на най-тежката мярка за неотклонение“задържане под стража“. Данните до момента обосновават предположение за съпричастност на украинците към извършеното престъпление, за което законодателят е предвидил наказание за срок от 3 до 10 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв. Тезата на задържаните, че не са знаели за наличието на товар в автомобила съдът е намерил за несъстоятелна и недоказана. В определението е посочено, че съществува реална опасност обвиняемите да се укрият или да осуетят разследването и разкриването на обективната истина, ако са на свобода. Арестуваните са чужди граждани, които нямат адресна регистрация и трайни ангажименти в страната и не притежават имущество в РБългария. Изводът се налага и предвид високата степен на обществена опасност на деянието и предвиденото в закона наказание.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

07.09.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди ефективна присъда за укрити данъци в особено големи размери

 

 

        

66-годишният Юрий Александров, собственик на еднолично търговско дружество в гр.Сунгурларе, ще изтърпи наказание от две години и осем месеца лишаване от свобода за укриване на данъци в особено големи размери. Тричленен състав на Бургаския апелативен съд потвърди осъдителната присъда на първоинстанционния съд.

Александров е признат за виновен в това, че през периода 14.03.2009г. – 13.10.2009г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството на управляващ и представляващ „Е“ ЕООД, избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 693 272 лева, представляващи дължим данък върху добавената стойност за шест данъчни периода през 2009г. Мъжът е потвърдил неистина в шест справки-декларации, подадени пред ТДД – Бургас, използвайки документи с невярно съдържание – 109 броя данъчни фактури при упражняване на стопанската дейност и воденето на счетоводството и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 693 272 лева. Той е осъден да заплати на Министерството на финансите – София сумата 693 272 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане, със законната лихва от 13.10.2009г. до окончателното изплащане на сумата.

Делото на първа инстанция е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие като Александров е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти. При тази особена процедура наложеното  наказание за престъплението в размер на четири години лишаване от свобода се редуцира с 1/3.

Подсъдимият е с многобройни предишни осъждания за престъпления, сред които преобладават тези против собствеността и стопанството. Александров нямал намерение да извършва стопанска дейност от името на дружеството, чийто управител и едноличен собственик на капитала станал през 2009 г., тъй като имал здравословни проблеми, които не му позволявали да работи. Той придобил търговското дружество с цел да извършва данъчни измами, като получавал парични средства от други лица, желаещи да „закупят“ фактури от неговото дружество - „Е” ЕООД, но без реално да е осъществена доставка по тях.

Апелативните съдии са споделил извода на първата инстанция, че подсъдимият е действал с пряк умисъл, съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите последици и е искал тяхното настъпване. След направена цялостна проверка на постановения съдебен акт и разглеждане на оплакванията на страните, въззивният състав не е намерил основания да измени наложеното наказание, което трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

 

07.09.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 Сигнал за бомба затвори Съдебна палата Бургас

 

 

Сигнал за поставено взривно устройство прекрати работата на институциите в Съдебна палата Бургас. Около 10.15 ч. днес анонимен мъжки глас е съобщил на Телефона за спешни повиквания 112 за поставена бомба в сградата на ул.“Александровска“ 101. Преустановени са съдебните заседания, съдии, прокурори, администрация и граждани са изведени извън палатата. Сградата ще остане затворена за 24 часа, извършва се проверка за наличието на опасни вещества и предмети. В Бургаската съдебна палата, която е втора по големина след Софийската, се помещават Апелативен съд, Апелативна прокуратура, Окръжен съд,  Административен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд, Районна прокуратура и Областна дирекция Охрана –Бургас.

 

05.09.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 Обвинен в убийство ученик остава в ареста

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Иван И. на 15 г. от Бургас.

Младежът е привлечен по обвинение в убийството на непълнолетната Н.Й. - престъпление по чл.116, ал.1, т.4, пр. второ, вр. чл.115, вр. чл.63, ал.1, т.1 от НК. Съдебното заседание е по дело с участие на непълнолетен и съгласно разпоредбата на чл.391 ал.1 от НПК се проведе при закрити врати.

Определението на Апелативен съд– Бургас не подлежи на обжалване.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас измени мярката за неотклонение на бургазлия, разследван за отвличане

 

Бургаският апелативен съд уважи жалбата на Атанас Атанасов от гр. Бургас срещу отказа на Окръжен съд– Сливен да промени мярката му за процесуална принуда от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Съдът отмени определението на първата инстанция и определи мярка „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв.

На 37-годишния  Атанасов, отговорник във ферма за животни в с.Факия, е повдигнато обвинение за това, че на 07.05.2017 г. в землището на с. Бяла, общ. Сливен, при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с лице с неустановена самоличност, отвлякъл Йордан Йорданов, пастир от същото село - престъпление по чл.142, ал.3, т.1, предл.2, вр. ал.2, т.2, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „б“ от НК.

 Мъжът е в ареста от 10.05.2017 г. като първоначално е задържан за 72 часа. На 12.05.2017г. ОС – Сливен е взел мярка за неотклонение “задържане под стража“, която е била потвърдена от Апелативен съд – Бургас.

В съдебното заседание представителят на Апелативна прокуратура пледира за потвърждаване на постоянния арест, а Атанасов и неговият адвокат помолиха съда да вземе по лека мярка за неотклонение.

Настоящият въззивен състав сподели изводите на първата инстанция, че от събраните до момента, макар и противоречиви доказателства може да се обоснове предположение, че обвиняемият Атанасов е автор на престъплението, за което е подведен под отговорност.

От данните по делото става ясно, че той не се е укривал от органите на правосъдието, а доброволно се е явил в полицията за изясняване на обстоятелствата, в които е обвинен. Атанасов има адресна регистрация и полага обществено полезен труд. Тези обстоятелства не са били анализирани до момента. Съдебният състав приема, че не е налице опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Съдът се позовава на практиката на ВКС, Европейския съд за правата на човека и на Съда в Страсбург, която е категорична, че при липсата на една от двете предпоставки по Наказателно-процесуалния кодекс не може да се взема мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

31.07.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест за мъж, участвал в схема за изнудване на възрастна бургазлийка

 

 

Апелативен съд Бургас не уважи жалбата на 32–годишния Велислав Петров срещу Определение на Окръжен съд – Бургас, с което е потвърдена мярката му за неотклонение „задържане под стража“.

Петров е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 15.12.2016 г. до 12.01.2017 г., като съизвършител в съучастие с неизвестни лица в условията на продължавано престъпление, принудил Кристияна Т. от гр. Бургас да извърши нещо противно на волята ѝ – да му предаде парични суми на обща стойност 37 200 лв., като употребил за това заплашване. Обвинението е за квалифицирано изнудване, осъществено чрез заплашване с общ размер на имуществените вреди от 37 200 лв., за което е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет до петнадесет години, глоба от пет до десет хиляди лева и конфискация до ½ от имуществото на дееца.

Представителят на Апелативна прокуратура пледира за потвърждаване на постоянния арест. Касае се за тежко умишлено престъпление, което е осъществено грубо и брутално срещу самотно живееща, беззащитна възрастна жена, мотивира се прокурорът. Ако не бъде задържан под стража има опасност обвиняемият да се укрие и извърши друго престъпление.

Защитата настоя за мярка „подписка“ и разви тезата, че Петров е бил привлечен за работа от непознати, контактувал е с тях само по телефона и по-късно е разбрал, че е „муле за пренасяне на средства“. Адвокатът посочи, че от телефонните разпечатки ставало ясно, че Велислав Петров не е контактувал с пострадалата възрастна жена.

Въззивният състав изцяло споделя изводите на първата инстанция, че от наличните до момента доказателства може да се приеме, че жалбоподателят Петров е автор на извършеното престъпление. От друга страна не е отпаднала опасността от укриване поради липсата на постоянен адрес или извършване на друго престъпление, предвид тежестта и обществената опасност на деянието. Въпреки наличието на постоянна адресна регистрация в гр. Свищов, обвиняемият не е обитавал жилището си значителен период от време преди престъплението, а е отсядал в различни градове на случайни адреси, включително и в гр. Бургас, пише в определението на съда.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

 

27.07.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Брифинг на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас

 

 

Апелативен съд – Бургас съвместно с ОД „Охрана“ гр.Бургас реализира проект за декоративно и охранително осветление на Съдебната палата, това съобщи на традиционния си брифинг с журналисти административният ръководител на институцията –съдия Деница Вълкова. Проектът стартира в началото на 2017 г., когато сградата се стопанисваше от Апелативния съд. В момента Съдебната палата на Бургас е равномерно осветена, което от една страна отговаря на изискванията за естетическо фасадно осветление, от друга позволява ефективно използване на камерите за видеонаблюдение и повишена сигурност.

„Редно беше сградата –символ на държавността и закона да бъде осветена адекватно и в момента тя представлява един атрактивен обект в нощния облик на Бургас“, посочи съдия Вълкова.

Председателят на Апелативен съд – Бургас призова медиите да съдействат за популяризирането на медиацията като евтин, бърз и ефективен начин за извънсъдебно решаване на спорове.

„Създаден е център по медиация към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, където гражданите могат да получат съдействие и да бъдат насочени към медиатори, които да спомогнат за бързо и безконфликтно решаване на спорен въпрос, като се избегнат съдебните процедури. Подчертавам, че съдиите не са и не могат да бъдат медиатори“, каза още съдия Деница Вълкова.

 Системният администратор Павел Фурнаджиев направи демонстрация на поместената в страницата на Апелативен съд – Бургас информация за алтернативната процедура за решаване на спорове извън съда. Тя се намира в панел „Полезно“ и съдържа освен информация за ползите и ефекта от медиацията, за това кой може да бъде медиатор и връзки към сайта на Министерството на правосъдието, където е публикуван Единния регистър на медиаторите. Гражданите ще могат да се запознаят и с Европейския кодекс на поведение на медиаторите, да видят имената на регистрираните медиатори към Центъра в Бургас и контактите с него.

Съдия Вълкова сподели  пред журналисти и впечатления от участието си в първото сертифицирано обучение за магистрати в Сингапур по темата за съдебните технологии. „Беше ми демонстрирана първата в света безхартиена съдебна система и изразявам увереността си, че един ден и в България няма да има хартия в съдилищата и всичко ще се случва бързо, евтино, електронно и прозрачно“, коментира председателят на Апелативния съд.

 

 

 

                                     

 

 

21.07.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 21.07.2017г. от 10 ч. в заседателна зала №2 на Апелативен съд – Бургас ще се проведе брифинг на Административния ръководител по следните теми:

1.Функции и ефективност на безхартиената съдебна система - отзвук от участието на председателя на Апелативен съд – Бургас в сертифицирано обучение в Съдебния колеж към Върховния съд на Сингапур на тема „Съдебни технологии от край до край“, организирано и подкрепено от Сингапурската програма за сътрудничество и Министерство на външните работи на островната държава.

2. Медиацията – ефективна алтернатива за бързо и евтино извънсъдебно решаване на спорове.

3.Реализиран проект за декоративно и охранително осветление на сградата на Съдебна палата гр. Бургас.

 

 

20.07.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът не пусна от ареста бургазлия, обвинен в опит за убийство на брат си

 

Апелативният съд в Бургас не уважи молбата за по–лека мярка за неотклонение на Марин Андонов, който е с обвинение за опит за убийство на родния си брат. Съдът потвърди задържането под стража на 24-годишният мъж като се мотивира с тежестта на престъплението и опасността той да се укрие с оглед обремененото му съдебно минало.        

Марин Андонов е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК., за това, че на 19.06.2017 г., в гр. Бургас, направил опит умишлено да умъртви брат си К. С. на 16 г., като деянието останало недовършено поради независещи от дееца причини.

Определението е окончателно.

 

14.07.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Митрадеванда Свами остава под стража до делото за екстрадиция

 

Бургаският апелативен съд не уважи молбата за изменение на мярката за неотклонение на руския гражданин Митрадевананда Парамахаса Свами и го остави за постоянно в ареста.

В представения от страна на руските власти съдебен акт за арест е посочено, че Митрадеванда Свами се издирва като лидер на криминално група, създадена с цел набиране на жени от Русия, Украйна и Беларус през интернет, които са принуждавани да участват в сексуални отношения и да проституират на територията на Европа, САЩ и Мексико. Разследването за убийство, което беше посочено в искането за временно задържане на руския гражданин е частично прекратено, стана ясно по време на днешното заседание. Въпреки това останалите престъпления посочени в официалната молба на руските власти имат аналог в българското национално право, а блудството се квалифицира като тежко умишлено престъпление, посочи представителят на Апелативна прокуратура и пледира за потвърждаване на мярката за неотклонение. Адвокатът на задържания изтъкна аргументи, че руската страна не е изпратила всички необходими документи, за да бъде законово задържано лицето повече от 45 дни под стража и настоя за домашен арест. Пред съда Свами заяви, че неговата група съмишленици по религия и начин на живот са преследвани от официалните руски власти по политически причини и повтори, че всички обвинения срещу него са фалшиви.

Въззивният състав не намери основания за промяна на мярката за процесуална принуда и потвърди определението на ОС – Бургас като правилно и обосновано. Втората инстанция прие изводите на решаващия съд, че са налице всички законови предпоставки за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на исканото лице с цел осигуряване участието му в предстоящо производство по екстрадиция, инициирано от Русия. Митрадевананда Свами няма постоянен адрес и не е отпаднала опасността той да се опита да се укрие от правосъдието, се казва  още в постановения съдебен акт.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

13.07.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Домашен арест за издирвана руска гражданка

 

Рускинята Татяна Северцева ще остане под домашен арест до приключване на производството за екстрадиция. С определение Апелативен съд – Бургас измени мярката за неотклонение на 28-годишната чужда гражданка от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Татяна Северцева се издирва от съдебните власти на Руската Федерация за провеждане на наказателно производство срещу нея по обвинение в извършване на две престъпления –измъчване т.е причиняване на физически и психически страдания чрез систематично нанасяне на побои и други насилствени действия, извършени по отношение на непълнолетно лице, знаейки, че се намира в безпомощно състояние, от група лица по предварителен сговор; и две престъпления – насилствени действия от сексуален характер с прилагане на насилие към потърпевшия, с използване на безпомощното му състояние, като действията са извършени от група лица по предварителен сговор, по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст. Посочените престъпления имат свой аналог в текстове от Наказателния кодекс на РБ и за тях се предвижда наказание лишаване от свобода до три години (за телесна повреда на малолетно или на повече от едно лица) и наказание лишаване от свобода от 5 до 20 години (за блудство).

