СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 4 -25 февруари  2019 г.

 

 

04.02.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 264/2018 – 09.30 ч.

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Щ. Й. от гр.Сунгурларе е признат за виновен в това, че на 16.06.2013 г. в гр. Сунгурларе причинил на П. С., средна телесна повреда, като му нанесъл удар с вила по главата, в резултат на което му причинил импресионно счупване на черепа, довело до проникване в черепната кухина и лекостепенна контузия на мозъка, съставляващо разстройство на здравето временно опасно за живота. Съдът му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Подсъдимият е осъден да заплати на П.С. от гр.Сунгурларе, сумата от 80 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, от непозволено увреждане, ведно със законната лихва, до окончателното им изплащане.

 

ВНОХД № 274/2018 – 10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС –Ямбол.

С присъдата подсъдимият К. Д. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора - гр. Бургас е признат за виновен в това, че за времето от 03,20 часа до 04,57 часа на 31.10.2017 г. в гр. Ямбол, в условията на продължавано престъпление, на ATM устройство на административна сграда на „В и К“ ЕООД и от ATM устройство, в гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 3, е използвал платежен инструмент - дебитна карта, издадена на И. К. и изтеглил от нея 800 лв. К.Д. е осъден на една година и шест месеца „лишаване от свобода”, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим и глоба в размер на 200 лева.

 

ВНОХД № 275/2018 – 10.30 ч.

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на ОС– Ямбол.

С присъдата подсъдимият Л. Д. от гр. Ямбол е признат за виновен в това, че на 11.06.2016 г., около 17,30 ч., в гр. Ямбол, на пешеходна пътека, след магазин Кауфланд-Ямбол, при управление на лек автомобил марка и модел „Фиат Палио“със скорост на движение от 78 км.ч и с посока на движение от централна градска част към ж. к. „Диана“, в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта - 1,84 %, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на К. П. от гр. Ямбол и средна телесна повреда на Е. Б., след което е избягал от местопроизшествието. Съдът му е наложил наказание в размер на четири години „лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален общ режим. Подсъдимият е лишен от право да управлява моторно превозно средство завинаги.

 

 

11.02.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 270/2018 – 10.30 ч.

Образувано по жалби на частни обвинителите срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият А. А. от с. Желю войвода, общ. Сливен, е признат за виновен в това, че: през м. април 2017 г., в гр. Рьотлинген, ФРГ, склонил Т. В. от с. Жельо войвода, общ. Сливен, към проституция, като деянието е извършено с користна цел.През периода от м.април 2017 г. до 03.09.2017 г. на територията на гр. Рьотлинген, ФРГ, гр. Олтен, гр. Цюрих, гр. Люцерн, Конфедерация Швейцария, гр. Хамбург, ФРГ, в условията на продължавано престъпление, транспортирал отделно лице – Т. В. с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги. През периода 20.06.2017 г. – 07.09.2017 г. на територията на ФРГ и гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, повече от два пъти, извършил финансови операции и сделка с имущество като общата стойност на извършените финансови операции и сделката с недвижимия имот възлиза на 8 062,74 лв. и деянието е извършено с имущество, за което е знаел, че е придобито чрез извършени от него тежки умишлени престъпления. На подсъдимият е наложено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години и десет месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от пет години. А.А е е осъден да заплати равностойността на липсващия предмет на престъплението – сумата от 8 062,74 лв.

 

ВНОХД № 241/2018 – 11.00 ч.

Образувано по жалби на подсъдими срещу присъда на ОС – Ямбол.

