Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ФЕВРУАРИ 2019
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
20.02.2019
- - 10.00 396/2018 - -
- - 10.10 381/2018 - -
21.02.2019
09.40 5/2019 - - - -
09.50 13/2019 - - - -
10.00 14/2019 - - - -
25.02.2019
- - - - 09.30 18/2019 НВОХД
- - - - 10.00 23/2019 НВОХД
- - - - 10.30 8/2019 ВНОХД


Справка за месец Март