По време на заседанието стана ясно, че срещу задържаното лице е имало и обвинение за убийство на малолетно дете, което впоследствие е отпаднало. Според представителя на Апелативна прокуратура определението на ОС – Бургас е правилно и законосъобразно. Налице са всички необходими изисквания на закона за постоянно задържане. Защитата настоя за прекратяване на производството поради липса на необходимите документи по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и предоставена от съдебните власти на Руската Федерация гаранция, че няма да има политическа репресия спрямо Северцева. Ако все пак съдът не прекрати производството адвокатът настоя за домашен арест.

Северцева обясни на съдебния състав, че е пристигнала заедно с друг руски гражданин-Митрадеванда Свами в сектор „Миграция“, за да провери дали всичко е наред с тяхното пребиваване в България и тогава двамата са били задържани. По думите й всички обвинения срещу нея са изфабрикувани от руските власти и липсват доказателства за вината й. Заяви, че дори и да иска няма как да се укрие, защото името й е в списъка на издирване от Интерпол, но увери, че няма такива намерения.

         Въззивната инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда. Северцева е с мярка за неотклонение „домашен арест“, която е изменена с определение на ОС – Бургас след постъпила официална молба от Генералната прокуратура на Руската федерация за екстрадиция. Въззивният състав посочва, че до момента лицето не се е отклонявало и не е нарушавало домашния арест. Северцева е обявена за издирване с бюлетин на Интерпол и практически няма законова възможност да напусне пределите на РБ и да се укрие от правораздавателните органи, е становището на Апелативен съд – Бургас.

Определението не подлежи на обжалване и протестиране .

 

12.07.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Потвърдена присъда за трудов инспектор от Ямбол, поискал подкуп

 

 Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на Юсеин Ахмед, който в качеството си на инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Ямбол е поискал подкуп, за да не състави административен акт за нарушение на търговско дружество.

Производството пред Апелативния съд е второ поред, след като ВКС отмени потвърдителното решението на въззивната инстанция и върна делото за разглеждане от друг съдебен състав от стадия на съдебното заседание.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 08.04.2016 г. в гр. Ямбол, в сградата на Инспекция по труда в качеството си на длъжностно лице е поискал от Съби К. - пълномощник на едноличния собственик на „Ловна среща" - ЕООД, гр. Ямбол, дар /пневматичен пистолет „Байкал", модел „МР-654К", калибър 4,5 мм, на стойност 350 лв./, който не му се следва, за да не извърши действие по служба - да не състави акт за установяване на административно нарушение за липса на месечен график за работа за м. април 2016г. на работещите в ловно-рибарски магазин, собственост на дружеството.

Юсеин Ахмед е осъден на лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца и глоба в размер на 1000 лева. Съдът е отложил изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години. Мъжът е лишен от право да упражнява професия или дейност, свързана с държавни контролни функции за срок от три години.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните.

 

Решението е публикувано в сайта на Апелативен съд- Бургас на адрес:

 http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTU1ODEmaGFzaD0xMGRiNmExY2E0ZmEyYTNmNWRhZDQxZjViYWVlZTc0NQ==

 

 

11.07.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Състав на Апелативен съд – Бургас ще разгледа на 12.07.2017г. от 14 ч. жалбата на руската гражданка Татяна Северцева срещу определение на Окръжен съд – Бургас, с което е задържана под стража до приключване на производството по екстрадиция. Татяна Северцева се издирва от съдебните власти на Руската Федерация за провеждане на наказателно производство срещу нея по обвинение в извършване на :

-две престъпления –измъчване т.е причиняване на физически и психически страдания чрез систематично нанасяне на побои и други насилствени действия, извършени по отношение на непълнолетно лице, знаейки, че се намира в безпомощно състояние, от група лица по предварителен сговор;

- две престъпления – насилствени действия от сексуален характер с прилагане на насилие към потърпевшия, с използване на безпомощното му състояние, като действията са извършени от група лица по предварителен сговор, по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст.

Посочените престъпления имат свой аналог в текстове от Наказателния кодекс на РБ и за тях се предвижда наказание лишаване от свобода до три години (за телесна повреда на малолетно или на повече от едно лица) и наказание лишаване от свобода от 5 до 20 години (за блудство).

 

11.07.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът потвърди постоянния арест на издирван за убийство и сексуални престъпления в Русия

 

Гражданинът на Руската федерация Митрадевананда Парамахаса Свами ще остане задържан под стража за обезпечаване на производството по екстрадиция и неговото окончателно приключване.

Днес състав на Апелативен съд – Бургас потвърди определението на окръжните съдии, с което на Свами е отказана промяна на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

По време на съдебното заседание представителят на Апелативна прокуратура настоя за потвърждаване на задържането като правилно и законосъобразно и за отхвърляне на жалбата на руския гражданин.

Защитата пледира за „домашен арест“ като се мотивира с представени писмени доказателства, че 41-годишният мъж не се е укривал, пребивава законно в България и извършва търговска дейност, финансово обезпечен е и има настоящ адрес в гр. Бургас.

Самият Митрадевананда Свами заяви пред съда, че искането за екстрадиция е по политически причини, защото бил много активен в социалните мрежи и това е начин властта да се разправи с него.

 Въззивният състав не намери основания за промяна на мярката за неотклонение, като в определението си посочва, че напълно споделя изводите на първата инстанция

Пресцентърът на Апелативен съд – Бургас припомня, че Митрадевананда Свами се издирва от съдебните власти на Руската Федерация, за да бъде съден за убийство. Престъплението има свой аналог в българското наказателно право чл.116 ал.1 т.5 и т.9 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

 В искането за временно задържане под стража на руския гражданин се посочва, че са налице данни за извършени и други престъпления от лицето, а именно-сексуално насилие и мъчения над деца. Както и, че лицето е лидер на криминална група, създадена с цел набиране на жени от Русия, Украйна и Беларус през Интернет. Момичетата са принуждавани да прекратят всякакви контакти с техните близки, да имат сексуални отношения с лицето, да участват във филми с порнографско съдържание и да проституират в Европа, САЩ и Мексико. Същият е заподозрян и за убийството на непълнолетно момче, което е безследно изчезнало от 17.03.2016г., както и за мъчения и насилствени сексуални действия срещу други лица.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

29.06.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Министърът на правосъдието Цецка Цачева откри съдебна зала в Затвора-Бургас

 

 

Министърът на правосъдието Цецка Цачева откри съдебна зала в Затвора в гр. Бургас. Създаването на изнесения пункт за съдебни заседания е успешен пример за взаимодействие между съдебната и изпълнителната власт. Залата е по инициатива на председателите на бургаските съдилища и активната подкрепа на началника на Затвора.

Помещението е специално обособено и оборудвано с всички реквизити за провеждане на съдебно заседание, като е спазен принципът за равнопоставеност на страните и върховенство на съда. Залата разполага и с места за зрители. По определени дела, с оглед сигурност и икономия, когато участниците в процеса - страни и свидетели са лишени от свобода, по преценка на съдебния състав делото ще се насрочва на пункт във въпросната съдебна зала.

На откриването присъстваха Деница Вълкова-председател на Апелативен съд – Бургас, Боряна Димитрова-председател на Окръжен съд –Бургас, Панайот Генков-и.ф.председател на Административен съд – Бургас, Яна Колева-председател на Районен съд – Бургас, както и четиримата европейски съдии, които са на стаж в Административния съд в областния град. Магистратите бяха посрещнати от началника на Бургаския затвор Бранимир Мангъров.

Министър Цачева похвали инициативата за създаването на съдебната зала и посочи, че тя цели спестяване на средства при стриктно спазване на закона и нормите, които регламентират начина на провеждане на един наказателен процес. Пропускателният режим е идентичен с този във всяка една съдебна палата в страната, каза правосъдният министър в отговор на журналистически въпрос за публичността на съдебния процес и увери, че тя няма да бъде засегната.

По-рано през деня министър Цачева проведе в Апелативния съд в Бургас среща с административните ръководители от съдилищата и прокуратурите и със съдии. Тема на разговор беше съдебната реформа, както и очакванията на магистратите ресорното министерство да бъде гарант за отстояване независимостта на съда и отразяване на добрите практики в системата.

Цецка Цачева представи инициативите на правосъдното ведомство и подчерта, че разчита съдиите от страната да се включват в експертните работни групи в министерството, за да се ползва тяхната експертиза и практика.

Друг акцент от дискусията с министър Цачева беше забраната за командироване на съдии на незаета длъжност. Председателите на съдилищата изразиха становище, че тази забрана създава изключителни организационни проблеми и е необходимо спешно да бъде отменена, за да се даде възможност макар и за ограничен срок да се командироват съдии и да се формират съдебни състави, за обезпечаване на срочно и качествено правосъдие.

 

 

                       

29.06.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Медиацията-новата култура на отношения между хората

 

Съдии, адвокати и медиатори обсъждаха в Бургас доброволната и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове

 

Национална конференция на тема: “Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация“ се проведе в Бургас. Събитието се организира съвместно от Апелативен съд – Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на юристите в България и Адвокатска колегия ­Бургас. Идеята на конференцията бе да се популяризира медиацията както сред обществото, така и сред професионалните среди и да се разшири гледната точка по отношение на всички участници в този процес.

„Най-доброто решение в съда не е по добро от най- лошата спогодба. Аз адмирирам гражданите да проявяват интерес и повече активност и да се опитват по този начин да решават с медиация споровете си, за да не бъдат те отнесени в съда, където при всички случаи е по бавно и не е евтино“, каза при откриването на конференцията съдия Деница Вълкова-председател на Апелативен съд – Бургас, модератор на конференцията. По думите й най-важният ефект от този начин на решаване на спора е, че се постига баланс и се запазват нормалните цивилизовани отношения у спорещите. Вълкова представи на присъстващите административни ръководители на съдилища, магистрати, адвокати и медиатори създадения неформален център за медиация на територията на Районен и Окръжен съд – Бургас, посочи проведените мероприятия за популяризиране на способа сред обществеността и за обучение на магистрати и адвокати, като и разработената съдебна програма за медиация.

С доклади по темата се включиха съдия Евгени Георгиев от СГС, адвокат Елиза Николова-председател на Професионалната асоциация на медиаторите и адвокат Добромира Полименова. В дискусията участваха адвокат Йосиф Герон-председател на НАМ, адвокат Владислав Славов- председател на Съюза на юристите в България, съдия Емилия Нешева, зам.-председател на АС – Бургас, адвокат Мима Иванова и др.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че медиацията е новата култура в отношенията между хората, която съдии, адвокати, медиатори и преподаватели по право трябва да се опитват да наложат. В хода на дебата бяха набелязани конкретни мерки и предложения, които съдия Вълкова се ангажира да представи на институциите, с пряко и косвено отношение към това, действително медиацията да се наложи по–ефективно при решаването на спорове. Уведомителни писма бяха изпратени до Община Бургас, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет.

 

 

 

  

 

23.06.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Конференция на тема: “Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация“ организират Апелативен съд – Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на юристите в България и Адвокатска колегия ­Бургас на 23.06.2017 г. /петък/ от 15 часа в КЦ “Морско казино“.

Модератори на събитието са съдия Деница Вълкова - Председател на Апелативен съд – Бургас и адвокат Йосиф Герон - Председател на националната асоциация на медиаторите.

Доклади по темата ще изнесат съдия Евгени Георгиев от СГС, съдия Цветелина Кържева от СРС, адвокат Елиза Николова- председател на ПАМ и адвокат Добромира Полименова.

На 24.06.2017 г. /събота/ в зала “Георги Баев”-Бургас на КЦ ”Морско казино” от 17 ч. бъде открита изложба, посветена на бургаските спортисти юристи, а от 18 ч. ще започне концерт на Оркестъра на юристите към Културния дом при Съюз на юристите в България.

 

21.06.2017 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Втората инстанция потвърди: 15 години лишаване от свобода за пребита до смърт руска гражданка

 

 

Състав на Апелативен съд – Бургас потвърди 15-годишната присъда на Димитър Радев, който през 2015 г. след пиянски скандал преби до смърт руската гражданка Наталия Стаматова.

Делото пред Апелативния съд е образувано по жалбите на 57-годишния Димитър Радев и частните обвинители. След запознаване с направените оплаквания, изслушване на становищата на страните в съдебно заседание, преценка на събраните доказателства и цялостна служебна проверка на атакуваната присъда, въззивният съд не е намерил основания за отмяна или изменение на съдебния акт.

Радев е признат за виновен в това, че на 05.10.2015 г. умишлено умъртвил Стаматова, нанасяйки й тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в остър травматичен субдурален кръвоизлив и мозъчна контузия. Подсъдимият е осъден на 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим. Той трябва да заплати по 70 000 лв. неимуществени вреди на децата на пострадала - И.Н.А. и  Х.Д.С.

Присъдата е изменена единствено в частта относно определянето на вида на пенитенциарното заведение, в което Димитър Радев да бъде настанен първоначално.

Разпоредбата на чл.57 от ЗИНЗС предвижда, че съдът определя единствено първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, а разпределението на осъдените в затворническите заведения се осъществява по ред, определен от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

 Решението подлежи на обжалване или протест през ВКС в 15- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението е публикувано на сайта на Апелативен съд – Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTQ3ODAmaGFzaD01N2M2MzI5Nzc1OTM4ODkxYzRkNzk1YzU4MzNkMjQyYg==

 

21.06.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

По–строго наказание за Ремзи Мустафа, убил с камък възрастен мъж от село Люляково

 

Наказание „лишаване от свобода“ в размер на 13 години и 4 месеца при първоначален „строг“ режим ще изтърпи Ремзи Мустафа, който през 2016 г. уби с камък в главата 75–годишния Хака Али Халил от село Люляково, Руенска община.

Апелативен съд – Бургас измени присъдата на окръжните магистрати, като увеличи наложеното наказание с година и половина и я отмени в частта, с която е постановено подсъдимият да изтърпи наказанието в затвор.

Ремзи Мустафа ще трябва да изтърпи и остатъка 1 година, 5 месеца и 6 дни от общото му наказание наложено по две други дела за престъпления от общ характер. Подсъдимият е осъден на заплати на съпругата на убития 110 000 лв. обезщетение и по 90 000 лв. на всяко от трите му деца. 

Двете съдебни инстанции признаха 46-годишния Ремзи Мустафа от гр. Дългопол, обл. Варна за виновен в това, че на 10.03.2016г., в местността „Миризливата чешма“, на седем километра от гр. Айтос, при условията на опасен рецидив и с особена жестокост (повече от четири удара в главата) умишлено умъртвил Хака Али Халил. Присъдата на ОС – Бургас е протестирана от прокуратурата и обжалвана от частните обвинители пред  Бургаския апелативен съд. Делото на първа инстанция е преминало по правилата на съкратеното съдебно следствие при направени от подсъдимия самопризнания и редуциране на наказанието с 1/3. Престъплението е извършено по време на домашен отпуск на Мустафа от Затвора – гр. Варна. Ремзи Мустафа има предходни осъждания за изнасилване, грабеж, кражба и измама.

