СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 2 -23 октомври 2018 г.

 

 

02.10.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 182/2018 -11.00 ч.

Образувано по протест на прокуратурата и жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият К.Х.е признат за виновен в това,че на 17.04.2016 год., около 21,50 часа, в гр. Несебър, ул.„Венера“ № 11, в лек автомобил „Ауди“, в близост до ресторант „Принц Кирил“, умишлено умъртвил Н.К., прострелвайки го с пистолет марка „Зиг Зауер“. Съдът е осъдил К.Х.на лишаване от свобода за срок от седем години при първоначален строг режим. К.Х. е признат за виновен и в това, че на 17.04.2016 год., около 20,30 часа, в гр.Несебър, ул.„Венера“ № 11, в градината пред ресторант „Принц Кирил“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост - употребил огнестрелно оръжие и възпроизвел 4 бр. изстрела насочени към саксия на палмово растение с пистолет, в присъствието на Н. К. и на П. К. Съдът е постановил К.Х да заплати на: С. К сума в размер на 140 000 лв./ представляваща обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди и 1400 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди; на В. К. сума в размер на 130 000 лв./,представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди и сумата от 900 лв./ представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди; на Г.К. сума в размер на 130 000 лв. представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди.

 

 

08.10.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 169/2018 -10.00 ч.

 Образувано по жалба ни подсъдим срещу присъда на ОС- Сливен.

Подсъдимият Н. Х.е признат за виновен в това, че на 29.08.2017 год. в гр. Сливен, по бул. „Генерал Скобелев“, при управление на автобус маркаИвеко“, нарушил правилата за движение по пътищатачл. 119 ал. 1 от ЗДвП, като не изпълнил задължението си на водач на нерелсово пътно превозно средство при приближаване към пешеходна пътека да пропусне преминаващия по нея пешеходец, като намали скоростта или спре и по непредпазливост причинил смъртта на И. Я. от гр. Сливен, настъпила на 31.08.2017 год., като деянието е извършено на пешеходна пътека. Съдът е постановилза Н. Х. наказание от две години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от четири години.

 

ВНОХД 94/2018-10.30 ч.

Образувано по жалба на частен обвинител и подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. П. е признат за виновен в това, че на 30.08.2005 г. в гр. Бургас, в близост до бл. 68 в к-с.“Славейков“, направил опит умишлено да умъртви П. М., като деянието е извършено предумишлено, по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост, при което смъртта на П. М. не е настъпила по независещи от дееца причини своевременно оказана квалифицирана медицинска помощ,поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3, т. 9 вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го е осъден на лишаване от свобода за срок от петнадесет години при първоначален строг режим.

 

09.10.2018 г. ===========================================

 

ВНОХД № 184/2018 -10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС– Сливен.

С присъдата подсъдимият Г.И., понастоящем в ЗатвораБургас, осъждан, опасен рецидив, е признат за виновен в това, че на 20.03.2018 г., около 22.10 ч. в гр. Сливен, на кръстовището между ул. „Асеновска“ и ул. „Джорж Уошбърн“, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи: дамска плетена чанта с презрамка, цип и хастар, синьозелена на цвят на стойност 12,80 лв., с находящите се в нея мобилен телефонен апарат, марка и модел „Samsung Galaxy Grand Neo“; мобилен телефонен апарат „Samsung Galaxy J 3/2016/ Gold“; кутия цигари „Eva Yellow“; запалка; 7 бр. ключове; халка за ключове и парична сума в размер на 2,00 лв., всички на обща стойност 273,79 лв. от владението на В. М. от гр. Сливен, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила, изразяваща се в блъскане в стена, запушване на устата с ръка и събаряне на земята със скъсване на презрамката на дамската чанта и заплашване с думите: „Ще те убия, имам пистолет“. Съдът е осъдил Г.И. на лишаване от свобода за срок от пет години, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.

        

 

ВНОХД № 180/2018 -10.30 ч.

