СПИСЪК НА ВЪЗЗИВНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР,

НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 г.

 

 

05.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 307/2017-09.30 ч.

Образувано по жалби на подсъдим  и частен обвинител срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият Стоян С. от гр. Нова Загора, ул. „Високо напрежение“ № 22а, е признат за виновен в това, че на 06.03.2016 г. в гр. Нова Загора, направил опит умишлено да умъртви Владимир Х., като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 вр. 58 б. „а” вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК е осъден на пет години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим.

 

 

ВНОХД № 321/2017-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС –Бургас.

С присъдата  подсъдимият Съби Ш., от гр. Несебър, за виновен в това, че на 03.11.2016 год., около 17.00 ч. на път № 90052, отсечката между с.Тънково, общ. Несебър и гр.Ахелой, общ.Поморие, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ без да има необходимата правоспособност, нарушил чл. 15, ал. 1 и чл. 21 ал.1 /категория В/ от ЗДвП вследствие, на което допуснал пътнотранспортно произшествие с насрещно движещия се лек автомобил, марка „Опел Кадет“и по  непредпазливост причинил смъртта на водача – Петко  П. и на основание чл. 343, ал.3, б.“б“ пр. 1, вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр. чл. 15, ал. 1 и чл. 21, ал.1  /кат. В/ от ЗДвП, вр. чл. 36, вр. чл. 54, вр. чл. 58а, ал.1 НК е осъден на три години лишаване от свобода, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

 

 

06.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 306/2017-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият Христо В., живущ в с.Градец, общ. Котел, е признат за виновен в това, че на 05.12.2016г. в с.Градец, общ.Котел, умишлено умъртвил съпругата си Димитрина В., като деянието е извършено спрямо лице, което се намира в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 116 ал.1 т.5, вр. чл. 115, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години, което да изтърпи при първоначален общ режим.

 

12.02.2018 г. ===========================================

 

ВНОХД № 291/2017-10.30 ч.

 

Образувано по протест на прокуратурата и жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Ямбол

Подсъдимият Фикрет Ф.- роден в гр. Шумен, с българско гражданство, е признат за виновен в това, че на 26.01.2017 г., около 13,30 часа през ГКПП „Лесово“, област Ямбол, действайки като извършител с лек автомобил, марка „Сеат“, без надлежно разрешително, е направил опит да пренесе през границата на страната от Р България в Р Турция 19 пакета /обекти от 1 до 19/ с високорискови наркотични вещества- марихуана с общо нето тегло 10 905.980 грама на стойност 43 623.92 лева , екстази с общо нето тегло 52 557.00 грама на стойност 1 313 925.00 лева, или всичко 63 462.980 грама високорискови наркотични вещества - марихуана и MDMA, екстази - на обща стойност 1 357 548.92 лева /един милион, триста петдесет и седем хиляди, петстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл. 242, ал. 2, предл. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 58 б. „А“ вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК  е осъден на осем години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален  строг режим и глоба в размер на 50 000 лв. Подсъдимият е признат за невиновен да е осъществил деянието в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, както и в съучастие с Илхан И. като съизвръшител, поради което и на основание чл. 304 от НПК е оправдан по обвинението по ал. 4 на чл. 242 от НК и чл. 20 ал. 2 от НК. Със същата присъда подсъдимият Илхан И. е признат за невиновен и е оправдаван за обвинение  по чл. 242, ал. 4, предл. 1, вр. ал. 2, предл. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

13.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 4/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Сливен.

С присъдата подсъдимият Димитър Б., живущ в с. Желю войвода, общ. Сливен, е признат за виновен в това, че в периода 01.09.2008г.-13.03.2009г., в гр. Сливен, като едноличен собственик на капитала и представител на ЕООД „М" - с.Желю войвода, в условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за ЕООД „М" - с.Желю войвода, общ. Сливен, в особено големи размери - 91 296,58 лв.. Престъплението е извършено при упражняване на стопанска дейност, като от името и за сметка на ЕООД „М" използвал документи с невярно съдържание - данъчни фактури, в които невярно се е документирало, че ЕООД „М" е получател на реално осъществени, облагаеми доставки от дружество в с. Ясеново, общ. Казанлък и от дружество в гр. Варна, като въз основа на тях неправомерно, за неосъществени покупки, приспаднал в нарушение на чл.9, чл.68, чл.69 и чл.71 от ЗДДС, неследващ се данъчен кредит по ЗДДС в общ размер на – 91 296,58 лв., за данъчните периоди от м. септември 2008г., м. октомври 2008г. и м. февруари 2009 г., и е потвърдил неистина в подадени декларации в ТД на НАП – Бургас, офис Сливен. На основание чл.255 ал.3, вр.ал.1 т.2, т.6 и т.7, вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

 

19.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 3/2018-10.00 ч.

