Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ФЕВРУАРИ 2018
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
26.02.2018
- - - - 11.10 297/2017 ВНОХД
27.02.2018
- - - - 10.00 303/2017 ВНОХД
28.02.2018
- - 10.00 8/2018 - -


Справка за месец Март