СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 7 -28 август 2018 г.

 

 

07.08.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 120/2018-10.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС–Сливен.

С присъдата Б. Г. от гр.Стара Загора е признат за виновен в това, че на 13.10.2016г. в гр.Шивачево, общ.Твърдица, на ул.Петър Атларски, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд Транзит 330“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП, чл.20 ал.1 от ЗДвП, чл.40 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.116 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Стоян П. от гр.Шивачево, общ.Твърдица и след деянието е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл.343 ал.3 предл.6 б.“б“, вр. ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1, вр. чл.58а ал.1 от НК  е осъден на две години лишаване от свобода. Съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от три години. С присъдата подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от три години.

 

13.07.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 117/2018-10.00 ч.

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на ОС-Ямбол.

С присъдата подсъдимият Денис С. е признат за виновен в това, че на 12.02.2011 година, в центъра на град Крумовград, в съучастие като съизвършител с Ерол Х., Бюрхан Ю., Мустафа Г., Генджай М., Мустафа Х. умишлено умъртвил Метин Х. от гр. Крумовград, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл. 116 ал. 1 т. 11 предл. 1, във вр. чл. 115, във вр. с чл. 20 ал. 2,във вр.с ал. 1, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК е осъден на седем години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Подсъдимият Мустафа Х. е признат за виновен в това, че на 12.02.2011 година, в гр. Крумовград, в съучастие като съизвършител с Е. Х., Д. С., М. Г., Г М., Б. Ю умишлено умъртвил М.Х. Съдът е наложил наказание в размер на осем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Подсъдимият Мустафа Г.е признат за виновен в това, че на 12.02.2011 г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършител с подсъдимите Е. Х., Б. Ю, М Х, Г. М. и Д. С., умишлено да е умъртвил М. Х. Съдът е наложил наказание в размер на осем години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Подсъдимият Бюрхан Ю. е признат за виновен в това, че на 12.02.2011 г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършител с подсъдимите Е.Х., М.Г., М. Х., Г. М. и Д. С. умишлено да е умъртвил М. Х. Съдът е наложил наказание в размер на девет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Подсъдимия Генджай М. е признат за виновен  в това, че на 12.02.2011 г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършител с подсъдимите Е. Х., Б. Ю., М. Х.,  М.Г. и Д. С., умишлено да е умъртвил М.Х. Съдът е наложил наказание в размер на осем години лишаване от свобода, при първоначален строг режим  на изтърпяване на наказанието в затвор.

Подсъдимият Ерол Х. е признат за виновен в това, че на 12.02.2011 г. в гр. Крумовград в съучастие като съизвършител с подсъдимите Б. Ю., М. Х., Г. М., М. Г. и Д. С., умишлено да е умъртвил М. Х. Съдът е наложил наказание в размер на осем години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор.

Д. С., М. Х., М. Г., Б.Ю, Г. М. и Е. Х. са оправдани по обвинение за извършване на посоченото престъпление с особена жестокост.

Денис С., Мустафа Х., Мустафа Г., Бюрхан Ю, Генджай М. и Ерол Х. са осъдени да заплатят солидарно на Ахмед Х. и Фатме Х. от с. Голямо Каменяне, община Крумовград, сумата от по 70 000 лева, на всеки един от двамата, представляващи обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми считано от 12.02.2011 г. до окончателното им изплащане.

Подсъдимите са осъдени да заплатят солидарно на С. Х, действаща лично за себе си и като законен представител на децата С.Х. и М Х. , сумите в размери както следва: на С. Х. сумата от 120 000 лева, на М. Х. и С.Х. сумата от по 150 000 лева, за всеки един от двамата, представляващи обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 12.02.2011 г. до окончателното им изплащане.

 

 

 

16.08.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 94/2018-10.00 ч.

Образувано по жалби на частен обвинител и подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. П. е признат за виновен в това, че на 30.08.2005 г. в гр. Бургас, в близост до бл. 68 в к-с.“Славейков“, направил опит умишлено да умъртви П. М., като деянието е извършено предумишлено, по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост, при което смъртта на П. М. не е настъпила по независещи от дееца причини своевременно оказана квалифицирана медицинска помощ,поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3, т. 9 вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го е осъден на лишаване от свобода за срок от петнадесет години при първоначален строг режим.

 

20.08.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 149/2018-10.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС- Бургас.

С присъдата подсъдимият С.Б. живущ в гр. Бургас е признат за виновен в това, че на 14.10.2017 г. в гр. Бургас, отнел чужди движими вещи на обща стойност 556.20 (петстотин петдесет и шест лева и двадесет стотинки) от владението на собственика Д. И., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е извършено в условията на опасен рецидив,  поради което и на основание  чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”от НК, е осъден на“ лишаване от свобода“ за срок от шест години, при първоначален строг режим. Подсъдимият е осъден да заплати на Д.И. обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 100 (сто) лева, произтичащи от непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 14.10.2017г. до окончателното й изплащане

 

27.08.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 150/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС-Бургас.

С присъдата подсъдимият М.Ю. от с.Рудина, Община Руен е признат за виновен в това, че наа 25.05.2017 г. около 01,00 ч. сутринта в къща в с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас, на около 300 метра от централен площад в посока югоизток, предумишлено - като действал по предварително взето и обмислено решение, снабдил се със средство за убийството - нож, както и с вила и лампа тип „челник“ и съставил план за начина на извършване на деянието, умъртвил посредством нанасяне на прободна рана с нож в областта на шията Е. Ш., докато спял в дома си, като поради това обстоятелство умъртвеното лице се намирало в безпомощно състояние, поради което и на основание  чл. 116 ал. 1 т. 5 и т. 9 НК вр. с чл.115 от НК, вр.чл.58а ал.2 и ал.3 НК вр.чл.57 НК вр.чл.37 ал.1 т.1 НК  е осъден на лишаване от свобода за срок от 18 години, при  първоначален строг режим.

Подсъдимият е осъден да заплати на С. С. действащ чрез своята майка и законен представител обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в размер на 60 000 лв.; на Е. Ю. обезщетение за причинените неимуществени вреди в размер на 50 000 лв.; на Е. И. и С.И обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания общ размер на по 150 000 лв., за всеки.

 

28.08.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 138/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

Подсъдимият Р.П.от гр. София, управител на фирма „Бавария Ауто“ ЕООД, е признат за виновен в това, че на 29.06.2017 г., около 22:10 часа, в к.к. „Слънчев бряг" общ. Несебър, обл.Бургас, на главната алея в близост до кръстовище „Перла", дал подкуп — пари, а именно една банкнота с номинал от 20 (двадесет) лева, на длъжностни лица - полицейски органи за да не извършат действия по служба, а именно да не издадат фиш. за извършено нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП, поради което и на основание  чл. 304а вр. чл.304 ал.1 от НК вр.чл.54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, както и „глоба“ в полза на държавата в размер на 1000 (хиляда) лева.

Съдът е отложил изпълнение на наказанието за изпитателен срок от  три години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

 

 

ВНОХД № 139/2018-10.30 ч.

 Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на ОС – Бургас.

Подсъдимият Д.М. е признат за виновен в това, че на 29.09.2015 г. в гр. Бургас  условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи- 5 литра дизелово гориво, на стойност 10.60 лева от владението на Т.Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Съдът е осъдил Д.М. на лишаване от свобода за срок от  шест месеца при строг режим, като го оправдава по обвинението, че е използвал технически средства