СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

 

 

13.05.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 79/2019 – 10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

Подсъдимият Т. Е. от гр. Айтос, е признат за виновен в това, че на 16.06.2018 год. около 19.30-20.00 ч. в гр. Айтос, обл. Бургаска, в дом на ул. „Хаджи Димитър“ № 12, ет.1, умишлено умъртвил по особено мъчителен за нея начин и с особена жестокост И. Т., починала на 17.06.2018 год. в 02.26 ч. в УМБАЛ-Бургас, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.116 ал.1 т.6 и т. 12 вр. чл.115 вр.чл. 29 ал.1 б. „а“, вр.чл.58а, ал.2, ал.3 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от двадесет и пет години, при първоначален строг режим.

Подсъдимият е осъден да заплати на А. Т., роден на 09.10.2015 г., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, произтичащи от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 16.06.2018 г. до окончателното й изплащане.

Подсъдимият е осъден да заплати на Д. Т. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, произтичащи от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 16.06.2018 г. до окончателното й изплащане, както и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 3000 (три хиляди) лева, произтичащи от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 16.06.2018г. до окончателното й изплащане.

 

 

14.05.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 68/2019 – 10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдими срещу присъда на Окръжен съд – Сливен.

Подсъдимият И. А. от с.Старо село, общ.Сливен е признат за виновен в това, че на 19.06.2017 г. в гр.Сливен, на път ІІ-66, в района на отклонението за кв.“Речица“, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес С180“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.25(1) от ЗДвП - Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност, за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение, и по непредпазливост, при независимо съпричиняване със С. Ш., причинил смъртта на И. Ш. от гр.Нова Загора и средна телесна повреда на Й. К. от гр.Сливен, изразяваща се в счупване на долния клон на седалищната кост от лявата половина на тазовия пръстен, което е довело до „Трайно затрудняване движенията на левия долен крайник“, поради което и на основание чл.343 ал.4, вр.ал.3 б.“б“ предл.1, вр.ал.1 б.“в“, вр.чл.342 ал.1 от НК и чл.54 от НК, е осъден на три години лишаване от свобода, като изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият С. Ш. от гр.Нова Загора е признат за виновен в това, че на 19.06.2017 г. в гр.Сливен, на път ІІ-66, в района на отклонението за кв.“Речица“, при управление на моторно превозно средство - л. а.марка „Мазда 5“, нарушил правилата за движение по ЗДвП, като управлявал автомобила си със скорост, надвишаваща разрешената за пътния участък - от 50 км/ч, а именно с 89 км/ч, и по непредпазливост, при независимо съпричиняване с И. А., причинил смъртта на И. Ш. и средна телесна повреда на Й.  К., поради което и на основание чл.343 ал.4, вр.ал.3 б.“б“ предл.1, вр.ал.1 б.“в“, вр.чл.342 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода , като съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът е лишил подсъдимия И. А. от право да управлява МПС за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият С. Ш. е лишен от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ВНОХД № 76/2019 – 10.30 ч.

Образувано по жалба на частни обвинители срещу присъда на Окръжен съд – Ямбол.

Подсъдимият Ж.Д. от с. Кабиле, обл. Ямбол,  работи в „ЯЗАКИ“ ЕООД е признат за виновен в това, че на 04.11.2016 г. около 08.00 ч. на път VI-53065 между с. Кабиле, обл. Ямбол и гр. Ямбол в района на военно формирование 52590 - район Кабиле, при управление на моторно превозно средство - собствения си лек автомобил „БМВ-530“е нарушил правилата за движение по пътищата визирани в чл. 20, ал. 1 от ЗДвП предизвикал ПТП в следствие на което по непредпазливост причинил смъртта на Т. Т.  от с. Кабиле, обл. Ямбол, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. "в", вр . чл. 342, ал. 1, във вр. с чл. 54 и чл. 58а, ал. 1 от НК е осъден на  една година и четири месеца лишаване от свобода, което наказание е отложено за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът е лишил подсъдимия Ж. Д. от право да управлява МПС за срок от две години.

 

 

ВНОХД № 71/2019 – 11.00 ч.

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Окръжен съд- Ямбол.

