СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС ПРЕЗ М.НОЕМВРИ  2019 г.

 

 

04.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 210/2019 – 10.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдими лица срещу присъда на Окръжен съд – Сливен.

С присъдата подсъдимият М. С. от гр. Нова Загора е признат за виновен в това, че на 22.03.2016г., в гр. Нова Загора, в жилище на адрес ул. „Братя Миладинови” № 54, държал повече от три археологически обекта, представляващи движими културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, а именно над 6900 монети, златни накити, печати и други ценности от Античността и Средновековието всички на обща стойност 62 727 лв. Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 22.03.2016г. в гр. Нова Загора, противозаконно държал оръдия – 2 бр. метал-детектор в нарушение на от Закона за културното наследство, за които знаел, че са предназначени за търсене на археологически обекти. Съдът е наложил на М. С. наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца, което да изтърпи при първоначален общ режим и наказание глоба в размер на 7 000 лв.

Със същата присъда подсъдимият П.С. е признат за виновен в това, че на 22.03.2016г., в гр. Нова Загора, в жилище на адрес  ул. „Петър Бакалов” № 56, държал повече от три археологически обекта, представляващи движими културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, всички на обща стойност 4 527,00 лв. Съдът е наложил на П.С. наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, което да изтърпи при първоначален общ режим и наказание глоба в размер на 4 000 лв.

 

 

ВНОХД № 105/2019 – 10.30 ч.

 

Образувано по жалба на  подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият С. И, понастоящем в Затвора-Бургас е признат за виновен в това, че на 14.08.2018 г около 11.30 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, от офис на ет.4 на хотел „Нептун“, в условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи на обща стойност 452.27 лв., както следва: мобилен телефон „Самсунг Галакси Ес 3 Нео“ , черен на цвят на стойност 258.30 лв., ведно с калъф на стойност 13.97 лв. и сумата от 180.00лв., от владението на Я.С., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. С.И. е признат за невинен в това да е извършил кражба при условията на опасен рецидив на СИМ -карта на стойност 5.00 лева , един брой дебитна карта на ДСК и един брой дебитна карта на банка ОББ, поради което е оправдан по обвинението в тази част. Подсъдимият е  признат за виновен и в това, че на 14.08.2018 г в периода от 12.09 ч. до 12.53 ч. в к.к. „Слънчев бряг“, общ.Несебър, пред Пощенска банка, от АТМ на банката, в условията на продължавано престъпление , използвал платежни инструменти-дебитна карта на банка ДСК, дебитна карта на банка ОББ, издадени на титуляра Я.С., без съгласието й, като изтеглил четири пъти по 400лв.- общо 1600лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление. Съдът е определил едно общо наказание за деянията – четири години и шест месеца „лишаване от свобода“, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието и глоба в размер на 1000 лв.

 

ВНОХД № 161/2019 – 11.00 ч.

 

Образувано по жалби на подсъдими лица и на частен обвинител срещу присъда на ОС – Ямбол.

 С. Д.  и К. С. са признати за виновни в това, че на 11.12.2017 г., около 20,30 часа в с. Дражево, област Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат чужди движими вещи - сумата в размер на 52 лева от владението на таксиметровия шофьор А.В. от гр. Несебър, област Бургас, управлявал лек таксиметров автомобил "Форд Ексмакс" с намерение противозаконно да я присвоят, като са употребили сила и заплашване и деянието е придружено с опит за убийството на водача, като изпълнителното деяние не е довършено по независещи от подсъдимите причини и К. С., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на деянието и е можел да ръководи постъпките си. Окръжен съд – Ямбол е осъдил С. Д. на 16 г. „лишаване от свобода“, което наказание да изтърпи при първоначален „строг“ режим, а подсъдимият К. С. на шест години „лишаване от свобода“, което наказание да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

 

05.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 176/2019 – 11.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдими лица срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият Х. П. пенсионер, управител на „Х“ ЕООД гр.Сливен, за виновен в това, че в периода 01.10.2013 г. – 12.03.2014 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като едноличен собственик на капитала, управител и представител на ЕООД „Х“ - гр. Сливен, като посредствен извършител чрез Н. Н., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за ЕООД „Х“ гр. Сливен в големи размери – 9 000,00 лв. На подсъдимия Х. П. е наложено наказание в размер на една година „лишаване от свобода“, както и „глоба“ в полза на държавата в размер на 800 лева. Съдът е отложил определеното наказание за изпитателен срок от три години.

Със същата присъда подсъдимият П.П., живущ в гр.Сливен, работи като ръководител транспортна дейност във „В“ ЕООД гр.Сливен, за виновен в това, че през м. март 2014 г., в гр. Сливен, в съучастие като помагач, подпомогнал извършителя Х. П. - едноличен собственик на капитала, управител и представител на ЕООД „Х“ - гр. Сливен, като посредствен извършител чрез Н. Н., в периода 15.03.2014 г. – 14.04.2014 г., в гр. Сливен, е направил опит да избегне установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за ЕООД „Х“ - гр. Сливен в големи размери – 4000,00 лв., като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини, поради което съдът го осъжда седем месеца „лишаване от свобода“ и глоба в полза на държавата в размер на 500 лева. Съдът е отложил така определеното наказание за изпитателен срок от три години.