С присъдата подсъдимият Д. Д. от с. Радовец, общ. Тополовград, обл. Хасково, е признат за виновен в това, че без надлежно разрешително, в периода от неустановена дата през лятото на 2016 г. до 21.12.2016 г., в с. Радовец, обл. Хасково и в гр. Ямбол, в съучастие като съизвършител с подсъдимите Б. Б., А. Д. и А. И., с цел разпространение, е държал високорисково наркотично вещество - хероин с общо нетно тегло 38 087,75 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 35%, на обща стойност 3 427 897,50 лева и на 21.12.2016 г., в гр. Ямбол, в съучастие като съизвършител с подсъдимите Б. Б., А. Д. и А. И, е направил опит да разпространи високорисково наркотично вещество хероин с общо нетно тегло 5 014,21 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 35%, на обща стойност 451 278,90 лева, като наркотичното вещество е в особено големи размери, поради което е осъден на седем години лишаване от свобода и глоба в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева. Подсъдимият следва да изтърпи наложеното му наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Подсъдимият: Б.Б, живущ в с. Радовец, общ. Тополовград, обл. Хасково е признат за виновен и осъден на седем години лишаване от свобода, при първоначален строг режим и глоба в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева.

Подсъдимият А.Д. е признат за виновен и осъден на десет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим и глоба 60 /шестдесет хиляди/ лева.

Подсъдимият А.И. е признат за виновен и осъден на десет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим и глоба 60 /шестдесет хиляди/ лева.

 

 

12.02.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 6/2019 – 10.00 ч.

Образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Окръжен съд – Сливен С присъдата подсъдимият В. В. живущ в гр. Сливен е признат за виновен  в това, че на 18.04.2018 г. на път гр. Сливен, пътен възел Тополчане, при управление на лек автомобил марка „Нисан Джук“, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на А. Х. от гр. Сливен, на 70 години, като след деянието е избягал от местопроизшествието. Съдът е определил наказание от.две години и осем месеца „лишаване от свобода“, което изпълнение е отложено за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от четири години.

 

ВНОХД № 254/2018 – 10.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол.

Подсъдимият Й.М. от гр. Букурещ, Република Румъния, шофьор международни превози във "Вет метал" гр. Букурещ, е признат за виновен в това, че на 09.09.2018 г., около 14,00 часа, на ГКПП - Лесово Република България, след употреба на алкохол, управлявал състав от моторни превозни средства, включващ влекач марка „ДАФ" и прикачено полуремарке, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, поради което му е определено наказание осев месеца лишаване от свобода и глоба в размера на 500 лева. Подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от едно година и шест месеца.

Подсъдимият е признат за виновен в това и в това, че на 09.09.2018 г., около 15,15 часа на ГКПП - Лесово Република България, дал подкуп - пари в банкноти на стойност 200 евро и 1 бр. банкнота с номинал 100, на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, на полицейски орган -младши автоконтрольор в РУ - Елхово, за да не извърши действие по служба - да не съставя акт срещу него за установяване на административно нарушение, поради което му е определено наказание една година и четири месеца „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 1 500 лева. На основание чл. 23 ал. 1 от НК на Й.М. е определено едно общо наказание , а една година и четири месеца лишаване от свобода и глоба в размера на 1 500 лева и е присъединил наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от една година и шест месеца. Съдът е отложил  изтърпяването на общото наказание за изпитателен срок от три години. 

 

 

18.02.2019 г. ============================================

 

ВНОХД № 10/2019 – 09.30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС- Бургас.

С присъдата подсъдимият Ц. М. от общ. Сливо поле, обл. Русе е признат за виновен в това, че:

 На 09.12.2017 г. около 05.25 ч. в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ до блок № 115 отнел 1 /един/ бр. дамска чанта на стойност 7 /седем/ лева ведно със сумата от 5 /пет/ евро, чиято равностойност е 9,80 /девет лева и осемдесет стотинки/ лв., 1 /един/ лев, 1 /един/ бр. бяла електронна запалка на стойност 21 /двадесет и един/ лева, 3 /три/ броя секретни ключа на стойност /двадесет и девет/ лева, дамско портмоне марка „Прада“ на стойност 9 /девет/ лева, 1 /един/ бр. мобилен телефон марка „Самсунг А 3” ведно със зарядно устройство на стойност 325 /триста двадесет и пет/ лева, 1 /един/ бр. пинсета за мигли марка „Филипс“ на стойност 8 /осем/ лева, всичко на стойност 409,80 лв. /четиристотин и девет лева и осемдесет стотинки/ от владението на П. К. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпал със сила дамската чанта от ръката на К.