Подсъдимият Х. К. от гр. Елхово е признат за виновен в това, че за времето от 18.30 часа  на 07.06.2016 г. до 06.00 часа на 08.06.2016 г. в гр.Елхово, в дом на ул."Ангел Вълев" №7, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин с общо нетно тегло 1,023 грама, със съдържание на активно наркотично  действащ компонент метамфетамин 60% на стойност 25,58 / двадесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/ лева, поради което и на основание чл.354а ал.3 пр.2 т.1 пр.1, във вр. с чл.55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим  и  глоба  в размер на 1 000 / хиляда / лева.

 

 

ВНОХД № 72/2019 – 11.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

Подсъдимата Н.Т., управител на „Галекс І“ ЕООД гр. Несебър, е призната за виновна в това, че в качеството си на управител на дружеството в офис на „Уникредит Булбанк“АД в к.к.Слънчев бряг, за да получи кредит в размер на 84 000 лв., представила неверни сведения - три неистински удостоверения за липса на задължения, на които е придаден вид, че са издадени от ТД на НАП в гр. Бургас. Съдът е наложил на Н.Т. наказание от осем месеца „лишаване от свобода“, като е отложил изпълнението на наказанието за срок от три години.

 

 

15.05.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 65/2019 – 14.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Сливен.

С присъдата подсъдимият Ж. Д. от гр. Сливен, е признат  за виновен в това, че на 24.08.2016 г., в гр. Сливен, в качеството си на длъжностно лице – инспектор в ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен, е поискал и приел от М. М. от гр. Стралджа, дар – сумата от 300,00 лв., който не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не състави акт за установяване на административно нарушение на „Белучи България“ ЕООД – гр. Стралджа, с управител М. М., изразяващо се в неиздаване на касова бележка при извършена покупка, като подкупът е извършен чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – няколкократно заявил на управителя на търговското дружество М. М., че ще бъде санкциониран с имуществена санкция за дружеството в размер на 3 000,00 лв., без да е било налице такова нарушение и без да е било налице основание за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Съдът, на основание чл. 302 т.2, вр. чл. 301 ал.1 от НК вр. чл.54 от НК, го е осъдил на три години лишаване от свобода, наложил е глоба в размер на 1000лв., както и го е лишил от право да заема длъжност в системата на НАП за срок от три години.

На основание чл. 66, ал.1 от НК съдът е отложил изпълнението на наложеното на подсъдимия Ж. Д. наказание за изпитателен срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

 

 

20.05.2019 г. ============================================

 

ВНАХД № 90/2019 – 09.45 ч.

Образувано по въззивна жалба на „Колев 84“ ЕООД, с.Гюльовца, общ. Несебър, със собственик и управител И. К. срещу наложена с решение на ОС – Бургас  имуществена санкция в размер на 9 640 лв, представляваща равностойността на имуществената облага, която би била получена от юридическото лице „Колев 84“ ЕООД, в резултат на извършено от собственикът и управителят на  дружеството, престъпление по чл.172б ал.1 от НК.

 

ВНОХД № 80/2019 – 10.00 ч.

Образувано по жалби на подсъдим и на частни обвинители срещу присъда на ОС- Ямбол.

Подсъдимият А. К. гр. Ялова, Република Турция, с турско гражданство е признат за виновен в това, че на 30.09.2018 г. на път 1-7, км.301, около 17,10 часа, в посока гр. Елхово, ГКПП - Лесово, област Ямбол, при управление на товарна композиция - влекач, марка Мерцедес Актрос 1844, и прикачено полуремарке, е нарушил правилото за движение по пътищата по чл.21, ал.2, вр. ал.1 от ЗДвП, в резултат на което е предизвикал ПТП с лек автомобил марка Ситроен Ксара Пикасо, управляван от К.К. от гр. Ямбол, собственост на Г. Д. от гр. Ямбол и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице - на К.К. и на Г. Д. и средни телесни повреди по смисъла на чл. 129 от НК на А. К. - на 3 години, поради което и на основание чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, буква "б", вр. ал. 1, буква „в", вр. чл. 342, ал. 1 вр. чл. 54 вр. чл. 58а, ал. 1 от НК  е осъден на четири години и осем месеца лишаване от свобода, което следва да изтърпи при първоначален общ режим.

Съдът е лишил подсъдимия А. К. от право да управлява МПС за срок от шест години.