 

 

07.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 171/2019 – 10.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол.

С присъдата подсъдимият К. Ч. от гр. Елхово, главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ към Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Ямбол, временно отстранен от работа е признат за виновен в това, че през месец септември 2018 г., в гр. Елхово, в качеството си на длъжностно лице - главен инспектор в отдел „Контрол на храните" към Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Ямбол, поискал от С. Ч. от гр. Елхово - управител на „Бони-90 Чапкънова" ЕООД гр. Елхово и на 19.09.2018 г., около 10,20 ч., в търговски обект - смесен магазин, в гр. Елхово, на ул. Отец Паисий Хилендарски № 2, получил от нея дар, какъвто не му се следва - парична сума от 300 лв., за да извърши действие по служба - да извърши проверка в търговския обект за съответствието му с ветеринарно-санитарните изисквания, необходими за приготвяне на сандвичи за вкъщи и приготвяне на топли напитки в чашки за еднократна употреба в него, да провери наличната технологична документация и тази по системата за самоконтрол в обекта и да даде положително становище за дейността на обекта до директора на ОДБХ-Ямбол за регистрирането му в Регистъра на обектите за производство на храни и за търговия с храни по чл.12а, ал.1/чл.12 от Закона за храните и за издаване на удостоверение за регистрацията му. Съдът е наложил на К.Ч. наказание в размер на една година и шест месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложил за изпитателен срок от три години  и „глоба“ в размер на 1000 лева.

 

 

11.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 209/2019 – 11.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Д. И. от гр. София е признат за виновен в това, че на 09.09.2016 г., около 05:45 ч. в Община Карнобат, обл. Бургас, на автомагистрала „Тракия“, на км. 323 + 500 м., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Фаетон“, нарушил правилата за движение, установени в чл. 20 ал.2 от Закона за движение по пътищата, а именно: „… Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“ и по този начин допуснал пътно-транспортно произшествие с пешеходеца Б. К., като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта му. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, чието изпълнение е отложил за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на настоящата присъда в сила. Съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от четири години.

 

ВНОХД № 219/2019 – 11.00 ч.

 

По протест на прокуратурата срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Б. Й. от  гр. Чирпан, обл. Стара Загора е признат за невинен в това, че на 11.07.2016 г. в гр. Бургас, бул. „Сан Стефано“ № 107, вх. А, ет. 9, ап. десен по непредпазливост причинил смъртта на П. П. вследствие на умишлено нанесена на 10.07.2016 г. около 23:00 часа в същия апартамент лека телесна повреда, като му нанесъл удар с чиния в областта на главата, в резултат на който причинил на П.П. рана в челната област и разтрошаване на костите в дълбочината на раната - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, довело до остра кръвозагуба, поради което е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление против личността.

                                   

12.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 240/2019 – 09.30 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

 С присъдата подсъдимият С.С. от гр. Гълъбово. обл.Стара Загора е признат за виновен  в това, че на 07.04.2018г. около 23:30 часа в гр. Сунгурларе, обл.Бургас, по улица  „Георги Димитров“ управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Пежо”, нерегистрирано по надлежен ред. Със същата присъда подсъдимият С.С. е признат за виновен и в това,  че на 07.04.2018г. около 23.30 часа, в гр.Сунгурларе, на улица „Георги Димитров“, до дом № 3, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, дал подкуп   - парична сума в общ размер на  100.00/сто/ лева , на полицейските органи: М. Я., П.П., В.П.,  за да не извършат действие по служба - да не му съставят акт за установяване на административно нарушение за управление на МПС без валидно издадено съответното свидетелство за управление и на нерегистриран по надлежния ред автомобил  марка „Пежо”. Съдът е наложил за двете престъпления едно общо наказание „лишаване от свобода за срок от 3 г.и 4 м./три години и четири месеца/ при първоначален строг режим и глоба в размер на 510 /петстотин и десет /лева.

 

 

ВНОХД № 235/2019 – 10.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият П. Л. е признат за виновен в това, че на 08.10.2017 г. на място, отстоящо на около 58 метра вляво от Републикански път № III – 7305 - в посока село Череша, община Руен, обл. Бургас, което място е част от поляна, намираща се в ромската махала на село Вресово, община Руен, обл. Бургас, умишлено умъртвил С. Ж.

Съдът е наложил на П.Л. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 /дванадесет години/, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим на изтърпяване.

Подсъдимият е осъден да заплати на гражданските ищци К.И., С.А., С.Й., В.А., А.Й, и М.Ж. сумата от по 10 000 /десет хиляди/ лева за всеки един от тях, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и да заплати на С.Й., и на В.А. сумата от по  750 /седемстотин и петдесет/ лева за всеки един от тях, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението.