Становището на въззивния състав е, че определеното от първоинстанционния съд наказание от 17 г.и 6 месеца „лишаване от свобода“ и редуцирано с една трета – на 11 години и 8 месеца „лишаване от свобода е несправедливо, защото е занижено. Съдът не е дооценил степента на обществена опасност на Ремзи Мустафа, не е взел предвид причините и подбудите за извършване на престъплението и е дал превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Личността на подсъдимия, правилно оценена като такава с висока степен на обществена опасност, изисква по – високо по размер наказание, се казва в решението на втората инстанция.

Пресцентърът на съда припомня, че според действащата от 07.02.2017 г. (ДВ бр.13 от 2017 г.) редакция на чл.57 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) в компетенциите на съда е да определи само първоначалния режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, но не и вида на пенитенциарното заведение. Съгласно чл.58, ал.1 от ЗИНЗС разпределението на осъдените лица в затворническите заведения се осъществява по ред, определен от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

“Това налага въззивният съд да измени обжалваната присъда и в частта й, с която е постановено наложеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи в затвор, като я отмени“, пише в решението на апелативните магистрати.

Постановеният съдебен акт подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните.

 

Решението е публикувано на сайта на Апелативен съд– Бургас на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTQ4ODgmaGFzaD03NjRjYmYwNDliNGJiMDk3NWZkMGQxNjQ4NWNjZTg1Nw==

 

20.06.2017 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Оставиха в сила решение на Апелативен съд – Бургас по дело за укрити данъци в особено големи размери

 

 

ВКС остави в сила решение на Апелативен съд –Бургас по делото срещу Диляна Бъчварова и Тихомир Тихолов от Сливен, признати за виновни за това, че са укрили данъчни задължения в особено големи размери.  В продължение на три години от 2007 г. до 2011 г. при условията на продължавано престъпление Бъчварова и Тихолов, в качеството на управител и помощник-управител на „Ротира груп“ ООД–Сливен, като извършител и помагач са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения - общо в размер на 164 806.12 лв. Двойката издавала само приходен касов ордер, а не фактури при направени от 15 свидетели парични вноски по сключени договори за строителство на апартаменти.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода в размер на 5 г. и 6 м., което да търпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание конфискация на част от имуществото. Съдът е привел в изпълнение по отношение на Тихолов определеното общо наказание от влезли в сила съдебни актове по две дела на РС – София, а именно най-тежкото от тях - лишаване от свобода за срок от 2 г. и 6 м, което да бъде изтърпяно отделно от настоящата присъда. На Диляна Бъчварова е наложено наказание лишаване от свобода в размер на 3 години, което е отложено за изпитателен срок от 5 години.

Недоволни от решението на Апелативен съд – Бургас подсъдимите са го обжалвали пред Върховния касационен съд. В съдебният акт на най-висшата инстанция се посочва, че укриването не на всички авансови плащания по договорите за строителство, а само на част от тях, но които са напълно достатъчни за покриване на критерия особено големи размери, се явява най-красноречивото доказателство относно наличието на пряк умисъл у подсъдимите. Върховните магистрати са намерили жалбите на подсъдимите и оплакванията в тях за процесуални нарушения и липса на доказателства са неоснователни, а решението на Апелативен съд– Бургас правилно и законосъобразно.

 

19.06.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас се произнесе по дело за имот в Морската градина на гр. Обзор

 

 

 

Състав на Апелативен съд – Бургас отхвърли предявените от община Несебър искове против „СМК Бургас“ ЕАД, гр.Бургас, Бонка П. и Станимир П. за прогласяване нищожност на сделките с имот, представляващ УПИ III – общ., с площ 615 кв.м. в кв.15 по плана на гр. Обзор, с предвиждане за „бар“.

Производството пред Апелативен съд – Бургас е образувано по жалба на Бонка П. и Станимир П., двамата от гр. София. против решение на ОС – Бургас. В съдебния акт на първата инстанция е посочено, че предмет на трите сделки е имот – публична общинска собственост, извън гражданския оборот и съдът е приел, че разпорежданията са нищожни поради невъзможен предмет, без значение на участващите в тях правни субекти. Жалбоподателите твърдят, че решението е постановено при съществени процесуални нарушения и пледират за постановяване на друго, с което да бъдат отхвърлени предявените искове за нищожност на сделките с довода, че към момента на първата разпоредителната сделка имотът е бил частна общинска собственост.

Съставът на Апелативен съд – Бургас е приел, че първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което е необосновано от доказателствата по делото и несъобразено с приложимия закон.

Първият договор за покупко- продажба е сключен между община Несебър като продавач и „Производствено-техническа база“ АД, Бургас като купувач на 14.04.2003г. Договор за продажба на същия имот е сключен  отново през 2003 г. между „Производствено-техническа база“ АД и „Меридиан-98“ АД, гр.София При третата сделка от 2005 г. „Меридиан-98“ АД продава парцела на Станимир П., като сделката е извършена по време на брака му с Бонка П.

В разглеждания случай община Несебър твърди, че имотът е актуван през 1999 г. и има статут на публична общинска собственост, поради това, че същият е част от парка на гр.Обзор, което сочи на предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение по смисъла на Закона за общинската собственост, в редакцията, действаща към 2003 г.

Настоящата инстанция е намерила горната теза за несъстоятелна. Както се посочва в материалите по делото, парцелът в кв.15 по плана на гр.Обзор, от 1993 г. и до настоящия момент, е предвиден за застрояване с търговско предназначение „за бар“, а не „за парк“. Към момента на продажбите не се установява реално на място да е бил част от парк, с надлежно изпълнено парково строителство. Урегулиран поземлен имот, отреден по ПУП-ПРЗ „за бар“, а не „за парк“, в който и фактически не е осъществено надлежно парково строителство, не съставлява имот, предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Становището на въззивния състав е, че такъв имот няма характера на публична общинска собственост. Фактът, че по-късно във времето теренът е благоустроен, върху него има тревна площ, детска площадка и алея, без съответна промяна на предназначението по плана, не може да обоснове извода, че парцелът е бил със статут на публична общинска собственост и то към момента, когато са извършени сделките.

Съдът е посочил, че към периода, за който общината претендира имотът съставлява частна общинска собственост, поради което и съгласно закона няма пречки да бъде обект на разпоредителни сделки. Втората инстанция е приела, че атакуваните покупко-продажби са действителни, а исковете за нищожност са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок.

 

Решението е публикувано на сайта на Апелативен съд– Бургас на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTQ4MzUmaGFzaD00NGQ0N2FiZTljN2M0NDJlM2MwOWY1MjM4M2QzMTY4MA==

 

14.06.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Бургаският апелативен съд потвърди арест на мъж, привлечен като обвиняем за убийство

 

 

Тричленен въззивен състав на Бургаския апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Бургас от 25 май  т.г, с което е оставена без уважение жалбата Недялко Танев срещу продължило четири месеца задържане под стража. 39-годишният мъж от гр. София е привлечен по обвинение за това, че на 29.01.2017г., около 04.00ч., в с. Зидарово, общ. Созопол, обл.Бургас, умишлено умъртвил Стоян Кръстев от същото село. Престъплението е по чл.116, ал.1, т.9 вр. чл.115 НК, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Съдът приема, че събраните в досъдебното производство доказателства – писмени, гласни и веществени са достатъчни за обоснован извод, че обвиняемият Танев е извършил престъпление, за което е привлечен с ново постановление през март- за извършване на убийство при наличие на предумисъл. Според въззивния състав не е отпаднала и опасността от укриване и извършване на друго престъпление. Деянието е с  изключително висока степен на обществена опасност, обвиняемият предварително е осъществил подготовка чрез осигуряване на хладно оръжие и е изпълнил предварително взето решение за извършване на убийство. Около 4 часа през нощта в пияно състояние, носейки в себе си нож е влязъл в дома на Кръстев и е нанесъл ударите пред очите на жена му и малолетната му дъщеря. Наличието на постоянен адрес, чисто съдебно минало /реабилитиран/ и трудова ангажираност не изключват реалната опасност от укриване, защото тези обстоятелства не са възпрели Танев да извърши убийството.

Доводите на защитата за прекомерно задържане и липса на процесуално-следствени действия с обвиняемия съдът намира за неоснователни. Задържането на Танев съпоставено с предмета на делото , обема на извършеното разследване и събраните доказателства не водят до извод за надвишаване на разумните срокове.

Въззивният състав сподели становището на първата инстанция, че основанията за продължаването на най-тежката мярка за процесуална принуда не са отпаднали. Съдът намери, че задържането под стража на Недялко Танев, привлечен като обвиняем за убийството на 45 годишния Стоян Кръстев е законосъобразно.

         Постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване.

 

01.06.2017 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Апелативен съд – Бургас беше гост на Националната конференция на Камарата на ЧСИ

 

 

Административният ръководител –председател на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова взе участие в Националната конференция на Камарата на частните съдебни изпълнители, която се проведе на 27 май в Слънчев бряг. Съдия Вълкова приветства участниците в конференцията, участва в дебатите и пое конкретни ангажименти за предприемане на стъпки в посока подобряване взаимодействието между съдилищата и ЧСИ.

„По време на конференцията бях много приятно изненадана от статистиката, която беше изнесена, че 1.1 млн. лв. са събрали ЧСИ в полза на съдебната власт. Това на фона на всички събрани суми от ЧСИ не е много, но по отношение на вземанията на съдебната власт това е огромна сума, след като обичайно им изпращаме изпълнителни листи от порядъка от 100 до 300 лв. за разноски. Така че събиране на сума над 1 млн. сочи на висока ефективност“, коментира след конференцията съдия Деница Вълкова. Тя подчерта сериозния превантивен ефект от дейността на ЧСИ, защото, рязко и драстично са намалели  както вземанията, които са погасени по давност, така и броят на длъжниците.

„Длъжниците започнаха да си плащат в срока за доброволното изпълнение, преди да ги потърси ЧСИ, защото създадохме с колегите от работната група и председателите на окръжните съдилища, организация всеки съдия още в съдебната зала да уведомява длъжникът по коя сметка трябва да внесе парите, колко да внесе, в какъв срок и ако не го направи какви са последиците. Тоест съдиите предупреждават, че отнасят вземанията си към ЧСИ и превантивния ефект е много сериозен, ефективността от това е налице.“ –допълни председателят на Апелативен съд Бургас.

 

 

 

                                                                                                                

 

 

28.05.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас разгледа дело за убийство на руска гражданка

 

 

Въззивен състав на БАС разгледа наказателно дело за убийство на руската гражданка Наталия Стаматова. Подсъдим за престъплението е 57-годишният Димитър Радев, който след битов скандал, предизвикан от обилно количество изпит алкохол, я пребива до смърт в собствения й апартамент в к-с „Лазур“.

Мъжът обжалва наложено наказание “лишаване от свобода“ в размер на 15 години при първоначален „строг“ режим. Радев е признат за виновен в това, че на 05.10.2015 г. умишлено умъртвил Стаматова, нанасяйки й тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в остър травматичен субдурален кръвоизлив и мозъчна контузия. Подсъдимият е осъден да заплати на децата на пострадала - И.Н.А. и на Х.Д.С неимуществени вреди в размер на по 70 000 лева. Недоволни от присъдата са и частните обвинители, които също обжалват решението на ОС–Бургас.

В съдебното заседание държавният обвинител пледира за потвърждаване на присъдата като правилна и законосъобразна и отхвърляне на жалбите на подсъдимия и гражданските ищци. Той разви тезата за безспорно и категорично доказано авторство и отхвърли опита да се лансира версията за друг извършител, който е бил в апартамента на убитата жена по време на пиянския скандал, довел до фаталния изход. Прокурорът от Апелативна прокуратура  посочи, че към момента на престъплението е установена концентрация на алкохол в кръвта на пострадалата / 3,92 промила /, а  на подсъдимия / 3,07 промила/.

         Адвокатът на гражданските ищци пледира за увеличаване на наказанието до 20 години, като подчерта, че престъплението и извършено с особена жестокост и след като мъжът е нанесъл многобройните удари е заключил вратата на жилището на жертвата, като я лишил от възможност да потърси и получи помощ. Защитникът изтъкна и другите аргументи в тази посока - многобройните осъждания на подсъдимия, дори и за неплащане на издръжка на малолетното си дете, показанията на свидетели, че 56-годишната Наталия Стаматова била подлагана на системен физически тормоз от страна на Радев заради ревността му, причаквал дори съседи по градинки, за да се саморазправя и самите те се страхували от него.

Адвокатът на Радев пледира за отмяна на присъдата и за признаването на клиента му за невиновен, като оспори свидетелските показания на полицаи и се опря на съдебно–медицинската експертиза, в която липсвали данни за наранявания по ръцете на Радев с оглед нанесените с юмруци удари върху жената. Освен това на местопрестъплението имало три чаши, което не изключвало вероятността за трети човек в апартамента, но по тази версия не било работено.

Димитър Радев поиска да бъде оправдан и заяви, че не е убиец. Отрече да е бил на местопрестъплението и да е удрял жената, с която е живеел на семейни начала.

Съдът счете делото за изяснено и го обяви за решаване.

 

 

22.05.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Обвинен за отвличане бургазлия остава в ареста

 

 

Въззивен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Атанас Атанасов от гр. Бургас. На Атанасов е повдигнато обвинение за това, че на 07.05.2017 г. в землището на с. Бяла, общ. Сливен, при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с лице с неустановена самоличност, отвлякъл Й.Й. от същото село - престъпление по чл.142, ал.3, т.1, предл.2, вр. ал.2, т.2, вр. с ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „б“ от НК.

37-годишният мъж обжалва пред БАС наложената от ОС – Сливен мярка за процесуална принуда. В съдебното заседание Атанасов и неговият защитник пледираха за отмяна на определението на ОС – Сливен и настояха за по-лека мярка- подписка или парична гаранция.

Адвокатът акцентира на близкото познанство и добрите отношения между обвиняемия и отвлечения Й.Й. както и на липсата на мотив за отвличане и посочи, че пострадалият доброволно е бил превозен от с. Бяла, обл.Сливен  до с. Факия, обл. Бургас от обвиняемия. Защитникът заяви, че няма опасност клиентът му да се укрие т.к. е семейно и трудово ангажиран, има постоянен адрес и е с примерно процесуално поведение.

Прокурорът от Апелативна прокуратура изрази становище, че жалбата е неоснователна и са налице всички предпоставки за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда. От събраните по делото доказателства може да се изведе обоснован извод, че Атанасов е извършил престъплението. Налице е и опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, предвид криминалното му минало, поясни държавният обвинител.

