Контакти

 • Адрес:
 • 8000 Бургас
  ул.”Александровска” 101
 • email: burgas-as@justice.bg

Горещ телефон на Апелативен съд - Бургас

 • Тел:056/859919

Приемен ден на административния ръководител:

Всеки понеделник от 13:00 до 14:00 часа

 

Сметки

Сметка за държавни такси:

 • IBAN:BG78 UNCR 7630 3100 1168 96
 • BIC: UNCRBGSF
 • УниКредит Булбанк - гр.Бургас

Набирателна сметка:

 • IBAN:BG97 UNCR 7630 3300 0006 71
 • BIC: UNCRBGSF
 • УниКредит Булбанк - гр.Бургас

Телефонен указател

Отдел
Сл.телефон
 e-mail
Факс
056/840276 
 
Регистратура
85-99-20
 
Насрочени дела
85-99-11
nsd@burgas-as.justice.bg 
Гражданско деловодство
85-99-15
go@burgas-as.justice.bg 
Търговско деловодство
85-99-14
to@burgas-as.justice.bg 
Наказателно деловодство
85-99-16
no@burgas-as.justice.bg 
Съдебен администратор
85-99-36
burgas-as@justice.bg
Ръководител сектор
85-99-19
burgas-as@justice.bg
Главен счетоводител
85-99-18
fsd@burgas-as.justice.bg 
Единен пресофис
85-99-70
рr@burgas-as.justice.bg 
Системен администратор
85-99-79