 Подсъдимият е признат за виновен и в това че, на 09.12.2017 г. за времето от 07:11 часа до 07:16 часа в гр. Бургас ж.к. „Меден рудник“, при условията на продължавано престъпление, на ATM монтирано на супермаркет „Лидл”, използвал платежен инструмент - кредитна карта без съгласието на титуляра П. К. и извършил успешни трансакции общо на сумата от 300,00 лева /триста лева/.

Съдът е определил общо наказание лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца първоначален общ режим на изтърпяване. към така определеното му общо наказание наложената глоба в размер на 300 /триста/ лева.

 

ВНОХД № 11/2019 – 10.15 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС– Бургас.

С присъдата подсъдимият М. Б. жив.с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, , работи на частно в строителството е признат  за виновен в това, че на 18.05.2017 година по общински път № 5391, км.12+500, представляващ пътен участък между селата Детелина и Крушево в Община Карнобат, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел ’’Корса, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Н. П., настъпила в резултат на черепно-мозъчно, гръдно-коремна травма и средна телесна повреда на М. Д., като е управлявал моторното превозно средство без да има необходимата правоспособност.

Съдът му  е определил наказание лишаване от свобода за срок от осем години, като е постановил наказанието да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

 

ВНОХД № 5/2019 – 10.45 ч.

 Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС-Сливен.

С присъдата подсъдимият Х.Т, от гр.Несебър е признат за виновен в това, че на 28.10.2016г. в района на км 247.300 на автомагистрала „Тракия“, при управление на МПС – лек автомобил „Крайслер Вояджер“, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – на А. М. от гр.Ямбол, настъпила на 28.10.2016г. и на А. Ш. от гр.Ямбол, настъпила на 12.12.2016г., като след деянието е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалите.

Съдът е му наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години, което е отложено за изпитателен срок от четири години. Мъжът е лишен от право да управлява МПС за срок от три години.

 

25.02.2019 г. ============================================

 

ВНАХД № 15/2019 – 09.45 ч.

Образувано по възивна жалба на „Драгиев 84“ ЕООД, срещу решение на Окръжен съд– Бургас, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 2 682 (две хиляди шестстотин осемдесет и два) лева, представляваща имуществената облага, с която би се обогатило юридическото лице, в резултат на извършено от Т. Д., в качеството му на управител на „Драгиев 84“ ЕООД, престъпление по чл. 172б, ал. 1, предл. 1 от НК.

 

ВНОХД № 8/2019 – 10 .30 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС– Ямбол

С присъдата подсъдимият В. К. от с. Тамарино, общ. Стралджа, шофьор в "Златина" гр. Ямбол е признат за виновен  в това, че на 11.07.2015 г., към 08.46 часа в гр. Ямбол, на кръстовище на улица „Граф Игнатиев“ и обходен път Юг, при управление на МПС - т.а. МАН собственост на Инертни материали АД, е допуснал нарушение на правилото за движение по пътищата по чл.50 ал.1 от ЗДвП, в резултат на което е предизвикал ПТП с велосипедиста И. И. от гр. Ямбол и по непредпазливост е причинил смъртта му, поради което на основание чл.343 ал.1 б.В вр. чл.342 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на  шест месеца лишаване от свобода. Съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от три години. На основание чл.343г от НК на подсъдимия е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. В.К. е осъден да заплати на гражданските ищци и частни обвинители Т. Т. и Д.Т сума в размер на по 25 000 лева, съставляваща претърпените от последния в резултат на извършеното от подсъдимия престъпно деяние неимуществени вреди от смъртта на баща им , ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното изплащане на същата.