Образувано по жалба на юридическо лице срещу решение на ОС – Бургас

С решенето съдът е наложил имуществена санкция в размер на 432 680,68 лв./ на „Сиам Продимекс“ ЕООД, управлявано от Т. Г. На основание чл. 83а ал. 4 вр. чл. 3 ал.1 ЗАНН съдът е отнел в полза на държавата сумата от 432 680,68 лв., придобита от дружеството, пряка облага от  престъпление по чл. 255  ал. 3  вр. ал. 1  т. 2, 6, 7 вр. чл. 26 ал.1 НК, извършено от Т.Г. в качеството си на управител и осъден с влязла в сила присъда по НОХД 1078/17 год. по описа на ОС – Бургас, изменена с решение на АС – Бургас по ВНОХД 28/2018 год.

 

ВНОХД № 128/2018 -11.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС-Ямбол.

С присъдата подсъдимият М.К.от с. Малко Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол е признат за виновен в това, че, в качеството си на управител на „Агро-МК“ ЕООД - с. Мамарчево, общ. Болярово, обл. Ямбол на 22.05.2013 г. пред ОС „Земеделие“ - гр. Елхово и ОД на ДФ „Земеделие“ - гр. Ямбол, при условията на посредствено извършителство чрез и посредством упълномощеното лице С. Н. е представил неверни сведения за ползваните и стопанисваните от него парцели земеделски площи в община Болярово, за да получи за тях директни плащания по схема за единно плащане на площ в размер на 1 462,35 лв., допълнителни средства по мярка 212 Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските в размер на 529,88 лв., и подпомагане по мярка 213 - Натура 2000 за земеделски земи от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. в размер на 104,21 лв., съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската Държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони всичко в размер на 2 096,44 лв., поради което и на основание чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. с чл. 54 от НК е осъден на една година лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба в размер на 2000 лв. Съдът е определил едно общо наказание една година и шест месеца лишаване от свобода по присъдите, постановени по НОХД № 330/2011г. по описа на РС-Карнобат и НОХД № 459/2006г. по описа на РС-Елхово и по НОХД №454/2013 г. на РС- Елхово. На основание чл. 25 ал. 4 от НК изтърпяването на определеното общо наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода е отложено за изпитателен срок от три години считано от влизане на присъдата в сила.

 

 

22.10.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 186/2018 -11.00 ч.

Образувано по жалби на подсъдим и частни обвинители срещу присъда на ОС-Сливен.

Подсъдимият Н.Ф., живущ в гр. Сливен, е признат за  виновен в това, че на 21.02.2016 г. на летище „Бършен“ /представляващо урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Сливен, поземлен имот в местността „Кютюклюка“ по кадастралната карта/, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес Е 500“ по непредпазливост е причинил смъртта на две лица -  Н. Б. и Г. Д. поради което и на основание чл. 122 ал. 2, вр.чл. 54 от НК е осъден на  четири години лишаване от свобода, което да да изтърпи при първоначален общ режим. Подсъдимият е осъден за заплати на гражданските ищци Р. Д. и С. Д. общо сумата от 400 000 лв., т.е. по 200 000 лв. за всеки един от тях, представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 21.02.2016 год. до окончателното изплащане на присъдената сума, както и сумата от 1350.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от престъплението имуществени вреди – извършени разходи по организиране погребението на сина им Г.Д.

 

23.10.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 196/2018 -11.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС-Ямбол.

Подсъдимият Ю.А., живущ в гр. Истанбул, турски гражданин, кюрд, работи като шофьор на камион към фирма в Република Турция, е признат за виновен в това, че на 10.12.2017 г. около 11.45ч. през ГКПП - Лесово, обл. Ямболска с товарен автомобил - влекач марка „ДАФ“ и полуремарке, собственост на Имсел Улусларарасъ Ташимаджълък ич be диш тидж.лтд шти - Република Турция, без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната от Турция в Република България 50 пакета с високорисково наркотично вещество - хероин с общо нето тегло 24 872,390 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент - диацетилморфин с концентрация за всички обекти 57%, на обща стойност 2 238 515,10 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 242, ал. 4, предл. 1 вр. ал. 2, предл. 1, вр. с чл.54 от НК е осъден на петнадесет години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим  и глоба в размер на 200 000 лв.