Съдът намери изводите на първата инстанция за правилни и законосъобразни и отхвърли частната жалба като неоснователна. От наличните доказателства до момента може са се изведе предположението, че Атанасов е автор на деянието, което се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години или доживотен затвор и конфискация на имущество. В определението си съдебният състав е отчел високата степен на обществена опасност на престъплението предвид  механизма на извършване, използването на МПС за отвличането, употребата на физическо насилие, продължителността на отвличането, както и високата степен на опасност  на самия съизвършител Атанасов, който е с множество предходни осъждания.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

19.05.2017г.

 

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

По-лека мярка за неотклонение на задържан за убийство мъж от гр. Чирпан

 

Бургаският апелативен съд измени мярката за неотклонение  на Борислав Йорданов от гр. Чирпан от „домашен арест“ в „подписка“

Борислав Йорданов, обвинен за това, че на 10.07.2016г., около 23 ч. в гр. Бургас, в апартамент на ул. „Сан Стефано“, умишлено умъртвил Пламен Панайотов, нанасяйки му удари с юмруци и чиния в областта на главата.

Днес мъжът обжалва пред въззивната инстанция отказа на ОС – Бургас да измени мярката му в по-лека. В съдебното заседание представителят на Апелативна прокуратура пледира за потвърждаване на определението на ОС – Бургас.  Според държавният обвинител към момента не е разколебано обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, има достатъчно данни в досъдебното производство, че той е нанесъл удара с чиния по главата на Панайотов. По думите на прокурора жалбата е неоснователна и при промяна на мярката за процесуална принуда има опасност Йорданов да се опита да се укрие от правосъдието.

Адвокатът на обвиняемия поиска да бъде уважена жалбата като добави, че въпреки тежкото си финансово положение защитникът му може да си позволи една сума до 600 лв. за парична гаранция.

След кратко тайно съвещание съдебният състав се произнесе с определение, с което уважава искането за промяна на мярката за неотклонение от „домашен арест“ в „подписка“. Съдът се мотивира с изтеклия 8–месечен срок от задържането на Йорданов.

„Продължителността на ареста на обвиняемия се явява извън сроковете в НПК, поради което съдът е длъжен да го освободи.. Доколкото не е изтекъл максималният срок от една година и шест месеца, след който законодателят поставя забрана за продължаване на каквато и да е мярка за процесуална принуда, следва да бъде взета мярка „подписка“- пише в определението на въззивния състав.

Мярката „подписка“ ще бъде контролирана от органите на реда и прокуратурата. Тя ще се изпълнява в гр. Чирпан, където живее обвиняемият Борислав Йорданов, като при всяко напускане на града той е длъжен да уведомява прокуратурата.

Определението е окончателно.

 

18.05.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Председателят на Апелативен съд – Бургас защити регионалното представителство в новия Висш съдебен съвет

 

 

Категорична позиция „за“ регионално представителство в новия Висш съдебен съвет изрази председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова по време на заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. В дневния ред беше включено изслушване на административните ръководители на апелативните съдилища от София, Пловдив, Варна и Бургас относно информация за проведени събрания в органите на съдебната власт, свързани с предстоящите избори за членове на ВСС от квотата на съдиите. Административните ръководители отговориха на въпроси свързани с организирането и провеждането на срещи между председателите на апелативни съдилища, както и между тях и председателите на окръжните и районни съдилища в апелативните райони за обсъждане на регионални кандидатури.

“Апелативен район Бургас е единствен, който в три състава на ВСС няма представител и няма да изброявам случаите, в които сме били ощетени от това“, подчерта съдия Вълкова и припомни дебатите около съдебната карта през 2015 г. Пред членовете на ВСС тя обясни, че подкрепя тезата на колегите си председатели на Апелативни съдилища, че регионално представителство в кадровия орган не е забранено от закона и трябва да се случи, поради спецификите в отделните съдебни райони по постъпления на дела, структура на престъпленията, кадрови проблеми в съдилищата.

Председателят на Апелативен съд – Бургас посочи, че няма как да бъде оказван натиск върху редовите съдии и се позова на последните промени в Закона за съдебната власт от август 2016 г. свързани със съдийското самоуправление. “След като Общото събрание на съдиите има повече правомощия от председателя – определя натовареността, общите политики по организация на работа, по образуване на делата, дори предлага председатели, как точно един административен ръководител може да упражни натиск спрямо съдии?“ - попита риторично Вълкова. По думите й, магистратите си знаят правата и твърдение за натиск не намира опора нито във фактите, нито в закона. И добави, че в това състезание на идеи всеки може да гласува за кандидат, било то и извън съответния апелативен район.

„Твърдя, че взаимодействам с колегите си, но с уговорката, че по никакъв начин не съм упражнявала натиск кой и как да бъде номиниран за член на ВСС. Изразила съм позиция на единна кандидатура, а това, че съм се срещала с колегите председатели на апелативни съдилища и пред тях съм споделила тази позиция не виждам защо трябва да бъда заклеймявана“, каза по време на изслушването председателят на Апелативен съд Бургас.

 

12.05.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд обяви за решаване дело за спорен парцел в Морската градина на гр. Обзор

 

 

Бургаският апелативен съд даде ход на делото за спорния парцел в Морската градина на гр. Обзор, община Несебър. То е образувано по жалбата на Станимир П.  и Бонка П. срещу решение на Окръжен съд –Бургас, с което се прогласява за нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот УПИ ІІІ в кв.15 по плана на гр.Обзор, с площ от 615 кв.м., с предвиждане по плана за бар.

Договорът е сключен на 14.04.2003 г. между Община Несебър, чрез кмета Николай Трифонов, и „Производствено - техническа база" АД, гр. Бургас. С решението се прогласява и нищожността на следващите две сделки за покупко-продажба на същия имот -между „Производствено-техническа база“ АД и „Меридиан-98“ АД и между „Меридиан-98“ АД и Станимир П., с който „Меридиан-98“ АД е продал УПИ ІІІ за бар в кв.15 по плана на гр.Обзор, с площ от 615 кв.м.

 В решението на първата инстанция е посочено, че предмет на трите сделки е имот – публична общинска собственост, извън гражданския оборот и съдът е приел, че разпорежданията са нищожни поради невъзможен предмет, без значение на участващите в тях правни субекти – община или частноправни субекти, за последните от които законът въвежда изрична забрана да придобиват имоти – публична общинска собственост.

 В днешното съдебно заседание въззивният състав приключи събирането на доказателствата и даде думата на страните по съществото на спора. Процесуалният представител на жалбоподателите пледира за отмяна на решението на първоинстанционния съд като незаконосъобразно и за постановяване на друго решение, с което да бъдат отхвърлени предявените искове за нищожност на сделките. По думите му към момента на първата разпоредителната сделка имотът е бил частна общинска собственост.

Адвокатът на Община Несебър настоя за потвърждаване решението на ОС – Бургас, като се аргументира с множеството събрани доказателства, които сочат, че имотът е публична общинска собственост, част от Морската градина на гр. Обзор. Парцелът винаги е бил паркова среда с детска площадка и алеи за отдих, посочи процесуалният представител на община Несебър.

Апелативен съд Бургас намери делото за изяснено и го обяви за решаване.

 

 

10.05.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Американски върховен съдия от Колорадо се срещна в Бургас с магистрати от апелативния район

 

 

 

Съдии и прокурори от района на Апелативен съд – Бургас заедно с адвокати от Адвокатската  колегия в града се срещнаха с Ричард Гейбриъл, съдия от Върховния съд на щата Колорадо/САЩ/. Домакин на срещата беше Апелативен съд – Бургас.

Съдия Гейбриъл изнесе лекция пред бургаските магистрати на тема „Как се управлява един съд?“ и говори за съдийското самоуправление в Америка. В последвалата дискусия бяха засегнати и въпроси за атестирането на съдиите, професионалното развитие на магистратите, отношенията между адвокатурата и съдийството и електронното правосъдие. Съдия Гейбриъл изрази надежда срещите с българските магистрати да положат основите на едно бъдещо успешно сътрудничество.

 От 2008 г. до 2015 г. Ричард Гейбриъл е бил съдия в Апелативния съд на Колорадо. От 2015 г. е назначен във Върховния съд на американския щат. Гейбриъл е с богат опит в областта на търговското право и интелектуалната собственост. Заема ръководни длъжности в различни организации на юристи, чиято цел е да подпомагат професионалната юридическа общност чрез различни обучителни програми, менторство и др.

        

                                                                          

                                                                                                                         

 

 

21.04.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Търговското отделение на Апелативен съд – Бургас отличник по правораздаване в срок

 

Съдия Вълкова: Нужни са спешни промени в НПК и правомощията на съдебната охрана

 

Съдиите от търговското отделение на Апелативен съдБургас са постигнали най– добри резултати в работата през 2016 г. 100 % от въззивните търговски дела са приключили в тримесечен срок и това при увеличено постъпление на делата, каза пред журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова. Днес институцията проведе събрание за обсъждане Годишния доклад за дейността на съдилищата от Апелативния район в присъствието на магистрати от ВСС, ВКС и Инспектората към ВСС.

Малко преди събранието съдия Вълкова представи пред медиите резултатите за 2016 г. Административният ръководител на Апелативен съд – Бургас акцентира върху постигнатия напредък и по отношение на корупционните дела. За 2016 г. те са два пъти повече спрямо 2015 г. и два пъти повече са осъдените за подкуп, като няма нито един оправдан.

Значителното увеличение на постъплението има и при гражданските дела. Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански дела е три месеца, а на частните граждански един месец, който резултат е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на Европейския съд за правата на човека.

За втора поредна година председателят на съда съпоставя в Доклада резултатите на апелативния район с данните от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието. От изнесеното на таблото се вижда, че към момента България вече заема 7 място /10 –то през 2015 г./ от 28 държави по показателя „Време, необходимо за решаване на граждански, търговски, административни и други дела“. Относно времето, необходимо за решаване на дела на първа инстанция в дни, в България правосъдието е отчетено като по-бързо от това в страни като Франция, Португалия, Кипър, Естония и Малта например, където такива дела отнемат между 600 и малко над 1 000 дни, докато в България това отнема около 200 дни.

Свършените наказателни дела със съдебен акт по същество са 282 броя и бележат ръст с 16.5 % спрямо миналата година. 89.1 % от съдебните актове по наказателни дела са изготвени в месечния инструктивен срок, което сочи подобрение спрямо предходната 2015г., когато този показател е бил 88,4 %. Най-много решения са постановени по дела за транспортни престъпления. Съдия Вълкова не скри известното отстъпление в работата на Наказателното отделение на съда, но изрази надежда, че през 2017 г резултатите ще бъдат по-добри, предвид взетите организационни мерки и очакванията от работата на новия ръководител на отделението.

През 2016 г. в Апелативен съд Бургас са разгледани 1315 дела, което прави 7.51 дела средна натовареност по щат на съдия, като за 2015 г. тези показатели са по-ниски  - 1159 или 6.9 на съдия.

Пред журналисти председателят на Апелативния съд определи делото “Гранити“, което не може да приключи с окончателен съдебен акт вече 9 години, като нагледен пример за нужната спешна промяна в НПК. В момента процесът за убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов се гледа отново от Окръжния съд. „Изключително важно е да се увеличат правомощията на служители на Съдебна охрана и, по мое мнение, те да станат съдебна полиция, както е в Румъния и Полша. Ако служителите на съдебната охрана имаха повече и по–различни правомощия нямаше да се отлага многократно едно дело в продължение на няколко месеца. Нито едно отлагане не е по субективни причини или по вина на съдиите. НПК предвижда тези възможности и съдията е длъжен да приложи закона“, посочи съдия Вълкова. По думите й тези промени са необходими, за да не се дава възможност за злоупотреба с процесуални права на адвокати и подсъдими и да не бъде обвиняван съдът, че пострадалите и жертвите на престъпление не могат да дочакат правосъдие.

В заключение административният ръководител на БАС поздрави колегите си от районните съдилища в Апелативния район, които през 2015 г. са разгледали близо 5000 дела повече спрямо предходните години. Над 90% от делата са приключили в срок, като най-натоварени са били РСЦарево, РСНесебър и РС – Бургас.

 

 

 

07.04.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Ден на отворените врати

        

 

Ученици от 10 клас на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Г.С.Раковски“ участваха в инициативата „Ден на отворените врати“ организирана от Апелативен съд – Бургас и Административен съд – Бургас. Институциите за втора поредна година реализират съвместно мероприятието за повишаване правната култура на младите хора.

В началото на посещението си десетокласниците получиха указания за спазване на всички изисквания за достъп до сградата и правилата за вътрешния ред от служители на Областна дирекция „ОхранаБургас”. Беше им разяснено, че граждани се допускат в Съдебната палата след установяване на тяхната самоличност и проверка с технически средства.

 В зала № 2 на Апелативен съд – Бургас учениците нагледно проследиха как се разпределят делата в институцията. Случайното разпределение на делата е антикорупционна гаранция, която е предпоставка за безпристрастността на съда. Пред младата аудитория зам.-председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Пламен Синков в реално време разпредели две от постъпилите въззивни наказателни дела. Той обясни, че това се случва съобразно поредността на постъпването, по електронен път, използвайки софтуер за случайно разпределение на делата, предоставен от Висшия съдебен съвет.

Десетокласниците от ПГРЕ „Г.С.Раковски“ посетиха и Административен съд – Бургас, където присъстваха на заседания по две касационни дела. През втория учебен срок магистрати от Административен съд – Бургас изнасяха открити уроци в учебното заведение и днес гостите успяха да видят своите лектори в работна обстановка на съдийската банка. Председателят на съдебния състав поясни за присъстващите в залата ученици мястото и ролята на всеки участник в едно административно производство.

По традиция инициативата „Ден на отворените врати“ се провежда по повод 16 – април Денят на Българската конституция и професионален празник на юриста. Денят на отворени врати цели подобряване прозрачността в дейността на съдилищата, повишаване информираността на младите хора за работата на съда и изграждане на доверие в съдебната система.

 

 

 

06.04.2017г.

 

 

 

 

Брифинг по повод отчета за дейността на

Апелативен съд – Бургас за 2016 г.

 

 

 

 

Събрание за обсъждане Годишния доклад за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районни съдилища от съдебния район за 2016 г. ще се проведе на 7 април. В тази връзка от 10 ч. в петък  в зала № 2 на Апелативен съд – Бургас административният ръководител – съдия Деница Вълкова ще представи пред медиите резултатите за изминалата година.