 

 

ВНОХД № 176/2019 – 11.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдими лица срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият Х. П. пенсионер, управител на „Х“ ЕООД гр.Сливен, за виновен в това, че в периода 01.10.2013 г. – 12.03.2014 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като едноличен собственик на капитала, управител и представител на ЕООД „Х“ - гр. Сливен, като посредствен извършител чрез Н. Н., избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за ЕООД „Х“ гр. Сливен в големи размери – 9 000,00 лв. На подсъдимия Х. П. е наложено наказание в размер на една година „лишаване от свобода“, както и „глоба“ в полза на държавата в размер на 800 лева. Съдът е отложил определеното наказание за изпитателен срок от три години.Със същата присъда подсъдимият П.П., живущ в гр.Сливен, работи като ръководител транспортна дейност във „В“ ЕООД гр.Сливен, за виновен в това, че през м. март 2014 г., в гр. Сливен, в съучастие като помагач, подпомогнал извършителя Х. П. - едноличен собственик на капитала, управител и представител на ЕООД „Х“ - гр. Сливен, като посредствен извършител чрез Н. Н., в периода 15.03.2014 г. – 14.04.2014 г., в гр. Сливен, е направил опит да избегне установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за ЕООД „Х“ - гр. Сливен в големи размери – 4000,00 лв., като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини, поради което съдът го осъжда седем месеца „лишаване от свобода“ и глоба в полза на държавата в размер на 500 лева. Съдът е отложил така определеното наказание за изпитателен срок от три години.

 

18.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 232/2019 – 09.30 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

Подсъдимият Д.М. от гр. Пловдив е признат за виновен в това, че на 26.10.2016 год., около 15.00 -15.10 часа в общ. Карнобат, област Бургаска, на Автомагистрала „Тракия“ км 324+500 м по посока на движение от гр. София към гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Джип Гранд Чероки“ с peг. № РВ 9473 ВР, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 58 т. 2 пр.2-ро от ЗДвП: „При движение по автомагистрала на водача е забранено: 2. да се движи назад“, като с деянието си по непредпазливост причинил смъртта на Г. Ж.

Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, при първоначален „общ“  режим на изтърпяване и  наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от седем години.

 

ВНОХД № 189/2019 – 11.00 ч

 

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Окръжен съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Т. Д. полицейски инспектор „Пътен контрол“ при РУ МВР Средец е признат за невинен в това, че при условията на продължавано престъпление на 03.11.2015г. на КПП-м.Босна, общ.Малко Търново, в качеството си длъжностно лице-полицейски орган, на длъжност „младши автоконтрольор II степен” в група ОП към РУ - Малко Търново при ОДМВР-Бургас, в кръга на службата си, съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, както следва: Акт за установяване на административно нарушение, в който удостоверил, че спреният на 03.11.2015г. на КПП Босна, за проверка лек автомобил, марка Опел Кадет, се управлява от С. С., а в действителност автомобила е бил управляван от брат му Т. С., както и че С. С.  е управлявал МПС без да е правоспособен водач и за това, че не носи свидетелства за регистрация на МПС което управлява, което не било вярно и Акт за установяване на административно нарушение  в който удостоверил отново, че спреният на КПП Босна, за проверка лек автомобил, марка Опел Кадет, се управлява от С. С., а в действителност автомобила е бил управляван от брат му Т. С. и че именно С. С. е извършил нарушение – като управлявял МПС без сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което не било вярно, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за отразените в тях обстоятелства пред Началника на РУ-Малко Търново - престъпление по чл.311, ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК  съдът го е оправдал по така предявеното обвинение.  Подсъдимият Т. Д. е признат за невинен и в това, че на 03.11.2015г, на КПП-м.Босна, в качеството си длъжностно лице-полицейски орган при извършване на проверка на лек автомобил, марка Опел Кадет,  с водач  Т. С., поискал и приел дар в размер на двадесет лева от Т. С., който не му се следва.

 

 

28.11.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 171/2019 – 10.00 ч.

 

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол.

С присъдата подсъдимият К. Ч. от гр. Елхово, главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ към Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Ямбол, временно отстранен от работа е признат за виновен в това, че през месец септември 2018 г., в гр. Елхово, в качеството си на длъжностно лице - главен инспектор в отдел „Контрол на храните" към Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Ямбол, поискал от С. Ч. от гр. Елхово - управител на „Бони-90 Чапкънова" ЕООД гр. Елхово и на 19.09.2018 г., около 10,20 ч., в търговски обект - смесен магазин, в гр. Елхово, на ул. Отец Паисий Хилендарски № 2, получил от нея дар, какъвто не му се следва - парична сума от 300 лв., за да извърши действие по служба - да извърши проверка в търговския обект за съответствието му с ветеринарно-санитарните изисквания, необходими за приготвяне на сандвичи за вкъщи и приготвяне на топли напитки в чашки за еднократна употреба в него, да провери наличната технологична документация и тази по системата за самоконтрол в обекта и да даде положително становище за дейността на обекта до директора на ОДБХ-Ямбол за регистрирането му в Регистъра на обектите за производство на храни и за търговия с храни по чл.12а, ал.1/чл.12 от Закона за храните и за издаване на удостоверение за регистрацията му. Съдът е наложил на К.Ч. наказание в размер на една година и шест месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложил за изпитателен срок от три години  и „глоба“ в размер на 1000 лева.