СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА 19 -30 АПРИЛ 2018 г.

 

 

19.04.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 271/2017-10.00 ч.

Образувано по жалби на подсъдими и частни обвинители срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимите Панайот М., Мария М., Янаки М., и тримата от гр. Сливен, за виновни в това, че на 25.02.2014 г., в гр. Сливен, в съучастие помежду си, като съизвършители, причинили на Милка К. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване движението на левия горен крайник, трайно затрудняване движенията на десния долен крайник и  нараняване, което прониква в черепната кухина, като деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалата начин и с особена жестокост, поради което и на основание чл. 131 ал. 1 т. 5 и т. 9, предл. 2, вр.чл. 129 ал. 2, вр. ал. 1, вр.чл. 20 ал. 2, вр.чл. 54 от НК им е наложил следните наказания: На подсъдимия Панайот М наказание лишаване от свобода за срок от пет години, което да изтърпи при първоначален общ режим.На подсъдимата Мария М.наказание лишаване от свобода за срок от пет години, което да изтърпи при първоначален общ режим.На подсъдимия Янаки М.,наказание лишаване от свобода за срок от пет години и шест месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим. Тримата са признати за невиновни и  оправдани по първоначално предявеното им обвинение за престъпление по чл. 116 ал.1 т.6 предл.2  и 3 вр. чл. 115 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК.Съдът е осъдил подсъдимите да заплатят солидарно на Милка К. сумата 50 000 /петдесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от 25.02.2014 год. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 200 /двеста/ лв., представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

 

23.04.2018 г. ============================================

 

 

ВНОХД № 63/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Борислав Й., от гр.Чирпан, обл.Стара Загора, е признат за  виновен в това, че на 11.07.2016 год. в гр.Бургас, бул. „Сан Стефано“ № 107, вх.А, ет.9, ап. десен по непредпазливост причинил смъртта на Пламен П. вследствие на умишлено нанесена на 10.07.2016г. около 23.00 часа в същия апартамент лека телесна повреда, като му нанесъл удар с чиния в областта на главата, в резултат на който причинил на П. рана в челната област с дължина 2.5 см., ширина /зеене/-5,6мм и дълбочина 20мм и разтрошаване на костите в дълбочината на раната /счупване на предна стена на челен синус/ - временно разстройство на здравето, неопасно за живота, довело до остра кръвозагуба, поради което и на основание чл. 124, ал.1, предложение трето, във вр. с чл.130, ал.1, вр.чл.54 от НК е осъден на  три години лишаване от свобода. Съдът е отложил на основание чл.66 ал.1 изтърпяване на наказанието за срок от четири години.

ВНОХД № 61/2018 -10.30 ч.

Образувано по жалба на частен обвинител срещу присъда на ОС – Бургас

С присъдата подсъдимият Георги  Б., от гр.Бургас, е признат за виновен в това, че на 17.07.2016 г., на път II 99 в посока от гр. Созопол за гр. Бургас, на разстояние от около един километър след надлеза за „Ченгене скеле“, при управление на МПС — лек автомобил марка „Ауди“, нарушил правилата за движениеи по непредпазливост причинил смъртта на  Тодор В., като подсъдимият избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл. 343 ал.З предл. четвърто, б. „Б“ предл. първо, вр. ал.1, б. „В“, вр. чл.342 ал. 1 от НК вр.чл. 54 от НК вр.чл.58А ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години. Съдът е отложил изпълнението на така определеното наказание „лишаване от свобода“, за изпитателен срок от пет години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

На подсъдимия Георги Б. е наложено наказание и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от пет години. Подсъдимият е осъден да заплати на Наталия Г., в качеството й на наследник на починалия пострадал, сумата от 100 000 (сто хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 17.07.2016 г. до окончателното изплащане на обезщетението.

 

 

24.04.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 54/2018-10.00 ч.

Образувано по жалби на подсъдим срещу присъда на ОС – Сливен.

            Подсъдимият Динко В. от гр. Сливен, е признат за виновен в това, че на 08.03.2017г. в гр.Сливен, без надлежно разрешително по смисъла на ЗКНВП /Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 74% с нето тегло на маса преди всички изследвания 12.960 грама; метамфетамин с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 68% с нето тегло на маса преди всички изследвания 6.514 грама, на обща стойност 486.85 лева, определена съгласно Постановление на МС, поради което на основание чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК и чл.54 от НК е  осъден  на две години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години и глоба в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

 

30.04.2018 г. ============================================

 

 ВНОХД № 40/2018 - 9.30 ч.

Образувано по жалби на подсъдими и частни обвинители срещу присъда на ОС–Сливен.

Подсъдимият Георги С. е признат за виновен в това, че на 03.10.2015 г. в гр. Сливен, при управление на МПС – лек автомобил „Хюндай Матрикс“, нарушил правилата за движение по пътищата- чл. 25 ал.1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Христо Т. от гр. Сливен, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343 ал.3 предл.1 б. „б“ предл.1, вр. ал.1 б. „в“, вр. чл. 342 ал.1 от НК и чл. 54 от НК, му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години. Съдът е отложил на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е лишен и от правото да управлява МПС за срок от четири години, считано от датата на отнемане на  СУ МПС 03.10.2015 г.

 

ВНОХД № 59 /2018 -10.00 ч.

Образувано на жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол

Подсъдимият Методи Т. от гр. София е признат за виновен в това, че на  14.04.2014г. около 17.00 ч. на АМ "Тракия", в района на км. 282, в отсечката между паркинга до с. Кабиле, обл. Ямбол и кръстовището с път I-7 - пътен възел до с. Зимница, обл. Ямбол, в посока от гр. София за гр. Бургас, при управление на МПС - л. а. "Мазда 3", собственост на „Съни Блу" - ООД, гр.София, представлявано от Галина Т. от гр. София с превишена скорост - около 164 км/ч., след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта си 1,89 промила, е нарушил правилата за движение в резултат на което е предизвикал ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на Камен Й. от гр.София, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което е осъден на три години и десет месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим. Съдът е  лишил подсъдимия Методи Т. от правото да управлява  МПС за срок  от  четири години, считано от влизане на присъдата в сила.