 

04.04.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Темида отваря врати на 6 април

 

 

За втора година Апелативен съд – Бургас и Административен съд –Бургас участват заедно в инициативата „Ден на отворените врати“. Двете институции ще посрещнат ученици от ПГРЕ „Г.С.Раковски“ и ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ на 6 април в сградата на Съдебна палата Бургас на „ул. Александровска“ 101 от 10 ч. Десетокласници от двете гимназии ще имат възможност да се докоснат до ежедневната работа на органите на съдебната власт.

По програма младите хора ще научат повече за правата и задълженията на всеки гражданин  при влизане в съдебна институция и по време на съдебен процес. В конферентната зала на Апелативен съд – Бургас ще бъде демонстриран начина на случайно разпределение на делата. Разделени на групи учениците ще присъстват и в съдебно заседание в Административен съд – Бургас.

По традиция инициативата се провежда по повод 16 – април Денят на Българската конституция и професионален празник на юриста. Денят на отворени врати цели подобряване прозрачността в дейността на съдилищата, повишаване информираността на младите хора за работата на съда и изграждане на доверие в съдебната система.

 

 

03.04.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Условно наказание за бивш директор на болница

 

 

Бившият директор на МБАЛ“ Св.Пантелеймон “АД- гр.Ямбол Любомир М.е сключил две неизгодни сделки и умишлено е ощетил здравното заведение с 46 800 лв. с ДСС. Състав на апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на ОС- Ямбол, с която М. е осъден условно на една година и четири месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

Любомир М. е признат за виновен в това, че през 2014 г. в качеството си на длъжностно лице - Изпълнителен директор на  болницата, действайки в условията на продължавано престъпление съзнателно е подписал  два договора за предоставяне на консултантски услуги с „Л” ЕООД. Единият е за попълване и окомплектоване на документи, съгласно изисквания за кандидатстване по покана на МРРБ по проект за „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Приоритетна ос 1 “Устойчиво развитие“. Според втория договор болницата е платила на същото дружество и за извършване на консултантски услуги, свързани с изготвянето на анализ на разходи и ползи от участието в проекта за обновяване на лечебното заведение. Директорът е разпоредил лично авансовото плащане на двете възнаграждения по тях в общ размер на сумата 46 800 лева, като по този начин е причинил на представляваното лечебно заведение имотна вреда.

Двете съдебни инстанции са единодушни, че сделките са неизгодни, тъй като не е имало никаква необходимост от тяхното сключване. По делото по несъмнен начин е установено, че болницата изобщо не е получавала покана за участие в такава програма. Министерството на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по схемата за безвъзмездна финансова помощ, не е депозирало в Управителния орган на ОПРР проектно предложение с обект на интервенция МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД - гр. Ямбол, тъй като тази болница не е била предвидена за финансиране съгласно Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Р. България за периода 2010 – 2017г. и дори не е била включена в групата на болниците, които са могли да получат финансиране по ОПРР при наличие на свободен финансов ресурс. Въззивният състав приема извода на първоинстанционния съд, че е налице пряк умисъл в действията на изпълнителния директор на болницата. Той е бил наясно с това, че тя не е била предвидена за финансиране, че е липсвала каквато и да е възможност лечебното заведение, което не е бенефициент по ОПРР, да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ, а това означава, че подсъдимият е разбирал, че сключването на процесните договори за консултантски услуги е било безполезно.

Любомир М. е осъден да заплати на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД гр. Ямбол сума в размер на 46 800.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван на сайта на БАС на адрес:        

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTMyMDMmaGFzaD05NjE3NzQ2YWRkMDdlOTQzYjcwZjBmZjg4ZTUwYzg5OA==

 

 

29.03.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съдът потвърди ефективно наказание от 12 години на рецидивист за блудство с две деца

 

 

Състав на Апелативен съд– Бургас потвърди наказание от 12 години лишаване от свобода за Петър Петров, на 29 г., от гр. Шивачево, общ. Твърдица. Той е признат за виновен в това, че през май 2015 г. и през август 2015 г. в жилищен имот в с.Сборище, общ. Твърдица  и в землището на с. Сборище, общ. Твърдица при условията на опасен рецидив, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две малолетни лица, спрямо ненавършилата 14-годишна възраст С. П. от с. Сборище, общ. Твърдица и спрямо ненавършилата 14-годишна възраст Д Р. от с. Сборище, общ. Твърдица.

Наказанието следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Петър Петров е осъден да заплати и по 50 000 лв. на законните представители на пострадалите момичета за причинените неимуществени вреди.

Делото пред първоинстанционния съд е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. По закон при този ред определеното наказание се редуцира с 1/3. Подсъдимият Петър Петров е многократно осъждан за извършени престъпления против собствеността, като е изтърпявал и ефективно наказание лишаване от свобода в затвор.

В решението си въззивният състав посочва, че не намира основания за намаляване на наказанието, че по вид и размер то е правилно определено от първата инстанция, при отчитане на всички налични отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства и точно спазване на правилата по Наказателния кодекс.

„С така определеното наказание в най-пълна степен ще се съдейства за поправяне и превъзпитание на подсъдимия, както и за постигане целите на генералната превенция“, пише още в постановения съдебен акт.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаване на страните.

 

Съдебният акт е публикуван на сайта на Апелативен съд– Бургас на адрес:

 http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTMxNjQmaGFzaD05ZTM5ZDYwOTk1YmUwYTNjMWIzZmFkMWIyZWU2MTE1Mg==

 

 

 

28.03.2017г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Апелативен съд – Бургас не уважи молбата за по-лека мярка на мъж, задържан с наркотици

 

Пламен Желев ще остане в ареста, след като състав на Апелативен съд – Бургас потвърди определение на ОС- Бургас, с което му е отказано изменение на мярката за неотклонение. Желев е задържан под стража от януари 2017 г. Той е обвинен за това, че на 25.01.2017г. в апартамент в ж.к. „Меден Рудник“, без надлежно разрешително държал прекурсори за производство на наркотични вещества – метамфетамин с цел разпространение – престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2 от НК. Това е тежко умишлено престъпление по смисъла на закона и за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от  3 до 12 години и „глоба“ от 20 000 лв. до 100 000 лв.

         В съдебно заседание адвокатът на Желев изтъкна, че събраните до момента доказателства не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за авторство и посочи нови обстоятелства по делото, които все още не са предоставени на защитата. Представителят на Апелативна прокуратура пледира за потвърждаване на определението на ОС- Бургас като правилно и законосъобразно. Задържаният помоли съда за по-лека мярка за процесуална принуда.

В определението си въззивният състав посочва, че в разследването са обединени три досъдебни производство водени срещу обвиняемия Желев, в които има достатъчно доказателства и експертизи, които са в подкрепа на тезата, че е автор на престъплението.Опасността от укриване и извършване на друго престъпление съдът намира за реална предвид богатото съдебно минало и настояще на Пламен Желев и непрекъсната му криминална активност. Втората инстанция счита, че няма обстоятелства, които да правят задържането незаконно, то е в разумни срокове и е съобразено с НПК и ЕКЧП, поради което не се налага изменение на мярката за неотклонение.

Определението е окончателно.

 

27.03.2017г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Ефективна присъда за шофьор, убил двама граничари при катастрофа

 

 

Три години лишаване от свобода за шофьора Емил Ангелов, който на 14 май 2015 г. предизвика катастрофа на магистрала "Тракия" в района на Нова Загора, при която загинаха двама гранични полицаи, а трети получи средна телесна повреда. Това реши състав на Апелативен съд – Бургас като измени присъдата на сливенските магистрати и отмени частта, с която е отложено изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“. В останала част присъдата е потвърдена от въззивната инстанция. Ангелов е лишен да управлява моторно превозно средство за 4 години.

Делото пред Апелативния съд е образувано по протест на прокуратурата и жалба на частните обвинители срещу решението на ОС-Сливен за налагане условно наказание от 3 години с 5-годишен изпитателен срок на подсъдимия Ангелов.

Той е признат за виновен в това,че на 14.05.2015 г. по АМ „Тракия", км.236 в землището на гр. Нова Загора, при управление на лек автомобил "Мерцедес Вито", регистриран на Регионална дирекция „Гранична полиция"- Кюстендил с посока на движение гр. София, нарушил правилата за движение по пътищата регламентирани в ЗДвП, вследствие на което при движение с технически несъобразена скорост предизвикал пътно-транспортно произшествие с непосредствено движещото се пред него МПС - товарен автомобил „Камаз" и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – В. Д. и Й. А., както и средна телесна повреда на В. А. и тримата от гр. Кюстендил. Пострадалите гранични полицаи, са били служители на регионален граничен сектор Кюстендил и се връщали към дома, след 15-дневна командировка за охрана на южната ни граница с Турция. В колата пътували общо 7 души.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд на Р България в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Постановения съдебен акт е публикуван на сайта на Апелативен съд –Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTI5NzkmaGFzaD0xNzU0MzA2OGRjOTAzYjY2ZTNmOTU2NjcyMmI3YTFlNA==

 

 

 

21.03.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдиха присъдата на медицински управител, присвоил пари на ЕС

 

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд потвърди присъда от две години лишаване от свобода на Желязко Желязков, присвоил средства по проект за лекарски стаж в Европейския съюз. Съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години.

Желязков е признат за виновен в това, че в периода от 20.10.2003 год. до 24.02.2004 год. в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - управител на сдружение Асоциация „Грижа за здравето”, присвоил чужди пари - сумата от 9 870,01 евро, равняващи се на 19 304,04 лева, собственост на ЕС, представляващи част от първоначално финансиране от 60 % по Проект „Лекарски стаж в Европейския съюз”. Средствата са били връчени в качеството му на управител и поверени да ги управлява съгласно Договор за отпускане на финансова помощ, сключен между Център за развитие на човешки ресурси /ЦРЧР/, Национална агенция-България на програмата на ЕС за професионално обучение „Леонардо да Винчи” и сдружение Асоциация „Грижа за здравето”.

През февруари 2003г. от Асоциация „Грижа за здравето“ подали документи в ЦРЧР за кандидатстване по проект „Лекарски стаж в Европейския съюз”, целта на който била практическо обучение чрез стаж на български студенти, които завършват медицина. Общата сума на проекта била 72 050 евро и през юни същата година договорът бил сключен. Задължителни по условията на проекта били курсове по езикова и културна подготовка на участниците в стажа, които обаче не били проведени. От доказателствата по делото е станало ясно, че са издавани фактури за дейността без да е осъществена такава. Безспорно е било установено , че част от европейски средства по проекта - в размер на 9 870,01 евро или 19 304,04 лева не са изразходвани в съответствие с договора. Вместо това подсъдимият се отнесъл с е тях като със свои пари – изтеглил ги от разплащателната сметка, не ги заплатил за предвидените по договора цели, но въпреки това отчел, като двете инстанции са посочили, че Желязков е ги е присвоил с цел лично облагодетелстване.

Желязко Желязков е осъден да заплати на гражданския ищец Център за развитие на човешките ресурси сумата от 19 304.04 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на Р България в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

          

Постановеният съдебен акт е публикуван на сайта на Апелативен съд – Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTI3MzgmaGFzaD0xMGEyYzhiMTJkY2MxOWFiM2Y5ZGQxNGIyZWVhMmJiYw==

 

14.03.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Окончателна присъда:12 години затвор за пожара в Созопол, довел да смъртта на трима души

 

               

 

ВКС остави с сила решение  105/19.08.2016  год. на Бургаския апелативен съд по ВНОХД №68/2016 г. с което е потвърдена присъдата от 12 години затвор за Павел Господинов –Харакирито.

Пет години след трагедията в Созопол, при която загинаха трима души процесът срещу Господинов приключи окончателно. Той е признат е за виновен от три съдебни инстанции в осъществяване на престъпно деяние по чл. 330 ал.3 вр. с ал.2 т.1 и т.3 вр. с ал.1 от НК  в това,  че на 15.11.2012г.,  в гр. Созопол на ул."Тюлен“ е запалил сграда със значителна стойност – триетажна къща, собственост на „Д" АД- София на стойност 1 715 000 лева, като запаленото имущество има историческа стойност, пожарът е представлявал опасност за живота на други лица и са последвали значителни вреди на обща стойност 235 027 лева, като е последвала и смъртта на три лица- Д. Т. М. на 51 год.,З. С. М. на 81 год. и Т. В. М. на 77 год. , като дееца не е искал и не е допускал това.

Определеното наказание е 12 години лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Господинов е осъден да заплати на частните обвинители и граждански ищци Т. М. В. и Й. М. В., обезщетение за нанесените им неимуществени вреди от смъртта на майка им Д. Т. М. в размер от по 100 000 лева като гражданските искове са уважени ведно със законната лихва, считано от 15.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумите.

Пресцентърът на съда припомня, че апелативният състав измени частично съдебния акт като с решението си приспада времето, в което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 19.11.2012 г.до 21.02.2013 г. както и в периода от 17.06.2015 г. до влизане в сила на присъдата както и времето, в което е с мярка за неотклонение „домашен арест", считано от 21.02.2013 г. до 16.06.2015 г.

 

 

10.03.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Осъдиха фермер, декларирал неверни данни, за да получи евросубсидии

 

 

Наказание от 10 месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от три години, получи Венцислав Илиев от гр. Болярово, общ. Елхово, предоставил неверни сведения за обработвани земеделски парцели, с цел получаване на евросубсидии. С решението си Апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на ОС – Ямбол.

В качеството си на едноличен търговец през 2013 г. Илиев е представил пред Общинска служба „Земеделие” - гр.Елхово и ОД на ДФ „Земеделие” – гр.Ямбол неверни данни за неизползвани 58,05 ха земеделски парцели /общо 21 парцела/, за да получи средства, предоставени на българската държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието и от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на общо 19 476,52 лв.

През март 2013 г. Илиев е подал заявление за подпомагане на земеделските производители със средства от ЕС, както и таблица за идентификация на използваните парцели, в която е вписал 146 парцела, в землищата на различни селища в общ. Болярово. При направена през септември същата година от експерт от Разплащателна агенция проверка на всичко парцели е установено, че в качеството на едноличен търговец противно на заявеното през стопанската 2012/2013г. Илиев не е използвал по предназначение 21 парцела с обща площ 58,05 ха. Тези площи по документи били заявени за засяване и отглеждане на зърнено житни култури, за засяване и отглеждане на медицински и ароматни /технически/ култури/; за подпомагане като постоянно затревени площи /мери и пасища/; за подпомагане като площи с угар. Проверката е установила частична обработка при 18 от парцелите, а в останалите три, заявени като земя по угар, не е била извършена дълбока оран.

