Справки и съдебни актове по дела в Бургаски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ДЕКЕМВРИ 2018
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
19.12.2018
- - 09.50 373/2018 - -
- - 10.00 393/2018 - -
20.12.2018
09.30 281/2018 - - - -
09.40 282/2018 - - - -
09.50 292/2018 - - - -


Справка за месец Януари