Образувано по жалба на подсъдим срещу присъда на ОС – Бургас.

С присъдата подсъдимият Енчо Д., понастоящем в Затвора-Бургас, е признат за виновен в това, че на 18.08.2016г. около 05.00ч. в гр.Бургас, на ул.“Христо Ботев“, срещу сградата на ОД на МВР-Бургас, в условията на опасен рецидив , в съучастие, като съизвършител с Райчо И., отнел чужди движими вещи-мъжки кожен портфейл, кафяв на цвят, на стойност 2 лева, ведно с парична сума от 552/петстотин петдесет и два/лева от владението на Пламен В., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.- след като Райчо И. хваща неочаквано отзад зад гърба Пламен В. и му извива ръцете, Енчо Д. издърпва от левия джоб на панталона му портфейла ведно с парите, личната карта, кредитната и дебитната карти и побягва , поради което и на основание чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.29, ал.1,б.“а“ вр. чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл. 373, ал.2 НПК и чл. 58а, ал. 1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок ок шест години и осем месеца.Съдът е определил на Енчо Д. едно общо  наказание между тези наложени му по НОХД № 613/2016 г. на БОС, по НОХД№1471/2017г. на БРС и по НОХД№1044/2017г. на БОС, като налага най-тежкото от тях, а именно лишаване от свобода за срок от шест години и осем месеца. На основание чл. 24 от НК съдът е увеличил срока на наложеното на осъдения Енчо Д., общо най-тежко наказание лишаване от свобода от шест години и осем месеца на седем години и осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим.

 

20.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 319/2018-10.30 ч.

Образувано по жалби на подсъдим и частен обвинител срещу присъда на ОС – Бургас.

 С присъдата подсъдимият Сава д., роден в гр. Смолян, е  признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от 01.04.2016 г. до 13.06.2016 г., в град Бургас, многократно, се съвкуплявал с лице от женски пол – ненавършилата четиринадесет години В. С., като я принуждавал към това със сила и заплашване, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 26 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шестнадесет години, което да изтърпи при първоначален строг режим.

 

 

27.02.2018 г. ============================================

 

ВНОХД № 303/2017-10.00 ч.

Образувано по жалба на частен обвинител срещу присъда на ОС – Бургас

По жалба на частен обвинител срещу присъда на ОС – Бургас

С присъдата подсъдимият Стефан М., от в гр. Бургас. е признат за виновен в това, че на 31.10.2015 г., около 19.30 часа, в гр. Бургас, по второстепенен път гр. Бургас - кв. „Черно море“, на около 500 м. от кв.„Черно море“, като непълнолетен, навършил шестнадесетгодишна възраст, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат”,и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката Мариора Н., като е управлявал МПС без да има необходимата правоспособност, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, б. „б“, предл. 1, вр. с чл. 342, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК, вр. с чл. 20, ал. 2 от ЗДвП,вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от две години, като го признава за невиновен и го  оправдава по обвинението да е осъществил престъплението след като е нарушил правилото за движение по пътищата по чл. 150 от ЗДвП. Съдът е отложил изпълнението на наложеното на подсъдимия Стефан М. наказание две години лишаване от свобода за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата присъда подсъдимият Съби Р.е признат за виновен в това, че на 31.10.2015 г., около 19.30 часа, в гр. Бургас, по второстепенен път гр. Бургас - кв. „Черно море“, на около 500 м. от кв. „Черно море“, нарушил правилата за движение като предоставил управлението на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“, на непълнолетния шестнадесетгодишен неправоспособен водач Стефан М. който нарушавайки правилата за движение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП допуснал пътнотранспортно произшествие и при условията на независимо съпричиняване по непредпазливост причинил смъртта на пешеходката Мариора Н. поради което и на основание чл. 343, ал. 3, б. „б“, предл. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 102 от ЗДвП, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от две години, като е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че при допускане на пътнотранспортното произшествие подсъдимият Стефан М. е нарушил правилото за движение по пътищата по чл. 150 от ЗДвП. Съдът е отложил изпълнението на наложеното на подсъдимия Съби Р. наказание две години лишаване от свобода за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.