         В решението си въззивният състав подчертава, че правилно първостепенният съд е приел, че деянието /невярното свръхдеклариране/ подсъдимият е извършил умишлено, при форма на вината „пряк умисъл“, тъй като е съзнавал, че представя невярна информация. Поведението на Илиев е било насочено към неправомерно получаване на средствата, които ЕС е предоставил на българската държава, пише още в постановения съдебен акт.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението е публикувано на сайта на Апелативен съд– Бургас на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTI1ODcmaGFzaD04MmFjYjU2ODU3YWZiOWYwZDMyNjM5NmVjMTdkYjY0Nw==

 

07.03.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Обвиненият за убийство Станислав Василев ще остане задържан под стража

 

 

Апелативен съд –Бургас не уважи жалбата на Станислав Василев за изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ и потвърди определението на ОС – Ямбол от 22.02.2017 г.

Станислав Василев е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.116, ал.1, за това, че на 20.09.2016 г., около 20.00 ч. – 21.00 часа в къща на ул.Шипка №2 в с.Люлин, общ.Стралджа, обл.Ямбол, действайки в съучастие в качеството си на извършител с Марио Михайлов от гр.Бургас, по особено мъчителен начин и с особена жестокост умишлено е умъртвил чрез удушаване Васил Петков, от с.Люлин, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

По време на съдебното заседание защитникът оспори извода за обосновано предположение Василев да е автор на престъплението, защото според него то се гради на показания на свидетели, които на се били очевидци на случилото се. Адвокатът се позова и на заключенията на две съдебно-психиатрични експертизи, които са изградили портрета на извършителя и това не е Станислав Василев. От своя страна младежът заяви, че няма намерение да се укрива, че не е общественоопасен и помоли за мярка „домашен арест“

След като се запозна със становището на прокурора, оплакванията в жалбата, материалите по делото и изслуша страните въззивният състав намери, че жалбата е неоснователна, а определеният постоянен арест е законосъобразен. Събраните по делото доказателства към момента не сочат нови обстоятелства, които да налагат изменение на мярката за неотклонение. Няма данни, които да разколебават извода, че е налице обосновано подозрение, че Василев е съпричастен към престъплението, за което е подведен под наказателна отговорност. Съдът счита, че е задържането на обвиняемия е законно и адекватно на събраните доказателства и повдигнатото обвинение.

Определението е окончателно.

 

02.03.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърден постоянен арест за мъж, обвинен в опит за убийство

 

 

Бургаският апелативен съд не уважи жалбата на Дечо Дечев, от гр. Сливен, обвиняем за опит за убийство и потвърди задържането му под стража. Мъжът е подведен под наказателна отговорност за това, че на 18.02.2017г., в с.Ботево, обл.Ямбол, в частен дом, находящ се на ул.„Огоста” № 3, е направил опит умишлено да умъртвил другиго – Костадин К., от с.Ботево, обл.Ямбол, чрез нанасяне на удар с нож в областта на корема на пострадалия, като по независещи от волята му причини не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца обществено опасни последици (пострадалият е бил приет за лечение в болница, като му е била оказана незабавна, животоспасяваща операция) – престъпление по чл.115 вр.чл.18, ал.1 от НК. За извършеното престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода” от 10 до 20 години.

 В съдебното заседание пред въззивната инстанция прокурорът изрази становище, че определението на ОС- Ямбол е правилно и законосъобразно. Защитата пледира за по –лека мярка за неотклонение, а задържаният обясни, че е извършил престъплението в опит да се защити от агресивното поведение на пияния си приятел, и че издържа сам двамата си сина.

Апелативният съд споделя изводите на първата инстанция, че обвиняемият Дечев е осъществил опита за убийство, както и за съществуваща реална опасност от укриване, поради тежестта на предвиденото в закона наказание за престъплението.Твърденията на обвиняемия за семейното му положение и грижата за двете деца към момента не са подкрепени с доказателствени материали. Ако такива данни бъдат събрани, като и доказателства за недопустими действия от страна на пострадалия може да се иска промяна на мярката за неотклонение във всеки един момент, смята въззивният състав.

В настоящия момент обаче втората инстанция счита, че са налице всички предпоставки на закона за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда и потвърждава определението на ОС-Ямбол.

 Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

01.03.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Брифинг на председателя на Апелативен съд - Бургас

 

 

На извънреден брифинг пред журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова разясни мотивите на апелативните съдии за номинирането на Илияна Балтова за член на ВСС от професионалната квота на съдиите. Кандидатурата на съдия Балтова беше официално обявена в късния следобед на 27.02.2017 г - в първия работен ден след като процедурата за избор на членове на новия Висш съдебен съвет беше открита.

По думите на съдия Вълкова номинацията е на достоен кандидат, почтен съдия с високи професионални и нравствени качества. Съдия Балтова е редови съдия, не е била началник на нито едно от нивата, на които е работила и на всяко тези нива е класирана с конкурс.

„Това е единственият съдия от Апелативен район Бургас, които повече от две години работи като юрист в съда в Страсбург. Тесен специалист по европейско право и в областта на правата на човека. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието. Това ни дава основание да считаме, че предлагаме разпознаваема кандидатура, позната не само в района, но и сред цялата съдийска общност в страната“, каза председателят на Апелативен съд – Бургас.

 Съдия Вълкова обясни, че е важна консолидацията около една номинация, но по закон всеки един съдия и всеки административен ръководител може да номинира както себе си, така и свой колега. Бургаският апелативен район няма представител в последните три състава на Висшия съдебен съвет. Предвид тежките реформи в съдебната система, много от които ще засегнат съдилищата и конкретни съдии в региона, е добре във върховния орган на системата да има представител от Бургас, посочи още административният ръководител на институцията.

„Издигаме кандидат с международен опит. Илияна Балтова е съдия с модерно правно мислене, който се е доказал в решаване на международни казуси в най-високопоставената правна институция в Европа – Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Това е достатъчен атестат да стоим зад нея.“- каза в заключение председателят на Апелативен съд – Бургас и изрази надежда предложението да бъде подкрепено от всички съдии от окръжните и райони съдилища от Бургаския апелативен район.

 

28.02.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас издига съдия Илияна Балтова за член на Висшия съдебен съвет

 

Бургаският апелативен съд издига съдия Илияна Балтова за член на Висшия съдебен съвет. Номинацията на съдия Балтова бе обсъдена днес по време на работно съвещание на апелативните съдии. Предложението направи председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова. Кандидатурата беше подкрепена с подписите на всички, присъствали на съвещанието магистрати.

Апелативен съд – Бургас е първият в страната, който излъчва претендент, след като процедурата за избор на членове на новия Висш съдебен съвет беше открита с обнародването в Държавен вестник на 24.02.2017г. на поканата от председателите на ВКС и ВАС за свикване на общо събрание на съдиите в двете последователни съботи - 10 юни и 17 юни.

Съгласно Закона за съдебната власт и Правилата за провеждането на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите предстои предложението на Апелативен съд – Бургас заедно с писменото съгласие на съдия Илияна Балтова да бъде депозирано в деловодството на Висшия съдебен съвет.

 

27.02.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд -Бургас домакинства обучение на магистрати за новите промени в Търговския закон

 

Апелативен съд – Бургас бе домакин на първото обучение по измененията и допълненията на Търговския закон за всички съдии в търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони Варна, Бургас и Велико Търново. Магистратите присъстваха на лекцията на съдия Костадинка Недкова от Върховния касационен съд. Тя разясни пред съдиите актуалните промени в Търговския закон, обнародвани в брой 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г., с които се въвежда изцяло ново производство по стабилизация на търговеца.

Участниците в семинара бяха поздравени от председателя на Апелативен съд– Бургас съдия Деница Вълкова, която изрази задоволство от възможността магистратите да дискутират новите моменти в производството по несъстоятелност и да споделят практика и опит.

Специализираните обучения се организират от Националния институт на правосъдието. Програмата е разработена съвместно с Търговска колегия на Върховния касационен съд по проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

24.02.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд –Бургас обяви за решаване делото за обществената поръчка за ремонт на тунел “Ечемишка“

 

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд разгледа и обяви за решаване делото, образувано по жалба „Трансстрой –Бургас“ АД. Дружеството обжалва решение на ОС - Бургас, с което е осъдено да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, като получени без основание 2 367 000 лева, както и сумата от 601 857,30 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане и разноските по делото в размер на 229 519,19 лева.

„Трансстрой- Бургас АД“ е с 99% дялово участие в Консорциум "Техностил 2001-Курортно строителство", с който през 2005г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва договор за ремонт на тунела “Ечемишка“, след открита процедура за възлагане на обществена поръчка. През 2007г. Агенция „Пътна инфраструктура“ превежда авансово сумата от 2 400 000 лв. с ДДС на Изпълнителя.

През август 2016 г. ОС – Бургас уважава иска на пътната агенцията и осъжда “Трансстрой – Бургас“АД и "Брод 2002" ЕООД да върнат получените в аванс пари, съобразно дяловото си участие в Консорциума, поради несъстоялия се ремонт на пътното съоръжение.

"Брод 2002 " ЕООД е осъдено да върне на АПИ – 12 000 лв., сумата от 3039,68 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане и да плати разноските по делото. "Брод 2002" ЕООД не обжалва решението на първата инстанция в настоящото производство.

По време на днешното съдебно заседание въззивният състав не уважи искането на адвоката на „Трансстрой –Бургас“ АД за допълнителни две задачи към вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза. Съдът прецени, че в хода по делото има събрани достатъчно писмени и гласни доказателства, които му дават възможност да се произнесе по направеното от жалбоподателя възражение за прихващане.

Съдът приключи събирането на доказателствата и даде думата за пледоарии.

Втората инстанция ще постанови своя съдебен акт в предвидения от закона срок.

 

 

23.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдена е екстрадицията на българин, разследван в Италия за склоняване към проституция

 

Състав на Апелативен съд- Бургас потвърди решение на ОС-Бургас, с което е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест на Иван Петков и предаването му на компетентните власти на Република Италия. Петков е търсен за наказателно преследване провеждано в Италия за извършено престъпление през 2014 г.-2015 г., аналогично по престъпен  състав на чл.155, ал.5, вр. ал.3 от Българския НК, според който за склоняване към проституция по отношение на две или повече лица, с користна цел се налага наказание лишаване от свобода за срок от 3 до 10 години и глоба от 10 000лв. до 25 000лв.

Престъплението, за което се иска предаване не е извършено на територията на Р.България. Дадена е гаранция от издаващата заповедта страна, че ако бъде осъден Петков може да бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието. В случая българският съд няма правомощия да проверява обвинението или съдебното решение, а само дали е редовна издадената Европейска заповед за арест, както и наличието на условията за предаване на лицето. Въззивният състав е приел, че подадената жалба срещу решението на първата инстанция е неоснователна. Съдът е преценил, че са налице всички изисквания на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, поради което искането за предаване на Иван Петков на съдебните власти в Италия е било правилно уважено от страна на ОС-Бургас

Решението е окончателно.

 

20.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Лаптоп, грамота и поощрителни награди в конкурса за ученическо есе на ВСС

 

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 5/09.02.2017 г. одобри регламент за провеждане на конкурс за ученическо есе на тема „Европа и съдебната власт в България” за ученици от VIII до XII клас. Наградата на победителя – лаптоп и грамота, както и две поощрителни награди ще бъдат връчени на 24.04.2017 г., когато ще се проведе „Ден на отворени врати” във ВСС.

         Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Всяко есе трябва да съдържа следната информация: - име, презиме и фамилия на участника; - област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас; - телефонен номер на училището; - телефонен номер на участника; - електронен адрес на училището; - електронен адрес на участника. Всеки участник има право да участва с едно есе. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС и на Facebook страницата на Съвета.

Подробности за конкурса може да намерите тук:

 

http://www.vss.justice.bg/page/view/5031

 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/REGLAMENT_KONKURS_ESETA_2017.pdf

 

 

17.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест за иранец, задържан с над 3 кг. опиум

 

 

Иранският гражданин Сирус Рушан, хванат с над 3 кг. опиум, ще остане задържан под стража. Апелативен съд – Бургас потвърди определението на ОС – Ямбол, с което му е наложен постоянен арест. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 07.02.2017 г., около 09.00 часа на ГКПП Лесово с товарен автомобил с влекач, марка "Волво FН12" с иранска регистрация и полуремарке към него без надлежно разрешително е пренесъл през границата на страната от Турция в България 3158 грама високорисково наркотично вещество - опиум. За това престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

По време на днешното заседание в Апелативен съд – Бургас стана ясно, че наркотикът е бил разпределени в 33 бр. правоъгълни пакети обвити в прозрачно фолио на различни места в товарния автомобил. Според показанията на един от свидетелите в хода по проверката мъжът се опитал да убеди разследващите, че пакетите били по –малко, като написал върху страничния капак на кабината на автомобила  числото 22. По –късно пред същия свидетел иранският гражданин обяснил, че има деца в Германия, които да храни. Обвинението пледира за потвърждаване на мярката за неотклонение, а защитата настоя за по-лека.

Въззивният състав прецени, че към настоящия момент няма основания за промяна на мярката за процесуална принуда и потвърди обжалваното определение. По делото са събрани многобройни гласни, писмени и веществени доказателства, извършена е и експертиза, от които може да се направи обосновано предположение, че Сирус Рушан е пренесъл високорисковия наркотик. Мъжът няма адрес в България и опасността да се укрие е реална, тежестта на наказанието само по себе си представлява представлява мотив за отклоняване от наказателно преследване.

 Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

 

17.02.2017г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас увеличи наказанието на младеж, шофирал след употреба на наркотици и причинил смърт по непредпазливост

 

 

Състав на Бургаския апелативен съд измени присъда и увеличи наказанието на 25-годишния Калоян Манев, за причинено от него тежко ПТП, завършило със смърт на пътник и контузия на друг, от три години лишаване от свобода на три години и осем месеца лишаване от свобода.

Калоян Манев е признат за виновен в това, че на 31.01.2015 г. на булевард „Захари Стоянов“ на около 50 м. преди първото кръстовище за  ж.к. „Меден рудник“ с посока на движение от кв. „Долно Езерово“ - ж. к. „Меден рудник“, след употреба на наркотични вещества –метамфетамин и метаболит на тетра-хидрокарабинол, съдържащ се в марихуана – канабис, при управление на МПС – лек автомобил „БМВ“, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Милко М./30г/ от Бургас. Подсъдимият и близките на загиналия мъж са обжалвали постановената тригодишна ефективна присъда на ОС – Бургас.

