Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОКТОМВРИ 2018
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
18.10.2018
09.30 209/2018 - - - -
09.40 211/2018 - - - -
09.50 183/2018 - - - -
09.50 225/2018 - - - -
22.10.2018
- - - - 09.30 128/2018 ВНОХД
- - - - 11.00 186/2018 ВНОХД
23.10.2018
- - - - 09.30 181/2018 ВЧНД
- - - - 10.00 196/2018 ВНОХД
24.10.2018
- - 09.40 299/2018 - -
09.50 217/2018 - - - -
25.10.2018
09.30 207/2018 - - - -
09.40 208/2018 - - - -
09.50 187/2018 - - - -
10.00 214/2018 - - - -
10.00 224/2018 - - - -
10.10 215/2018 - - - -
31.10.2018
- - 09.40 287/2018 - -
- - 09.50 302/2018 - -
- - - - 10.30 197/2018 ВНОХД


Справка за месец Ноември