График на съдебните дела

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ФЕВРУАРИ 2020
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
26.02.2020
- - 09.50 19/2020 - -
11.00 277/2019 ВНОХД - - - -
27.02.2020
- - - - 09.30 17/2020
- - - - 09.40 22/2020
- - - - 09.50 25/2020
- - - - 10.00 26/2020
- - - - 10.10 33/2020
- - - - 10.20 363/2019


Справка за месец Март