Пресцентърът на БАС припомня, че инцидентът се случва при тежката пътна обстановка, проливен дъжд и образуван воден слой на пътното платно. Манев управлявал автомобила си със скорост около 97 км.ч., с включени светлини. Той предприел изпреварване на автомобил. Скоростта на колата и стичащата се дъждовна вода по пътното платно са създали условия за възникване на аквапланинг, довел до загуба от страна на водача върху контрола над автомобила.Той напуснал пътното платно отдясно, като се ударил последователно в мантинела и указателна табела, след което забил предната си странична дясна част в тролейбусен стълб. И тримата мъже, които били без предпазни колани, изпаднали в безсъзнание от третия удар, като седящият на предна дясна седалка – починал в резултат на получените травми. 

На първа инстанция делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Според въззивния съд исканията на частните обвинители и техния повереник за увеличение размера на наказанието са частично основателни, а искането на подсъдимия и защитника му за отлагане изпълнението на наказанието лишаване от свобода – е неоснователно. Становището на втората инстанция е, че става въпрос за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност. Водачът е употребил наркотици, драстично е нарушил ЗДП – шофирал е с двойно по-висока от допустимата скорост, при тежка пътна обстановка, в тъмната част на деня, в населено място на булевард, представляващ важна пътна артерия, вследствие на високата скорост и създалия се аквапланинг, станалият неуправляем лек автомобил осъществил три отделни, последователни удара с различни свои части в крайпътни съоръжения; настъпилия вредоносен резултат - смърт на един млад човек, лека телесна повреда на друго лице, тотално унищожение на лекия автомобил, собственост на трето лице. Съдебният състав е приел, че подсъдимият е личност с относително висока степен на обществена опасност и с трайно установяваща се склонност към пренебрегване на правилата в обществото. Той е два пъти санкциониран за нарушения на пътя преди ПТП-то и има присъда за грабеж. Поради това въззивната инстанция е преценила, че за извършеното престъпление следва да се определи по-високо по размер наказание лишаване от свобода.

Съдът е определил първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. Манев е лишен от правото да управлява МПС за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван на сайта на БАС на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTE5ODcmaGFzaD00NDFiMGU4ZWQzZDAzNDFjYWYzMzE0ZTY3ZmY0ZDU1Ng==

 

 

14.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Окончателно: Пет години затвор за неправоспособен водач, убил в пияно състояние 3 –годишно дете и избягал от местопроизшествието

 

 

Пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип  ще изтърпи 27 - годишният Янко Чакалов от гр. Сливен, който без книжка, в пияно състояние блъсна с автомобила си и уби на място 3-годишната Даниела Кирова. Върховните магистрати потвърдиха решението на Апелативен съд – Бургас и то влиза в сила.

Мъжът е признат за виновен в това, че при управление на МПС – лек автомобил „Фиат Пунто" с гръцка регистрация без да има необходимата правоспособност и в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила – 0,64 промила, установена по надлежния ред, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на детето, като след това избягал от местопроизшествието.

Трагичният инцидент се разиграл на 04.10.2015 г. в сливенския квартал „Речица“. В късния следобед Чакалов се намирал в дома си в същия квартал, където преди това изпил около 200 мл. вино. Въпреки че не притежавал свидетелство за правоуправление и бил осъждан  условно за управление на МПС без да притежава правоспособност и пренебрегвайки факта, че е употребил алкохол, около 19.30 часа, взел решение да шофира в рамките на квартала. Чакалов управлявал автомобила със скорост от 62 км/ч, като се приближавал към мястото, където детето си играело на улицата, надзиравано от близки родственици.

 Чакалов не е възприел момиченцето на пътя, което в този момент се намирало в опасната зона на спиране на автомобила и не задействал спирачната уредба. Детето е ударено с предната дясна част на автомобила. Водачът не спрял на местопроизшествието, напуснал го и продължил да управлява автомобила в посока гр. Сливен. По-късно е задържан в дома си, признал за извършеното ПТП и отвел разследващите органи до мястото, където паркирал колата си. Съдът е определил Чакалов да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип и приведеното наказание от три месеца лишаване от свобода от предишната му условна присъда.

 

13.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Затвор за двама мъже, пребили възрастна жена в центъра на Бургас

 

 Тричленен състав на Бургаския апелативен съд отмени присъда на първа инстанция, с която Стоян Т. е признат за невинен и оправдан по обвинение за грабеж и осъден единствено за нанасяне на средна телесна повреда. Въззивният състав призна мъжа за виновен и за грабежа на възрастна бургазлийка на 25.12.2015 г., в градинката на ул. "Патриарх Евтимий", извършен при условията на опасен рецидив. Стоят Т. в съучастие с непълнолетния Андрей Р., като съизвършител, отнел чужди движими вещи на обща стойност 604,09 лв от владението на Йонка К, с намерението противозаконно да ги присвои, като за целта е използвал сила. Двамата са нанесли удари с крака и ръце по цялото тяло на пострадалата жена, с които действия е причинена средна телесна повреда, водеща до трайно затрудняване на движението. В останалата част присъдата е потвърдена присъдата. Двамата са осъдени и за нанасяне на средна телесна повреда на жената, като Стоян Т. ще трябва да изтърпи наказание от шест години лишаване от свобода, а Андрей И. от две години и осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим.

Присъдата подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България.

 

09.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

С разпит на свидетел и вещи лица продължава делото за смъртта на 20 - месечната Александра от Ямбол

 

Апелативният съд е насрочил на утре - 07.02.2017 г. от 11 ч. заседание по делото за починалото през 2010 г. момиченце в Ямболската болница. На 12.01.2017 г. въззивният състав даде ход на съдебното следствие срещу д-р Славка Б.  Тя е призната за виновна в това, че във времето от 14.40 ч. до 16.10 ч. на 20.04.2010 г. в гр. Ямбол, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност – медицинска професия, в качеството си на лекар в Детско отделение в МБАЛ „Свети Пантелеймон” АД – гр. Ямбол и на началник на отделението, причинила смъртта на Александра. Д./ на 1 год. и 8 мес. Окръжният съд в Ямбол е осъдил д-р Славка Б. на 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години. Лекарката  е лишена от право да упражнява лекарска професия за срок от 2години и осъдена да заплати на гражданските ищци Ю. И. Д. и С. Т. Д. обезщетение в размер по 100 000 лв., за претърпените неимуществени вреди от смъртта на дъщеря им. Подсъдимата обжалва решението пред втората инстанция.

По време на предишното заседание съдът изслуша и прие заключението на вещите лица изготвили седморната съдебномедицинска експертиза. Държавното обвинение поиска назначаване на допълнителна медицинска експертиза по делото, която да се извърши от същите вещи лица, като предостави на страните писмено допълнителните въпроси. Заключението на седемте вещи лица беше оспорено от процесуалният представител на частните обвинители, който поиска нови 9 вещи лица да дадат заключението си за причините довели до смъртта на детето, поради различия между всички експертизи. Въззивният състав отхвърли искането на частното обвинение и обяви, че противоречието между предходните три заключения и прочетеното в последното съдебно заседание ще обсъди в акта си по същество в посока кое от трите заключения ще кредитира и защо. Съдът намери, че за разкриване на обективната истина се налага по реда на служебното начало да бъде призован за непосредствен разпит свидетелят К. П., както и да бъдат призовани за изслушване вещите лица, изготвили заключението по петорната съдебномедицинска експертиза от досъдебното производство.След изслушване на свидетеля и вещите лица, съдът ще се произнесе по основателността на искането на прокурора за назначаване на допълнителна седморна експертиза.

 

06.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Разследван за търговия с наркотици остава в ареста

 

 

Бургаският апелативен съд остави без уважение искането на Пламен Желев, разследван за държане на наркотични вещества с цел разпространение, за промяна на наложения му постоянен арест. Желев е обвиняем за това, че на 25.01.2017г. в гр. Бургас, без надлежно разрешително,  държал в предния джоб на дънките си високорисково наркотично вещество- метамфетамин  с нетно тегло 0.300гр., а в долното си бельо държал високорисково наркотично вещество – канабис с нетно тегло 5.761 грама– престъпление по чл. 354а, ал.1 изр.4 от НК. На същата дата 25-ти януари в апартамент в Бургас в съучастие като съизвършител с В. Г., без надлежно разрешително държал прекурсори за производство на наркотични вещества – метамфетамин, с цел разпространение, което представлява престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 2 от НК.

В съдебното заседание прокурорът от АП –Бургас представи справка за три висящи дела на задържания Желев и пледира за потвърждаване на мярката за процесуална принуда. Защитата настоя за изменение на мярката и допълни, че от показанията на свидетелите ставало ясно, че Желев не е приготвял високорисковото вещество. Задържаният е наркозависим, но няма познанията да изготвя високорискови наркотични вещества, каза в съдебната зала адвокатът на Желев. Обвиняемият заяви, че марихуаната му е била подхвърлена от полицаите при обиска и помоли съда за по-лека мярка за неотклонение.

Според въззивният състав са налице всички предпоставки за налагане на най-строгата мярка за неотклонение. Разследването е в начален стадий, но от всички процесуални действия до момента може да се направи обоснован извод, че Желев е автор на деянието в което е обвинен. Данните сочат за държане на метамфетамин, коноп, прекурсори, също така и за незаконни действия, включително за производство на наркотик и продажбата му на трети лица. Съдът е приел, че има опасност Желева да се укрие и да извърши друго престъпление. Обвиняемият е с установени трайни престъпни навици, предвид предходните 22 осъждания, няма постоянна работа и адрес, няма подкрепа от близки. С оглед на тези изводи втората инстанция потвърждава определението на Окръжен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

03.02.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Задържаните с над 65 кг. наркотици остават под стража

 

Фикрет Фикрет и Илхан Ибрям, задържани на 26.01.2017 г., около 13.30 часа на ГКПП Лесово при за опит за контрабанда в особено големи размери - над 65 кг. марихуана и екстази остават в ареста. Апелативен съд- Бургас не уважи жалбите на задържаните и потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Двамата са привлечени по обвинение за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 лв. до 300 000 лв

Въззивният състав е приел възражението на задържаните, че не са знаели какво превозват в автомобила за тяхна защитна позиция и ги е намерил за неубедителни. Според съда умисълът е изведен от пълния синхрон в общите им действия - съвместно пътуване и престой в Германия, връщане в България, нощуване, едновременно пристигане на ГКПП Лесово с автомобила, в който в специален тайник е открит предмета на контрабандата. Разследването е в начален стадий и възраженията на защитата за непълно изследване на намерените наркотици съдебният състав е определил като неоснователни. Апелативен съд – Бургас е споделил изводите на първата инстанция за обосновано предположение за авторство на деянието и за наличие на реална опасност от укриване, предвид тежестта на наказанието.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

02.02.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът измени мярката за неотклонение на турски шофьор, задържан за ПТП със загинало дете

 

 Бургаският апелативен съд уважи молбата на турския шофьор Неджати Фъстъкекен и промени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. Фъстъкекен е подведен под наказателна отговорност за това, че на 03.12.2016г., около 11.15 ч., в района край гр. Ямбол, при управление на влекач с полу-ремарке със скорост на движение 80 км. в час, при ограничена такава от 50 км. в час, нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което предизвикал пътнотранспортно произшествие с лек автомобил и причинил по непредпазливост смъртта на 13 –годишно момче и средна телесна повреда на жена -водач на другия автомобил.

В съдебното заседание прокурорът пледира за промяна на мярката за процесуална принуда. Държавното обвинение изтъкна доказателства в подкрепа на тезата за съпричиняване на вредоносния резултат и изтичане на законовия срок за задържането на обвиняемия под стража. Мярка „парична гаранция“ предложи и адвокатът на турския шофьор. Обвиняемият помоли от съда да бъде пуснат от ареста и обясни, че е няма намерение да се укрива от правосъдието. „Разстроен съм, че лиших една майка от детето й“, каза през сълзи задържаният турски гражданин.

 Въззивният състав е намерил жалбата на Неджати Фъстъкекен за основателна. Доказателствата към момента не са разколебали предположението, че мъжът е автор на тежката катастрофа. От заключението на автотехническата експертиза обаче е установено, че в поведението на пострадалата има съпричиняване. От приложените по делото материали е видно, че турският шофьор има забрана за напускане на страната, без изрично прокурорско разрешение. Освен това срокът за задържането му по закон изтича на 7 февруари.

Тези изводи са мотивирали съда за отмени определението на ЯОС и да измени мярката в по-лека.Задържаният ще бъде освободен след внасяне на паричната гаранция.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

02.02.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Обвинен за изнасилване на малолетна остава задържан под стража

 

 

Сава Д.,обвинен в изнасилване на малолетно момиче, остава задържан под стража. Апелативен съд – Бургас не уважи молбата на защитника на Сава Д. за изменение на мярката за процесуална принуда и потвърди постоянния арест. По искане на адвоката на обвиняемия въззивният състав не допусна журналисти по време на съдебното заседание.

Становището на Апелативен съд – Бургас е, че не са налице нови обстоятелства, които да опровергаят обвинението за извършеното от обвиняемия изнасилване. Според настоящата инстанция не е отпаднала реалната опасност Сава Д. да се укрие или да извърши друго престъпление. Ако е на свобода обвиняемият би могъл да осуети разкриването на обективната истина.

Въззивният състав приема, че продължителността на ареста, по–малко от осем месеца, не е прекомерна в контекста на Европейската конвенция за защита на правата на човека и съобразно наказанието за това престъпление – от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Съдът намира, че мярката за неотклонение следва да бъде потвърдена, още повече, че разследването по делото е приключило и предстои внасяне в съда на обвинителен акт.

Постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване.

 

31.01.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас измени присъда за убийство на ученичка

 

           

Бургаският апелативен съд измени присъда на ОС – Сливен, с която Димитър Иванов е признат за убийството на Симона В. и опит за убийство на Красимир С. и Стефка С. и осъден с общо наказание от 30-години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

         Присъдата на сливенските магистрати е обжалвана пред въззивната инстанция от служебния защитник на подсъдимия и от самия подсъдим.

След запознаване с всички материали по настоящото наказателно производство, обсъждане на доказателствата, събрани на досъдебното производство и в съдебно заседание пред първата инстанция и след проверка на присъда по оплакванията на жалбоподателите и служебно изцяло Апелативен съд –Бургас е направил извода, че жалбите са частично основателни.

Въззивният състав е преквалифицирал деянието от три отделни престъпления в едно - по чл.116, ал.1, т.4, предл.3, т.6, предл.3 и т.8, предл.1 вр. чл.18, ал.1 от НК  – за убийство на повече от едно лица с особена жестокост, с цел да улесни друго престъпление.

Втората инстанция потвърждава присъдата в частта, в която подсъдимият е бил признат за виновен в това, че на 06.11.2015г. в гр. Сливен., кв. „С“, умишлено умъртвил Симона В., като деянието е било извършено с особена жестокост, поради което му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от двадесет и пет години, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, като и  в частта с която Димитър Д. е осъден за заплати на гражданските ищци Стефка С. сумата 25 000 лева, Валентина К. сумата от 120 000 лева и Иван В. сумата от 70 000 лева, обезщетение за претърпените неимуществени вреди. В останалите части присъдата е отменена поради преквалификацията на престъплението.

Пресцентърът припомня, че делото пред първата инстанция е преминало по съкратената процедура и определеното наказание доживотен затвор е заменено с лишаване от свобода от 25 години. С това наложено заместващо наказание въззивният състав се е солидаризирал.

С преквалификацията на престъплението, установената от първоинстанционният съд съвкупност от престъпления отпада, поради което чл. 23 и чл. 24 от НК за налагане на общо наказание и за увеличаване на общото наказание не могат да бъдат приложени.

В постановения съдебен акт съдът е посочил, че съобразявайки обема на действително изживените от семейството на убитата ученичка морални болки и душевни страдания по повод непоправимата загуба на тяхното дете справедливо парично обезщетение представлява сумата 180 000 лева за майката В. и сумата от 140 000 лева за бащата И. Не съществува обаче законова възможност въззивният съд да коригира и да увеличи размерите на обезщетенията за неимуществени вреди, присъдени в полза на семейството, защото няма  подадена въззивна жалба срещу тази част от присъдата, пише в постановения съдебен акт.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван на сайта на БАС на адрес:

 http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTE1NTImaGFzaD03ZWUzYTQ0Y2I0M2QxOTk5YjRmYTM2MWNlOTMzMWE1NA==

 

30.01.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест за младеж, пласирал марихуана

 

Състав на Апелативен съд – Бургас потвърди най-строгата мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 18-годишния Галин К. от Бургас. Младежът е привлечен по обвинение за това, че в периода от 23.06.2016 г. до 17.01.2017 г. включително, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество – марихуана (коноп), както следва:

- на 23.06.2016 г., около 23.00 часа в гр.Бургас, ж.к. Изгрев, зад бл.43, срещу вход №1, в лек автомобил марка „Форд", разпространил, като продал коноп на трима мъже;

- на 17.01.2017 г., около 14.30 часа в гр.Бургас, ж.к. Изгрев, до вх.№1 на бл.№43 разпространил, като продал коноп на един мъж;

- на 17.01.2017 г., в 16.48ч. в гр.Бургас, в ж.к."Изгрев", в общите части на партера на вх. 1 на бл.43, държал в себе си с цел разпространение високорисково наркотично вещество - коноп или общо над 180 гр. наркотично вещество - престъпления по чл.354а от НК.

Въззивният състав е приел, че не са налице основания за промяна на наложената мярка за процесуална принуда. От доказателствата по делото съдът е направил обосновано предположение, че Галин К. е извършил престъплението, в което е обвинен. С оглед обремененото му съдебно минало, не е отпаднала опасността да се укрие или да извърши друго престъпление, независимо, че има постоянен адрес и живее със семейството си.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

26.01.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът отмени присъда и върна на прокуратурата делото срещу баща и син Грудови, обвинени за измама в особено големи размери

 

 

Апелативен съд – Бургас отмени присъда на Окръжен съд – Бургас, с която на баща и син Грудови е наложено наказание от по шест години лишаване от свобода по обвинение за измама в особено големи размери, и върна делото на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

На първа инстанция Красимир Грудов, управител на „Силвър Сървиз Бургас" ЕООД- гр. Бургас, е признат за виновен в това, че за периода от месец ноември 2006 год. до месец март 2007 год. включително като извършител, в съучастие с Александър Грудов при условията на продължавано престъпление, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у британски граждани -лицата А. Т. -Райт, М. Т. , Райт, Г. С., Г. М., Б. М. и Д. Ч. като директор на „Бългериън Абоудс ЛТД" за лицата А. Пейдж и Р. Пейдж, че ще им осигурят имоти във вилно селище „Солт Леик Сити“ фаза 2, с. Рудник обл. Бургас, като не са имали намерение и възможност за това и не са им осигурили такива, с което са причинили имотна вреда общо в размер на 74 109,69 английски паунда с левова равностойност в размер на 217 652,0 лв. За целта подсъдимите са сключили с потърпевшите предварителни договори за продажби на 4 вили с платени резервационни вноски и допълнително преведени суми, като измамата е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване. Двамата са признати за виновни, и в извършването на финансови операции със средства, за които са знаели, че са придобити чрез престъпление. Недоволни от постановената присъда баща и син  Грудови са обжалвали съдебния акт пред въззивния съд.

След като запознаване с жалбата на подсъдимите, становищата на страните, доказателствата по делото и след направена цялостна служебна проверка на съдебния акт втората инстанция е намерила основания за отмяна на присъдата и връщането й в прокуратурата. Съдебният състав е посочил, че липсата на пълно и точно формулиране на обвинението накърнява правото на защита, което е съществено нарушение на процесуалните правила и следва да бъде отстранено. 

         Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван на сайта на БАС на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTE0MDAmaGFzaD03MDhiNDBhMmFiN2FlYzM4MzQ0ZDcwYjc1YzhhMGRkNg==

 

24.01.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Постоянен арест за рецидивист, извършил грабеж на мобилен телефон

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди постоянната мярка „задържане под стража“ за Кирил И. Мъжът е обвинен за това, че на 04.01.2017 г. в около 20.30 ч. в гр.Ямбол, ул.“Панайот Хитов“, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон на стойност 890 лв. от владение на собственика П.Б, с намерение противозаконно да го присвои, като за целта използвал сила. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Кирил И. има предишни присъди за кражба, наскоро е бил освободен от затвора. В случая обвиняемият е блъснал с ръце в областта на гърдите жената и след като тя паднала на земята й отнел мобилния телефон. По-късно е установено, че устройството е продадено за 45 лв. на свидетел.

Въззивният състав е споделил становището, че са налице всички законови предпоставки за взимане на най-строгата мярка за неотклонение. Обвинението е за тежко умишлено престъпление по чл. 199 от НК, което се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години. От доказателствата по делото съдът е направил обосновано предположение, че Кирил И е автор на деянието, също така е посочил, че е налице опасност от укриване и извършване на друго престъпление. Високата степен на обществена опасност на деянието, както и изключително високата обществена опасност на обвиняемия като извършител на престъпления са другите съображения, които са мотивирали втората инстанция да потвърди определението на Ямболският окръжен съд.

Постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване и протестиране.

 

20.01.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди ефективна присъда за умишлено убийство на мъж в село Странджа

 

 

 Наказание от 14 години лишаване от свобода при първоначален „строг режим“ ще изтърпи 64-годишният Атанас Пасков от Бургас. Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на първа инстанция, с която Пасков е признат за виновен в убийството на Кадир Камберов, на 39 г. от Свирчово, общ. Антоново, обл. Търговище. Престъплението е извършено на 03.04.2014 г., около 02,05 ч., в дворно място с къща, на ул. „Цар Калоян“ № 13 в с.Странджа, общ. Болярово, обл.Ямбол. Чрез нанасяне на удар с дървена дъска в областта на челюстта, Пасков умишлено умъртвил Камберов - престъпление по чл.115 от НК.

Пресцентърът на съда припомня, че двамата мъже се препитавали в стопанство за отглеждане на животни в с.Странджа. Там работили предимно бездомници, на които били предлагани подслон, храна, цигари и алкохол, в замяна на труда. Преди това преживявали с храна от контейнерите за отпадъци и връщане на вторични суровини в гр. Бургас. До трагичния инцидент се стигнало на 02.04.2014 г., когато след работа подсъдим и пострадал употребили алкохол. Около 02,00ч. на 03.04.2014г., двамата излезли от стаите си. Подсъдимият взел дъска и се скрил до входа на пристройката, изчаквайки пострадалия. След като Камберов се появил той замахнал със сила и му нанесъл удар с дъската в областта на долната челюст с посока отдолу нагоре. В резултат на удара пострадалият паднал на земята по гръб, а Пасков му нанесъл още няколко удара в областта на тялото, като изчакал да види какво е състоянието му. Уверил се, че е мъртъв, хванал трупа и го изхвърлил в наблизо намиращ се кладенец, а дъската в съседния двор. Година по-късно тялото на убития мъж е намерено при почистване на кладенеца.

Съдебният акт подлежи на обжалване или протестиране пред ВКС в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението е публикувано на сайта на БАС на адрес:

http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTEyMjMmaGFzaD0wNTczZjcwZGJlMWM4MzhlOGIxMDJjZjBjZTY1OTAwOQ==

 

16.01.2017г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Върховните съдии потвърдиха наказанието на Драгия Радневски за убийството на две жени

 

 

 

         Върховният касационен съд остави в сила решението на бургаските апелативни съдии, които наложиха наказание от 25 години затвор на Драгия Радневски. 52-годишният мъж е признат за виновен в двойното убийство на приятелката си Иванка Стоянова на 46 г. и майка й Тонка Желева на 67 г., извършено на 27.10.2015 г., около 13.00 ч. В кв. ”Долно Езерово” с ловна пушка. Драгия Радневски е осъден да заплати на дъщерята на Иванка Стоянова-Антония Стоянова обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 200 000 лева.

 Пресцентъра припомня, че за престъплението на първа инстанция Радневски беше осъден на 12 години лишаване от свобода. Апелативният съд увеличи присъдата двойно и потвърди изтърпяването й при първоначален строг режим, както и размера на обезщетението. Решението беше обжалвано пред ВКС от служебния защитник на подсъдимия Радневски.

 Върховните магистрати споделят становището на въззивния състав за изключително високата степен на обществена опасност на престъплението и на дееца, както и за необходимостта подсъдимия да се изолира за по-дълъг период от време, което ще му въздейства поправително-превъзпитателно и ще изпълни целите на генералната превенция и върху другите членове на обществото.

 

 

13.01.2017г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

БАС отказа предсрочно освобождаване на затворник с 20 – годишна присъда за убийство и за блудство с дете

 

Тричленен състав на Бургаския апелативен съд остави без уважение предложението за условно предсрочно освобождаване на Петър Петров, който търпи наказание за убийство на мъж и за блудство с дете. Въззивната инстанция отмени определението на ОС – Бургас.

Съдът разгледа в закрито съдебно заседание (по реда на чл.345 от НПК) частен протест против определение на ОС – Бургас, с което Петров е освободен условно предсрочно и е определен изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието – 2 г., 8 м. и 25 д. Наложена му е пробационна мярка- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ в изпитателния срок.

След като се запозна с доводите в протеста, становището на прокурора от АП –Бургас и материалите по делото въззивният състав намира протеста за основателен. Петър Петров изтърпява ефективно наказание от общо 20 години наложено от ОС – Сливен за две престъпления – убийство на мъж, извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост и за блудство с едно от децата си. До момента затворникът е изтърпял общо 17 г. 3 м. и 5 д., с остатък от 2 г., 8 м и 25 д. Петров е осъждан многократно, като изтърпява ефективно лишаване от свобода в затвора за втори път.

Апелативният съд не споделя становището на ОС – Бургас, че за осъдения са налице предпоставките за прилагането на института на условното предсрочно освобождаване. Тезата на въззивния състав е, че липсват категорични доказателства за трайни, съзнателни и цялостни положителни промени в неговото съзнание, характер и поведение, които да сочат, че се е превъзпитал и поправил. Според съда не следва Петър Петров да бъде условно предсрочно освободен, тъй като е необходимо по отношение на него да се продължи работата в условията на затвора за трайна положителна промяна и постигане целите на наложеното му наказание.

 Определението е окончателно.

 

Съдебният акт е публикуван на сайта на БАС на адрес:

 http://192.168.1.2/reshenie.php?aWQ9MDAwNTExMzYmaGFzaD0wMmM0NmU5YjQyNDIwNjQwODg5NWRjOGNiM2ZkNDMzYw==

 

11.01.2017г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Потвърдена присъда за укрити данъци в особено големи размери

 

 

Състав на Апелативен съд – Бургас потвърди присъда на ОС – Сливен срещу Тихомир Т. и Диляна Б. за укриване на данъчни задължения в размер на 164 806.12 лв.

Диляна Б.- управител и Тихомир Т. - пом.-управител на „Ротира груп” ООД – Сливен са признати за виновни в това, че през периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г. в Сливен, при условията на продължавано престъпление в съучастие, като извършител и помагач са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи - общо в размер на 164 806.12 лв. /52 290.10 лв. дължим данък по ЗКПО и 112 516.02 лв. дължим данък по ЗДДС/ - чрез потвърждаване на неистина относно данъчната основа в годишните декларации по ЗКПО и чрез затаяване на истина в ежемесечни справки-декларации по закона за ДДС, подадени пред НАП.

Диляна Б. и Тихомир Т. (живеели на съпружески начала и отглеждали заедно двете си деца) са избегнали заплащането на дължимите данъчни задължения, поради неиздаване на фактури, по направените от 15 свидетели парични вноски по сключени договори за строителство на недвижими имоти, за които са им издавали само приходен касов ордер.

Въззивният състав е приел изводите на ОС – Сливен, че има пряк умисъл в действията на двойката, като Диляна Б. в качеството на управител е извършила престъплението, а подсъдимият е действал като помагач. Тихомир Т. е оказвал помощ при при сключването на договорите за строителство, водил е клиенти на строежа и им показвал строителната документация, увещавал ги е да сключат договорите за строителство, получавал е голяма част от паричните вноски и е издавал част от приходните касови ордери. „Нещо повече - след узнаване от свидетели по делото, че върху техните жилища е вписана ипотека във връзка със задължения на дружеството към банкови институции, той се е държал агресивно, като си е служил със закана за престъпление, за да ги мотивира да подпишат нотариалните актове“, пише в решението на въззивния състав.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода в размер на 5 г. и 6 м., което да търпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание конфискация на част от имуществото. Съдът е привел в изпълнение по отношение на Тихомир Т. определеното общо наказание от влезли в сила съдебни актове по две дела на РС – София, а именно най-тежкото от тях - лишаване от свобода за срок от 2 г. и 6 м, което да бъде изтърпяно отделно от настоящата присъда. На Диляна Б. е наложено наказание лишаване от свобода в размер на три години, което е отложено за изпитателен срок от пет години.

Апелативният съд е намерил, че така определените по вид и размер наказания на подсъдимите съответстват в най-голяма степен на целите на индивидуалната и на генералната превенция. При цялостната проверка на присъдата, въззивната инстанция не е констатирала допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

 Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ВКС в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Съдебният акт е публикуван на сайта на БАС на адрес: 

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNTExMTMmaGFzaD0zZWQ0YWViMmMxODRjOTg1YjcwZjIyYTI5ZTZiYmVjYw==

 

11.01.2017г.